Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2023.03.24 10:55

Álláspályázat - Pénzügyi referens

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Osztályán pénzügyi referens munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Gazdasági Igazgatóság

Pénzügyi Osztályán

pénzügyi referens

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony jellege
: határozatlan.


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:
1024 Budapest Mechwart Liget 1.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklete 19. pontjában szereplő feladatkörhöz tartozó következő végzettség/szakképzettség: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és mérlegképes könyvelő szakképesítés.
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Az intézményektől beérkező szerződések kötelezettségvállalásként történő rögzítése a Forrás programban.
 • Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bankszámláinak kezelése, vezetése.
 • Az intézmények banki ügyintézése, utalás előkészítése.
 • A vevő kimenő számlák kiállítása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tekintetében.
 • Számlák és bevételek adatainak rögzítése a Forrás programban, utalványok készítése.
 • Adóbevallások elkészítése a NAV felé (Áfa, cégautó adó, rehabilitációs hozzájárulási adótekintetében).


Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,
 • jó szervezőkészség,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • stratégiai szemléletmód,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
 • rugalmasság.


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • könyvelői, adótanácsadói szakképzettség, szakképesítés,
 • közigazgatási szakvizsga,
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat,
 • számlázási tapasztalat.


A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 1. A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz.
 2. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata.
 3. Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 4. 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, VAGY
 5. ha nem rendelkezik a 4-es pont szerinti erkölcsi bizonyítvánnyal, akkor írásos nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 58.000,- Ft-os illetményalapot és 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje:
2023. február 27.


A pályázat elbírálásának határideje:
2023. március 14.


A munkakör betölthető:
az elbírálást követően azonnal


A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Közigazgatási Állásportál


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „pénzügyi referens”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai a következő telefonszámon: 06-1-346-5463, illetve a szakterület részéről: Barna Andrásné a 06-1-346-5543-as telefonszámon.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredményesen zárult.

Archív