Jegyzői Igazgatóság - Jogi Osztály

Kulcsszavak Megosztás

A Jogi Osztály feladatai

A Jogi Osztály tevékenysége körében más osztályok eredeti, vagy származékos jogalkotói munkájának jogi támogatásával, valamint jogértelmező munkájával elősegíti az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal eredményes működését, valamint az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal jogi képviseletével, jogi ismereteket igénylő ügyek intézésével, szerződések készítésével, ellenjegyzésével, jogi ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységet lát el.


Ennek keretében többek között a feladatai:

  • jogszabály változások figyelemmel kísérése, jogszabály értelmezés, jogszabály véleményezés,
  • önkormányzati rendelet tervezetek elkészítésében segítség nyújtása, önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalása, naprakész nyilvántartás vezetése a belső számítógépes hálózaton, a honlapon, valamint a Nemzeti Jogszabálytárban,
  • a hatályos jegyzői, polgármesteri, illetve együttes intézkedések papír alapú és elektronikus nyilvántartásának vezetése,
  • a Kormányhivatal észrevételeivel kapcsolatos feladatok ellátása,
  • bírósági ülnökök választásával kapcsolatos tevékenység,
  • jogi képviselettel kapcsolatos eljárás és jogtanácsosi feladat ellátása.

Közérdekű