Jegyzői Igazgatóság - Humánpolitikai Osztály

Kulcsszavak Megosztás

A Humánpolitikai Osztály feladatai

Ellátja a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, ügykezelőinek és munkavállalóinak jogviszonyához kapcsolódó humánpolitikai intézkedések döntésre történő előkészítését, majd vezetői döntést követően végrehajtja.

Ellátja a köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók juttatásaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítését és vezetői döntést követően végrehajtja.

Elvégzi a Polgármesteri Hivatallal jogviszonyban állók vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéből adódó feladatokat.

Ellátja a Polgármesteri Hivatal munkatársainak továbbképzésével, szakmai képzésével kapcsolatos feladatokat.

Elvégzi a jogszabály által előírt közigazgatási alap- és szakvizsga, valamint ügykezelői vizsga teljesítésével kapcsolatos feladatokat.

Nyilvántartja és kezeli a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma szerinti álláshelyeket, valamint végzi az üres álláshelyek pályáztatásával kapcsolatos feladatokat.

Elvégzi a nem rendszeres személyi juttatások helyi számfejtésével, valamint a cafetéria rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat.

Megalkotja a szakterülethez tartozó belső szabályozókat, eljárásrendeket, majd vezetői döntést követően gondoskodik azok végrehajtásáról, betartásáról.

Előkészíti a szakterületet érintő önkormányzati testületi előterjesztéseket, majd döntést követően végrehajtja.

Kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal tartósan távollévő munkatársaival, illetve a nyugdíjasaival.

Ellátja a közép- és felsőoktatási intézmények hallgatói szakmai gyakorlatával kapcsolatos feladatokat.

Elkészíti a jogszabályi előírás szerinti rendszeres humánpolitikai jelentéseket, kimutatásokat, illetve a szakterülethez kapcsolódó nyilvántartásokat vezet.

Elvégzi az önkormányzati képviselők, valamint nem képviselő (külső) bizottsági tagok juttatásainak számfejtésével kapcsolatos feladatokat.

Közérdekű