Önként vállalt feladatok

Kulcsszavak Megosztás

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladat-csoport Ügytípus, feladat megnevezése Megalapozó jogszabályok, döntések
Segélyek Időskorú személyek egyszeri támogatása 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
Gyermeknevelési támogatás 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet

Helyi utazási bérlet juttatása
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
Keresetpótló támogatás 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
Karácsonyi támogatás 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
Térítésmentes védőoltás biztosítása 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
Eseti kiegészító támogatások 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
Lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatás 5/2004.(II.27.) önkormányzati rendelet
Kedvezményes élelmiszer vásárlási jogosultság 6/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet
Babaköszöntő csomag 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
Nevelés-oktatás Üdültetés, táboroztatás
Étkezési támogatás 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
Társasházi felújítási pályázatok Társasházi pályázatok

11/2023. (III.31.) Önkormányzati

rendelet
Településfejlesztés az Önkormányzat intézmény- hálózatának beruházásaival 8/1998. (02.26.) Önkormányzati rendelet
Közvilágítás 2011. évi CLXXXIX.törvény 23 § (4)

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló mindenkor hatályos képviselő-terstületi rendelet
Települési vízellátás 2011. évi CLXXXIX.törvény 23 § (4)
Szennyvízelvezetés 2011. évi CLXXXIX.törvény 23 § (4)

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló mindenkor hatályos képviselő-terstületi rendelet

18/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet
Szelektív hulladékgyűjtés Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése a Polgármesteri Hivatalban Jegyzői javaslat
Igazgatási szolgáltatások Házasságkötés külső helyszínen 2010. évi I. törvény
Vagyon ügyek Szociális bérlakás pályázat kiírása 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet
Környezetvédelmi ügyek Vadonélő kisállatok befogása 2011. évi CLXXXIX. tv. 23 § (4), az Önkormányzat költségvetéséről szóló mindenkor hatályos képviselő-testületi rendelet
Veszélyes hulladék begyűjtése 2011. évi CLXXXIX. tv. 23 § (4), az Önkormányzat költségvetéséről szóló mindenkor hatályos képviselő-testületi rendelet
Kutyaürülék gyűjtőedények üzemeltetése és beszerzése 2011. évi CLXXXIX. tv. 23 § (4), az Önkormányzat költségvetéséről szóló mindenkor hatályos képviselő-testületi rendelet

Közérdekű