Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály

Kulcsszavak Megosztás

Az Ellátási Osztály feladatai

Az Ellátási Osztály ellátja az önkormányzat által nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatások megállapításával, folyósításával, a köztemetéssel és környezettanulmányok elkészítésével kapcsolatos feladatokat. Az ügyfélkörrel kapcsolatot tart fent, tájékoztatja a polgárokat a benyújtható támogatások lehetőségéről.

Az Osztály a kérelmeket megvizsgálja, hogy a benyújtott kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek. Tényállás tisztázása céljából hiánypótlást kezdeményez, illetve környezettanulmányt készít helyszíni szemle formájában. A rendelkezésre álló adatok, információk birtokában, a jogszabályok alapján elbírálja a kérelmeket. A döntés véglegessé válása után, illetve azonnali végrehajtás elrendelése eseten a támogatás összegének a határozatban megjelölt időben a folyósításról gondoskodik. Fellebbezés esetén gondoskodik az illetékes II. fokú hatósághoz történő felterjesztésről. Az önkormányzati szociális rendelet alapján hivatalból induló eljárásokat elvégzi, a jogosult ügyfélkört meghatározza, és a támogatásokat folyósítja részükre.

A szociális támogatásokról nyilvántartást vezet, mely alapján hivatalos megkeresés esetén igazolást állít ki.

Az Osztály társhatósági (bíróság, önkormányzat, gyámhivatal) megkeresések esetén részletes környezettanulmányt végez helyszíni szemle keretében.

Közérdekű