Városüzemeltetési Igazgatóság - Városrendészeti Osztály

Kulcsszavak Megosztás

A Városrendészeit Osztály feladatai


Közlekedési szabálysértésekkel, szabályszegésekkel kapcsolatos ügyintézés

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat illetékességi területén a Szabálysértési Törvényben meghatározott közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés észlelése esetén, a Városrendészeti Osztály munkatársa jogosult jogszabályban meghatározott esetekben a szabálysértés elkövetőjével szemben szabálysértési eljárást kezdeményezni, helyszíni bírságot kiszabni, illetve a gépjárművezető távollétében helyszíni bírságot alkalmazni.

A Városrendészeti Osztály, mint helyszíni bírságot kiszabó szerv döntésével szemben a jogorvoslat a szabálysértési hatóság eljárása során biztosított.

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat illetékességi területén a Városrendészeti Osztály munkatársa jogosult a Közúti Közlekedésről szóló törvényben meghatározott közlekedési szabályszegés esetén – kiemelten a behajtani tilos, mindkét irányból behajtani tilos, a súlykorlátozás alá eső területre behajtás, illetve a kötelező haladási irány megsértése – közigazgatási bírságot alkalmazni, valamint közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezni.

Ezen kívül a II. kerület közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése esetén hatósági ellenőrzést végezni és közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezni.

A Városrendészeti Osztály kizárólag az intézkedés jog-és szakszerűségét vizsgálhatja, méltányosságot nem gyakorolhat, a kiszabott bírság összegét nem csökkentheti.


Közterületen tárolt üzemképtelen gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat illetékességi területén az üzemképtelen járművek közterület-használati hozzájárulás nélkül közterületen nem tárolhatók.

Üzemképtelen gépjárműnek az a gépkocsi tekinthető, amelyen nincs rendszám, vagy lejárt a műszaki érvényessége.

A tulajdonos kiértesítése és felszólítása után a Városrendészeti Osztály – amennyiben a felszólításban megadott határidőn belül a gépjárművet nem vizsgáztatták le, vagy szállították el – az érintett gépjárművet elszállítással eltávolíthatja a közterületről.


Telephely gépjármű-tárolásra való alkalmasságának igazolásával kapcsolatos ügyintézés

A telephely gépjármű-tárolására való alkalmasságának igazolásával kapcsolatos hatósági ügyeket a jegyző nevében eljárva, a Városüzemeltetetési Igazgatóság Városrendészeti Osztálya látja el.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerint: 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, autóbuszt üzemeltető tulajdonos székhely, telephely címként csak olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék tartalmaz és e járművek számára ténylegesen tárolási helyül szolgál. Azt a tényt, hogy az ingatlan alkalmas a járművek tárolására a települési önkormányzat jegyzője igazolja. A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű közúton vagy más közterületen nem tárolható.


Közterület-használati hozzájárulással kapcsolatos ügyintézés

A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyeket a Jegyzőre átruházott kiadmányozási jog alapján eljárva, a Városüzemeltetési Igazgatóság Városrendészeti Osztálya látja el.

A 8/2018. (III.23.) II. Kerületi Önkormányzat rendelete Budapest Főváros II. kerület területén az Önkormányzat tulajdonában álló valamennyi közterületre és azok használóira kiterjed.

Közterületnek minősül:

  1. a) közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván,
  2. b) a magántulajdonban lévő területek egésze vagy azon része, amelyet a tulajdonosa szerződéssel közhasználat céljára átadott,
  3. c) a magántulajdonban lévő földrészlet, építmény közhasználattól, vagy gyalogos forgalomtól el nem zárt része, a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos /használó/ által megnyitott és kijelölt része, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.

A közterület-használatához a 8/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében található kérelem kitöltésére van szükség.

A közterület használatára vonatkozó kérelmet, a tervezett használat előtt legalább 10 nappal előbb kell benyújtani. Visszamenőleges dátummal nem adható be kérelem! A benyújtott közterület-használati kérelem nem minősül engedélynek.

Közérdekű