Jegyzői Igazgatóság - Jegyzői Titkárság

Kulcsszavak Megosztás

A Jegyzői Titkárság feladatai

A Jegyzői Titkárság tevékenységi körébe tartozik a Jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal vezetésével, a jegyzői tisztséggel, a közigazgatási, hatósági tevékenységgel összefüggő munkája szabályozásának, továbbá a Képviselő-testület, a Nemzetiségi Önkormányzatok és a Képviselő-testület Bizottságai törvényes működésével kapcsolatos feladatainak ellátása, segítése; a jegyzői tevékenységgel kapcsolatos előkészítő munka; az Önkormányzat jogharmonizációs tevékenységének támogatása; illetve a Jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységével kapcsolatos munkafolyamatainak szabályozása.


Ennek keretében többek között:

 • ellátja a jegyzői feladatok előkészítésével, koordinálásával kapcsolatos tevékenységeket,
 • szervezi, irányítja a képviselő-testületi ülésekkel összefüggő feladatokat, véleményezi a képviselő-testületi előterjesztéseket,
 • részt vesz a Képviselő-testület által tartott közmeghallgatás előkészítésében, lebonyolításában,
 • vizsgálja a bizottsági döntések törvényességét,
 • közreműködik az önkormányzati rendeletek előkészítésében, szövegezésében és kihirdetésében,
 • intézi a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat,
 • biztosítja az adminisztrációs, titkársági kötelezettségeket, hivatali eseménynaptár elkészítését,
 • kivizsgálja a panaszügyeket, intézi a közérdekű bejelentéseket,
 • ellátja a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
 • igazgatási hatósági ügykörben eljár: elidegenítési kötelezettség törlése,
 • biztosítja a föld adás-vételi szerződések hirdetményi úton történő közlését,

A belső ellenőrök belső ellenőrzés keretében az alábbi feladatokat látják el:

 • belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatalnál,
 • felügyeleti jellegű ellenőrzés az Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél (intézményeknél),
 • belső ellenőrzés az Önkormányzat vagy az Önkormányzat irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodása tekintetében,
 • belső ellenőrzés az Önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél
 • tulajdonosi ellenőrzés az Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál,
 • belső ellenőrzés a helyi Nemzetiségi Önkormányzatoknál,
 • belső ellenőrzés az Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező bármely költségvetési szervnél (intézményeknél),
 • a belső ellenőrök igény szerint tanácsadási tevékenységet nyújtanak az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal egyéb szervezeti egységei részére.

Közérdekű