Gyermekszállítási várakozási hozzájárulás

Kulcsszavak Megosztás

Gyermekszállítási várakozási hozzájárulás

A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás kérelemre a várakozási övezet területén elhelyezkedő állami, önkormányzati, vagy központi költségvetési forrásból fenntartott bölcsődébe, óvodába járó kiskorú gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője részére adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira.

A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

  • a kerület közigazgatási területén bejelentett lakcím,
  • jogosultság igazolása a nevelési intézmény által kiállított látogatási igazolással, amelynek tartalmaznia kell az óvoda, bölcsőde megnevezését és címét, a szülő nevét és lakcímét, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét,
  • a kérelem beadásának időpontjában - a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint - a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíj tartozás.
  • a lakóhelyként szolgáló ingatlan után fizetendő, lejárt esedékességű építményadó- vagy kommunálisadó-tartozás nem áll fenn.

A gyermekszállítási kedvezmény a várakozási övezet területén elhelyezkedő bölcsőde, óvoda épületének - kizárólag a jelen rendelet 2. számú mellékletben meghatározott - környezetében, legfeljebb napi két alkalommal 8.00 és 10.00 óra, valamint 12.00 és 18.00 óra közötti időtartamon belül, 20-20 perc időtartamban történő díjfizetés nélküli várakozásra jogosít, családonként maximum két személygépkocsira igényelhető.

Ez a típusú várakozási hozzájárulás adott év augusztus 31-ig érvényes. Amennyiben a hozzájárulás kiadása adott év augusztus 31-ét követően történt, úgy annak érvényessége a kiadás évét követő év augusztus 31-e.

Hogyan működik?

A várakozás megkezdésének időpontját a személygépkocsi első szélvédője mögött - kívülről teljes egészében jól látható módon - elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a személygépkocsi eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás vonatkozásában költségtérítési díjat nem kell fizetni.


Budapest II. kerület várakozási övezetében gyermekszállítási várakozási hozzájárulással igénybe vehető közterületek (Csak az intézményhez tartozó utcaszakaszokon vehető igénybe!)

Bolyai Utcai Óvoda
(1023 Budapest, Bolyai utca 15.)
Bolyai utca 22-24.
18-20.
Százszorszép Óvoda
(1024 Budapest, Fillér utca 29.)
Nyúl utca
Nyúl utca
Garas utca
9-17.
14-24.
11-11.
Százszorszép Óvoda
(1026 Budapest, Érmelléki utca 12.)
Érmelléki utca
Érmelléki utca
6-14.
5-11.
Kitaibel Pál Utcai Óvoda
(1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 10.)
Kitaibel Pál utca
Kitaibel Pál utca
9-15.
8-14.
Szemlőhegy Utcai Óvoda
(1024 Budapest, Szemlőhegy utca 27/b.)
Szemlőhegy utca 25/B-29.
Pasaréti Bölcsőde
(1026 Budapest, Pasaréti út 41.)
Nagyajtai utca
Nagyajtai utca
10-12.
14-16.
7-9.
Varsányi Bölcsőde
(1027 Budapest, Varsányi Irén utca 32.)
Varsányi Irén utca
Varsányi Irén utca
9-21.
20-34.
Törökméz Bölcsőde
(1022 Budapest, Törökvész út 22-24.)
Törökvész út 7/A-15/C.
14/A-28.
Törökvész Úti Kézműves Óvoda
(1022 Budapest, Törökvész út 18.)
Törökvész út 7/A-15/C.
14/A-28.
Akadémiai Óvoda és Bölcsőde
(1022 Budapest, Barsi utca 3.)
Barsi utca 1-7.
2-12.
Pikler Emmi Bölcsőde
(1022 Budapest, Lóczy Lajos utca 3.)
Lóczy Lajos utca
Hankóczy Jenő utca
1-9.
33-37.

Ügyintézés