Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2024.07.11 13:34

Álláspályázat - Műszerész

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Városüzemeltetési Igazgatóság Parkolási Osztályán műszerész munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Városüzemeltetési Igazgatóság

Parkolási Osztályán

műszerész

munkakör betöltésére.


A jogviszony jellege:
határozatlan


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
1023 Budapest, Bécsi út 17-21., illetve a II. kerületi várakozási övezeten belül


Pályázati feltételek:

 • műszerész végzettség
 • B kategóriás jogosítvány
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel)


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • parkoló-automata hibák kijavítás, valamint a parkoló-automaták folyamatos karbantartása, meghibásodás esetén javításhoz szükséges alkatrészek, eszközök helyszíni felmérése,
 • parkoló-automaták programozása, tisztítása
 • mobilparkolás és más automata matricák meglétének ellenőrzése, szükség esetén pótlása,
 • várakozási övezetben a zóna táblák meglétének ellenőrzése, táblák megfelelő láthatóságának ellenőrzése,
 • parkolási ellenőrök részére biztosítandó védőital kiszállítása kollégák részére
 • egyéb adminisztratív feladatok.


Elvárt kompetenciák:

 • önálló és csapatban történő munkavégzés,
 • megbízhatóság
 • jó munkabíró képesség


A pályázat részeként benyújtandó iratok és nyilatkozatok:

1. részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz;

2. iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata;

3. Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

4. Adatkezelési nyilatkozat az Adatkezelői tájékoztatásra vonatkozóan, amelyben a pályázó igazolja, hogy az Adatkezelési tájékoztatót a „Pályázati eljárás keretében az előírt feltételek megvalósulásának vizsgálata, beérkezett álláspályázatokhoz, önéletrajzokhoz kapcsolódó adatkezelés ”ügyhöz kapcsolódóan megismerte.

Nyilatkozat elérése:

https://masodikkerulet.hu/karrier/a-palyazati-eljarasokkal-kapcsolatos-adatkezelesi-tajekoztato-es-kitoltendo-nyilatkozat

 5. Nyilatkozat büntetlen előéletről

90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a jogviszony létesítése napjáig bemutatja.

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.


Juttatások:

 • havi bruttó bér: 475.000 Ft
 • nettó 300.000 Ft cafeteria/év,
 • formaruha biztosított
 • vidékről történő bejárás esetén 86%-os utazási költségtérítés.
 • szükség szerint albérleti támogatás
 • Közszolgálati Szabályzat szerinti egyéb juttatások (iskolakezdési támogatás, szemüveg térítés stb.)


A pályázat benyújtásának határideje:
2024. július 9.


A pályázat elbírálásának határideje:
2024. július 24.


A munkakör betölthető:
az elbírálást követően azonnal


A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Bp. Főváros Önkormányzat honlapja, Budai Polgár, FB


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „műszerész”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5529, illetve a szakterület részéről: Kelemen Zoltán kiemelt műszaki ügyintéző a 06-20-489-8025-ös telefonszámon 8:00-14:00 óra között.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredménytelenül zárult.

Archív