Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2022.02.01 00:00

Álláspályázat - Ügyvezetői tisztség

Kulcsszavak Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a  II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közművelődésért felelős ügyvezetői tisztség betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(1024 Budapest, Marczibányi tér 5/a.)

K Ö Z M Ű V E L Ő D É S É R T F E L E L Ő S

ÜGYVEZETŐI TISZTSÉG

betöltésére


A Társaság székhelye
: 1024 Budapest, Marczibányi tér 5/a. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

telephelyei: 1028 Budapest, Templom u. 2-10.

1028 Budapest, Temető u. 65.

1027 Budapest, Kapás u. 55.

1028 Budapest, Hidegkúti út 216.

1024 Budapest, Baka u. 5. fszt.4.


A közművelődésért felelős ügyvezetői munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Társaság közművelődési tevékenységének szakmai irányítása, felügyelete, a közművelődési szakemberek munkájának koordinálása. Az operatív ügyvezetővel együttműködve a szerződéses partnerekkel a kapcsolattartás, e területre vonatkozó statisztikák elkészítése, a pályázatok figyelése.


A tisztség betöltésének feltételei:

 • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
 • magyar állampolgárság,
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben a Kft közművelődési tevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez


A pályázathoz csatolandó iratok, dokumentumok:

 • szakmai önéletrajz,
 • motiváció levél,
 • részletes szakmai és vezetési program, elképzelések bemutatása,
 • fizetési igény megjelölése,
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, képzettsége igazoló okiratok másolatai, szakmai és vezetői gyakorlatának igazolása,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,


Az ügyvezetői tisztség betöltésének időtartama
:
5 év időtartam (a döntést követő hó első napjától számított 5 év időtartam)


Az ügyvezető bérezése:

A bérezés és személyi juttatások megállapítása a felek közötti megállapodás alapján történik.


A pályázat benyújtásának határideje:
2022. január 31.

A pályázat elbírálásának időpontja: a Képviselő-testület márciusi ülése vagy a benyújtást követő 60 napon belül


A pályázat benyújtásának helye, módja:

Postán:

Őrsi Gergely polgármester, II. kerületi Önkormányzat, 1024 Budapest, Mechwart liget 1. – a borítékra ráírva: „pályázat közművelődési ügyvezetői tisztség betöltésére” ,

Elektronikusan a következő e-mail címre: [email protected]


A pályázat elbírálásának rendje:

Az érvényes pályázatót benyújtókat a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül a munkáltató jogkör gyakorlója által létrehozott, a tevékenységet érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság hallgatja meg, a bizottság a pályázatokról írásban megfogalmazott véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül a Képviselő-testület dönt.


A pályázati felhívás közzétételének helye:
az Önkormányzat honlapja www.masodikkerulet.hu, II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft honlapjai: www.kulturkuria.hu, www.marczi.hu

Archív