Közszolgáltatások

Kulcsszavak Megosztás

Közszolgáltatások

Megnevezés Közszolgáltatás tartalma Igénybevétel rendje, díja, kedvezmények
Bölcsődei ellátás 0-36 hónapos gyermekek napközbeni ellátása Felvételre történő jelentkezés: az Egyesített Bölcsődék vezetőjénél (II., Varsányi I. u. 32. ), térítési és gondozási díj kedvezmény a szociális igazgatásról és a gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.27.) rendelet alapján
Óvodai nevelés Az óvodai ellátás a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart. A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelyben betölti a harmadik életévét napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Felvételre történő jelentkezés: a lakhely szerint körzeti óvoda vezetőjénél minden év májusában, térítési díj kedvezmény a szociális igazgatásról és a gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.27.) rendelet alapján
Gyermekek intézményi étkeztetése A bölcsődei és óvodai ellátás keretében, illetve az iskolai napközis ellátás keretében napi háromszori, illetőleg iskolában csak egyszeri (ebéd) biztosítása A bölcsődében, óvodában egésznapos ellátás esetén biztosított a háromszori étkezés, iskolában a napközis ellátás esetén szintén, egyszeri étkezést külön kérelem alapján nyújtanak az intézmények. Térítési díj kedvezmény a szociális igazgatásról és a gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.27.) rendelet alapján, illetve a gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján
Egészségügyi ellátás 22 telephelyen végeznek egészségügyi szolgáltatást, a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi, iskolafogászati és védőnői ellátás keretében, ill. a szakellátások területein A rendeléseket általában beutalóval és TAJ kártyával lehet igénybe venni.
Szociális ellátás Gondozási központok, a Család- és Gyermekjóléti Központ valamint az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona azok számára nyújtanak segítséget otthonukban, illetve intézményben akik koruk, fogyatékosságuk, egészségi állapotuk, vagy szociális nehézségeik miatt kérik a szolgáltatásokat. Az egyes gondozási központok ellátási területéhez tartozó utcákat a www.masodikkerulet.hu A „Gondozási központokhoz tartozó ellátási területek (utcajegyzék)” címszó alól tölthetők le. A szolgáltatásokat az intézmény vezetőknél kell kezdeményezni. A szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakat az önkormányzat rendeletben határozza meg.A térítési díjakról a www.masodikkerulet.hu – Intézmények – szociális intézmények címszó alatt lehet tájékozódni.
Közművelődés Az önkormányzati közművelődési tevékenység formái különösen: az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, a település környezeti, szellemi művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, egyéb művelődési segítő lehetőségek biztosítása. A kerületi közművelődési intézmények programjai
Sport Az önkormányzat meghatározza a helyi sport fejlesztési koncepciót, gondoskodik annak megvalósításáról, ezzel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, megteremti az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit, biztosítja az iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket. Helyi sportegyesületek, sportszervezetek, oktatási intézmények keretén belül
Parkolás A II. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén található, jogszabályban meghatározott területeken a parkolás díjköteles. A II. kerületi várakozási övezeteken belül a parkolás munkanapokon 8:30-18:00 között díjköteles, mellyel kapcsolatban részletes információ található a II. kerület honlapján: http://www.masodikkerulet.hu /varosrendeszet/menu/parkolas

Közérdekű