Városüzemeltetési Igazgatóság - Parkolási Ügyfélszolgálat

Kulcsszavak Megosztás

A Parkolási Ügyfélszolgálat feladatai

Ügyfélszolgálati tevékenység:

Az ügyfélszolgálati információs munkatársak végzik a Budapest, II. kerület fizető várakozási övezetében a parkolási pótdíjazással kapcsolatosan felmerült észrevételek, panaszok ügyintézését. Az ügyfélszolgálaton lehetőség van a parkolási pótdíj befizetésére a pénztárban, parkoló kártya feltöltésére, valamint számla kiállítására parkoló-jegyről, nem készpénzes pótdíj befizetésről.


Jogi tevékenység:

Amennyiben a Parkolási Osztály által a pótdíjazástól számított 60 napon belül postára adott fizetési felszólítás, majd ezt követően postára adott jogtanácsosi felszólítás ellenére az üzembentartó nem fizeti meg a várakozási díjat és a pótdíjat, a követelés behajtása érdekében az ügy átkerül jogi eljárásra a Parkolási Ügyfélszolgálathoz.

A Parkolási Ügyfélszolgálat a behajtás érdekében fizetési meghagyásos (nemperes) eljárást indít. Ellentmondás hiányában a fizetési meghagyás jogerőssé és végrehajthatóvá válik.

A fizetési meghagyásos eljárás során felmerült költségek a kötelezettet terhelik.

Amennyiben a kötelezett a törvényes határidőn belül a kibocsátott fizetési meghagyással szemben ellentmondással él, úgy a tárgybeli ügy perré alakul és a bíróságon folytatódik. A perre az alperes lakóhelye szerinti bíróság illetékes.

A jogerős fizetési meghagyás illetőleg a per jogerős befejezését követően megfizetés hiányában kerül sor a követelés végrehajtására. A végrehajtási ügyekben az adós lakóhelye szerint illetékes végrehajtó jár el.

A végrehajtás során felmerült költségek az adóst terhelik.

Illetékességi terület: Budapest II. kerületének közigazgatási területe


Vonatkozó Jogszabályok:

- a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény;

- A Közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5) KPM-BM rendelet (KRESZ)

- Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 (VI. 4) Főv.Kgy. rendelet;

- A II. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról 14/2010. (VI.24) ör;

- A Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és 2016. évi CXXX .törvény (2017-ben indult fizetési meghagyásos ügyekben)

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- a fizetési meghagyásról szóló 2009.évi L. törvény

- a végrehajtási eljárásról szóló 1994. évi LIII. törvény

- a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI.10.) IM rendelet

Kedvezményes várakozást megengedő hozzájárulás kiadásával kapcsolatos ügyintézés

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a II. kerület területén kialakított várakozási övezetekben parkolás-üzemeltetési rendszert működtet.

A várakozási övezet területére kedvezményes várakozást megengedő hozzájárulás adható ki.

A hozzájárulás típusai:

  • lakossági várakozási hozzájárulás (annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet területén található),
  • gazdálkodói várakozási hozzájárulás (a várakozási övezet területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságnak adható, a díjkedvezmény mértéke: 50%,
  • egészségügyi várakozási hozzájárulás (a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, és ezek asszisztense, a védőnő, valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek, a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek részére adható)

Közérdekű