Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2022.10.14 13:22

Álláspályázat - Településkép-védelmi ügyintéző

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Épített Környezetért Felelős Igazgatóság Településképi Bejelentési Osztályán településkép-védelmi ügyintéző munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Épített Környezetért Felelős Igazgatóság

Településképi Bejelentési Osztályán

településkép-védelmi ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony jellege:
határozatlan


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 32. pontjában szereplő feladatkörhöz tartozó következő szakképzettség: építészmérnök, magasépítő üzemmérnök, településmérnök, építőmérnök vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.


  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

  • településképi eljárásokról általános tájékoztatás adása
  • bejelentési dokumentációk alapján a főépítészi álláspont előkészítése
  • bejelentési dokumentációk alapján a hatósági döntés előkészítése
  • lakossági bejelentések kivizsgálása, eljárás lefolytatása
  • Képviselő-testületi előterjesztések készítése


  Elvárt kompetenciák:

  • önálló, pontos munkavégzés,
  • jó szervezőkészség,
  • jó problémamegoldó képesség,
  • stratégiai szemléletmód,
  • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.


  Az elbírálásánál előnyt jelent:

  • építészmérnök, illetve településmérnök szakképzettség,
  • közigazgatási alapvizsga illetve szakvizsga,
  • közigazgatásban szerzett tapasztalat,
  • B kategóriás jogosítvány.


  A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  1. A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz.
  2. Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata.
  3. Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
  4. 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, VAGY
  5. ha nem rendelkezik a 4-es pont szerinti erkölcsi bizonyítvánnyal, akkor írásos nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.


  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 58.000,- Ft-os illetményalapot és 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.


  A pályázat benyújtásának határideje:
  2022. október 10.


  A pályázat elbírálásának határideje:
  2022. október 26.


  A munkakör betölthető:
  az elbírálást követően azonnal


  A pályázati kiírás további közzétételének helye:
  Közigazgatási Állásportál


  A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

  Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését:

  „településkép-védelmi ügyintéző”


  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5580, illetve a szakterület részéről:

  Nemcsics Ildikó osztályvezető, 06-30-560-3936 telefonszámon.


  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

  A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredményesen zárult.

  Archív