A II. kerület önkormányzati óvodái és a kerület alapítványi óvodák

Kulcsszavak Megosztás

Harmadával nőtt a II. kerületben az óvodai férőhelyek száma az elmúlt évtizedben az önkormányzat folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően. Az elmúlt években három új óvodát is átadtak a kerületben, illetve 2017-ben teljes körűen felújították a Községház utcai óvodát. Öt évvel ezelőtt az ország első önkormányzati fenntartású ökumenikus óvodájával bővült a kínálat, ide ma közel háromszáz gyermek jár. Az idén új intézményként megépülő Kadarka Utcai Óvoda komplex fejlesztőközpont is lesz, amely az ehhez a feladathoz szükséges összes infrastruktúrával rendelkezni fog. A meglévő épületek felújításával és bővítésével, új óvodák építésével a II. kerület egy korszerű, minden igényt kielégítő óvodahálózattal rendelkezik.

Bemutatkozó videók a II. kerület önkormányzati óvodáiról >>>

A belső kerületrész óvodái:

Bolyai Utcai Óvoda

Óvodavezető: Könczey Rita

További információk: http://bolyaiovoda.hu

Mi az elsődleges amiért ajánlaná intézményüket?

Nevelésünk elfogadó, szeretetteljes. Családias, biztonságos légkörben célunk az egészséges, sokoldalúan fejlett gyermeki személyiség kibontakoztatása. Gyermekeinket játékos módon olyan tapasztalatokhoz juttatjuk, melyek segítik eligazodni környező világunkban, ezáltal önálló, kitartó, érdeklődő személyiséggé formálódnak.

Gyönyörű ősfás, tágas, teraszos megoldású udvaraink remek lehetőséget biztosítanak a mozgásfejlesztésre. Tárgyi feltételeink nagyon jók, folyamatos fejlesztésre törekszünk a változó igényeknek figyelembevételével.

Hány gyerek jár az óvodába? Hányan vannak egy csoportban?

Óvodánk 7, korban homogén összetételű csoportjába várjuk az óvodásokat. Kastély épületünk kisebb csoportszobáiban 3, új épületünk tágasabb csoportszobáiban 4 gyermekcsoport kap helyet. Csoportjaink létszáma átlagosan 25 fő.

Hogyan jellemezné a nevelőtestületet pár szóval?

Testületünk fiatalos, innovatív, igényes, igen összetartó. Hivatásunkat magas színvonalon, odaadással, jó hangulatban végezzük. Büszkék vagyok közösen elért eredményeinkre, kivívott jó hírnevünkre.

Milyen értékek mentén alakították ki Pedagógia Programjukat?

Pedagógiai programunkat testületünkkel közösen készítettük, megőrizve az addig kialakított értékrendünket. Programunk kiemelt területe a környezet megismerésére nevelés, a természet szeretetének mélyítése. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbá az érzelmi nevelésre, a társas kapcsolatok és az egészséges életmód alakítására.

Hogyan segítik az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket a közösségben?

Nevelőmunkánk hatékonyságát, az eredményes integrációt közvetlenül segítik pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógiai asszisztens, gyógypedagógus, pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus, szociális segítő munkatárs. Kapcsolatunk napi szintű, folyamatos, együttműködő a gyermekek kiegyensúlyozott ütemű fejlődése érdekében.

Milyen menetrendre kell készüljenek a beszokó gyerekek szülei? Hogyan zajlik Önöknél a beszoktatás?

A normál, megszokott menetben a Bolyai oviban augusztus utolsó keddjén (idén aug.25-én), 16.30-tól van az újonnan óvodába lépő gyermekek szülei számára az első szülői értekezlet.

(Itt megbeszélünk minden fontos dolgot (Házirend, gyermek jele, a csoport napirendje, mit kell hozni, mik a beszoktatási idő alatti feladataink stb…). Ez a néhány nap elég lesz a „mit kell hozni” dolgok beszerzésére is.)

Az ezt követő szerdán-csütörtökön-pénteken 9 óra és 12 óra között szervezzük a 3 napos anyás beszoktatást – jöhet apa, testvér, nagyik is – közös játszás, ismerkedés ez, ahol ott vannak az óvónénik is, de még nem ők irányítják a gyermekeket, mert a szülők is ott maradnak. Aztán hétfőtől már nem jön be anyu/apu a csoportszobába, viszont – ha igénylik - a gyermek óvodában töltött idejét lehet fokozatosan emelni: van, aki 2 óra múlva jön érte, van, aki ebéd előtt vagy után, van, aki közvetlenül alvás után. Ebben abszolút rugalmasak vagyunk, csak előre egyeztetni érdemes az óvónénikkel.

Budakeszi Úti Óvoda

Labanc Utcai Tagóvoda

Óvodavezető: Kovács Ildikó

További információ: https://www.budakesziutiovoda.hu

Mi az elsődleges amiért ajánlaná intézményüket?

Óvodánkat elsősorban azoknak a szülőknek ajánlom, akik szeretnék gyermeküket napközben mosolygós, kedves „mamapótló” óvó nénik gondoskodásában tudni. A kisgyermekek elsődleges tevékenysége a játék, amelyre mind a szobában, mind az udvaron elegendő időt, helyet és eszközöket biztosítunk. A megszokott óvodai tevékenységek mellet, nálunk kiemelt szerepet kap az idegennyelvi – angol – nevelés, a néphagyományok éltetése, ápolása és a környezeti nevelés.

Hány gyerek jár az óvodába? Hányan vannak egy csoportban?

Óvodánk mindkét épületében (Budakeszi út 75. ill. Labanc utca 2.) négy-négy vegyes csoport kapott helyet 25 fős csoport létszámmal. Az utóbbi egy-két évben ez a létszám kevesebb, csoportonként 22 – 23 fő volt. Mivel mindkét óvodában minden csoport vegyes összetételű, a csoportbeosztásnál nagy hangsúlyt fektetünk az arányok megtartására. Gondolok itt a fiúk – lányok arányára és a kis – középső – és nagycsoportos életkorú gyermekek közel egyenlő arányára.

Hogyan jellemezné a nevelőtestületet pár szóval?

Nevelőtestületünk minden pedagógus tagja elhivatott, főiskolai végzettségű, gyakorlott óvodapedagógus. A Budakeszi úti Óvodában dolgozó óvónők 2 – 3 évtizede dolgoznak együtt, összeszokott, stabil csapat. Munkájukat gyermekszerető, kedves dajkák segítik. A Labanc utcai Óvoda 7 éve nyílt. Itt egy végtelenül lelkes, kreatív, összetartó közösség alakult ki, szuper óvó nénikkel és dadusokkal. Nevelőtestületünk tagja még egy óvodaszichológus, egy gyógypedagógus és óvodánként 1-1 gyógypedagógiai asszisztens akik nagy segítséget jelentenek az SNI gyermekek elláátásában.

Milyen értékek mentén alakították ki Pedagógia Programjukat?

Pedagógiai Programunkban megfogalmaztuk mindazokat az értékeket, amelyeket a megelőző években/évtizedekben közösen értünk el, hoztunk létre. Kiemelt helyet kapott a játék. Meghatároztuk a nevelés terén elérendő céljainkat, feladatainkat. A tanulás során várható eredményeket, korcsoportonként jelenítettük meg. Pedagógiai programunkban külön helyet kapott az idegen nyelvi nevelés és a néphagyomány ápolás.

Hogyan segítik az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket a közösségben?

Mindkét óvodánkban fogadunk sajátos nevelési igényű gyermekeket, kijelölésünk az autizmussal élő gyermekek integrálására szól. Az érintett gyermekeket autizmus szakos gyógypedagógus fejleszti, a mindennapi tevékenységekben pedig gyógypedagógiai asszisztens segíti. Az óvodapedagógusok munkáját, szakirodalommal, továbbképzések, konzultációk lehetőségével segítjük. Az érintett gyermekek szüleivel szorosan együttműködünk, a pszichológus és a gyógypedagógus bevonásával. Óvodánkban a gyermekeket a másság elfogadására, toleranciára neveljük.

Milyen menetrendre kell készüljenek a beszokó gyerekek szülei? Hogyan zajlik Önöknél a beszoktatás?

Óvodánkban a beszoktatás rugalmasan, a gyermek személyiségéhez igazodva történik. Hagyunk időt arra, hogy megismerkedjenek egymással, az óvodával és az itt dolgozókkal. Van akinél ez két-három nap, van akinél több. Célunk, hogy mindenkiben kialakuljon a biztonságérzet, hiszen ez mindennek az alapja. A családból érkező gyermekeknél ez egy kicsit nehezebb ezért a szülőket gyakorlati tanácsokkal segítjük az elválásnál. Akinél szükségesnek látjuk, az első pár hónapban javasoljuk a ½ napos óvodát (otthon alvást) vagy 1-1 pihentető „mama nap” beiktatását.

Mi az, amit még fontosnak tart elmondani Intézményükről?

Sokan kerestek az utóbbi napokban telefonon és email-ben egyaránt, és mindenkit más-más érdekelt az óvodai élettünkkel kapcsolatban. Arra bíztatom a kedves szülőket, hogy a felmerülő kérdéseikkel keressenek továbbra is bizalommal.

Kitaibel Pál Utcai Óvoda

Intézményvezető: Hutvágner Klára

További információk: https://kitaibelpalutcaiovoda3.webnode.hu

Mi az elsődleges amiért ajánlaná intézményüket?

Év elején az induló új csoportok szervezésénél igyekszünk a szülők kérését figyelembe venni. „Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével.” (SZMSZ) Ez természetes dolog, hiszen nekünk is érdekünk, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk meg a gyermekek és felnőttek számára egyaránt.

Harmonikus, fejlesztő környezet megteremtésével, mindennap tartott változatos foglalkozásainkkal célunk, hogy a gyermekek iskolaérett, önbizalommal rendelkező, tevékeny, egymást segítő, nyitott, kreatív és érdeklődő személyiségekké váljanak, személyiségük kiteljesedjen.

Óvodánk a családdal együtt, a családi nevelést kiegészítve fejleszti a gyermekeket. Fontosnak tartjuk, hogy az együttműködés egyenrangú nevelőtársi viszonyban, jó partnerkapcsolatban valósuljon meg, melynek alapja a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás.

Hány gyerek jár az óvodába? Hányan vannak egy csoportban?

Óvodánk 6 csoportban fogadja elsősorban a körzetében lakó kisgyermekeket. Maximális csoportlétszám 30 fő.

Épületünk sajátossága, hogy a csoportok teljesen önállóan élhetik életüket. Minden csoportszobához tartozik egy ebédlő, fürdőszoba és öltöző.

Hogyan jellemezné a nevelőtestületet pár szóval?

Óvodapedagógusaink sok éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Gondolkodásmódjukat stabil értékrend, a segítőkészség és a hagyománytisztelet jellemzi.

A dajkák feladatuk fontosságát átérzik, jól beilleszkednek a csoportok életébe.

Óvodatitkár, gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógiai asszisztens, dajkák, konyhai dolgozók, karbantartó, pszichológus, logopédus, szociális támogató munkatárs segítik a csoportok mindennapi életét.

Milyen értékek mentén alakították ki Pedagógia Programjukat?

Pedagógiai Programunkban kiemelt nevelési területünk az egészséges életmódra nevelés és a testi nevelés. Fontosnak tartjuk az érzelmi, erkölcsi nevelést és a környezettudatos gondolkodást.

Nevelő-oktató munkánk leghatékonyabb eszközének a szabad játékot tekintjük. Célunk, hogy a gyermekek legyenek érzékenyek a környezetükre, a közösségért szívesen tevő személyiséggé váljanak, akiknek fontosak a társaik és a felnőttek kérései, igényei, értékei is.

Hogyan segítik az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket a közösségben?

A sajátos nevelési igényű gyermekek közül a látássérült és beszédfogyatékos gyermekeket integráljuk. Az integrációt folytató óvodapedagógusokat, gyógypedagógiai asszisztensünket gyógypedagógusunk segíti rendkívül alapos szakmai munkájával (folyamatos konzultáció, fogadóórák lehetősége)

Milyen menetrendre kell készüljenek a beszokó gyerekek szülei? Hogyan zajlik Önöknél a beszoktatás?

Beszoktatásunk fokozatos, amit a kisgyermek szükségletei és a szülők lehetőségei határoznak meg. Rövid reggeli búcsúzkodást kérünk a szülőktől a csoportszoba ajtajában. Az első napokban változó időpontokban jöhetnek a gyermekekért.

Mi az, amit még fontosnak tart elmondani Intézményükről?

Mi egy mosolygós óvoda vagyunk...mert összefogtunk a pozitív gondolkodás és a mosoly mentén.

Óvodánk alapítványa a „Tengerszem” Közhasznú Alapítvány, amelyet 2007-ben alapítottak a szülők.

Pitypang Utcai Óvoda

Intézményvezető: dr. Dékányné Bakó Beáta

További információ: http://pitypangutcaiovoda.hu

Mi az elsődleges, amiért ajánlaná intézményüket?

Óvodánkban a gyermekek IQ fejlesztése mellett az érzelmi intelligencia fejlesztése is hangsúlyt kap. A rendszeres mesélés és verselés mellett rengeteget beszélgetünk a gyermekekkel. A kézügyesség és kreativitás fejlesztése valósul meg a napi szintű tervezett műveltségtartalmak és spontán játéktevékenységek kiaknázásával. A mozgásra nevelés része az egészséges életmód szemlélet formálásának valamint a környező világ tevékeny megismerésének.

Hány gyerek jár az óvodába? Hányan vannak egy csoportban?

Intézményünk 150 férőhelyes, 6 csoportos óvoda. A jelenlegi csoportlétszámok 23 és 26 fő között mozognak.

Hogyan jellemezné a nevelőtestületet pár szóval?

A nevelőtestületünk hivatását szívből szerető, sokoldalúan képzett, lendületes szakemberekből áll. Nevelői szemléletünket az alábbiak jellemzik: empátia, egyéni bánásmód, tolerancia, együttműködés, képességfejlesztés, kreativitás, konstruktivitás, érzelmi biztonság nyújtása, közösségfejlesztés.

Milyen értékek mentén alakították ki Pedagógia Programjukat?

A személyiség fejlődésének legszínesebb, legjátékosabb időszaka az óvodáskor, melyben a játék - ezen belül is a szabad játék az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A gyermeki természetből fakadó nyitottságra, kíváncsiságra és őszinteségre építünk.

Szeretnénk az alapvető emberi értékek átadásával érzelem-gazdag gyermekeket nevelni.

A mikro- és makrokörnyezet iránti érdeklődés felkeltésével bontakoztatjuk ki a gyermekek széleskörű tudásvágyát. Erősítjük bennük a pozitív viselkedési és erkölcsi normák elfogadásának fontosságát partnerként számítva a szülőkkel való együttműködésre.

Hogyan segítik az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket a közösségben?

Eleget teszünk annak a társadalmi elvárásnak, mely megszünteti a kirekesztés tényét az óvodai nevelés területén. Az integrált nevelés törvényi előírásainak megfelelően megteremtjük az esélyegyenlőséget azáltal, hogy biztosítjuk a fogyatékkal élő gyermekek jogait a nevelésben, oktatásban. Nagy gondot fordítunk arra, hogy a gyermekek minden segítséget megkapjanak az esetleges hátrányaik leküzdéshez. Célunk olyan partneri kapcsolatok alakítása, melyben az együttműködés során gondot fordítunk a tapintat, a megértés, a segítségnyújtás helyes arányaira.

Milyen menetrendre kell készüljenek a beszokó gyerekek szülei? Hogyan zajlik Önöknél a beszoktatás?

Normál menetrendben, június első hetében találkozhatnak a szülők a pedagógusokkal. A második héten Pitypang partit rendezünk, ahol az odajáró és a leendő óvodások találkozhatnak. Augusztusban mindenhova elmegyünk, családlátogatásra. Tulajdonképpen akkor kezdődik el a kapcsolat az óvodapedagógus és a gyerekek között. Ekkor már törekszünk arra, hogy a pedagógusok minden információt megkaphassanak a szülőktől. Augusztus utolsó hetében a szülők a gyerekekkel eljönnek a játszódélelőttökre. A nevelési év kezdetekor a beszoktató szülő jön a gyerekkel és az óvódapedagógussal egyeztetve fokozatosan a csoportban hagyja a kisgyereket. Minden apránként, a gyerekek igényeihez igazítottan történik.

Mi az, amit még fontosnak tart elmondani intézményükről?

A szülői visszajelzések alapján, büszkén mondhatjuk magunkról, hogy nevelési alapelveink, pedagógusaink szakértelme, a segítő munkatársak támogató attitűdje, teljes mértékben elfogadott a szülők körében. A jelen veszélyhelyzetben is az óvodapedagógusok folyamatosan kapcsolatot tartanak a szülőkkel. Pozitív visszacsatolások érkeznek a kreatív ötleteket, játékokat tartalmazó heti tevékenység-javaslatok leírása kapcsán.

Százszorszép Óvoda

Érmelléki Utcai Tagóvoda

Óvodavezető: Maruzs Jánosné

További információ: www.szazszorszep2ovi.hu


Mi az elsődleges amiért ajánlaná intézményüket?

Egy gyermekközpontú családias óvoda vagyunk. Korszerűen felszerelt, szép kis óvodáink optimális feltételeket biztosít a gondtalan óvodás évekhez.

Színes programjaink jól illeszkednek az óvoda szakmai arculatához, kiegészítik azt. Részletesebben az óvoda honlapján olvasható bemutatkozó anyagunk, de érdemes megismerni pedagógiai programunkat is.


Hány gyerek jár az óvodába? Hányan vannak egy csoportban?

A Fillér utcai óvodába 200 kisgyermek jár, az Érmelléki úti tagóvodába pedig 44 férőhelyünk van. A csoportlétszám átlag 25-27 gyermek. Az Érmelléki úti 2 csoport létszáma valamivel kevesebb - az egyik csoportba 17 kisgyermek van, a másik 25. Az alacsonyabb létszámot itt a terem alapterülete indokolja.


Hogyan jellemezné a nevelőtestületet pár szóval?

Stabil alkalmazotti közösség, melyet szakmailag sokoldalúan képzett óvodapedagógusok, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, óvodapszichológus és gyógypedagógusok valamint gyermekszerető dajkák és nem pedagógus munkatársak alkotják.

Vegyes életkori összetétel jellemző, ami rendkívül szerencsés többek között a tapasztalatátadás valamint a testületi dinamika szempontjából.

Feltétel nélküli gyermekszeretet, elfogadás jellemzi a teljes alkalmazotti közösséget.


Milyen értékek mentén alakították ki Pedagógia Programjukat?

Az érzelmi nevelésen alapuló, a játék elsődlegességét hangsúlyozó, a környezet megismerését, megszerettetését, az óvodapedagógusok egyéni irányultságát figyelembe vevő nevelést vállaljuk a művészetek eszközeivel.

Alapelvünk a játékba integrált tanulás módszerével a sikeres iskolakezdés megalapozása.

Integráltan neveljük a sajátos nevelési igényű gyermekeket, valamint tehetségműhelyekben foglalkozunk a valamely műveltségi terület iránt fokozottabban érdeklődő gyermekekkel.


Hogyan segítik az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket a közösségben?

A kerületben utazó gyógypedagógusok is foglalkoznak azokkal a kisgyermekekkel, akik szakértői vélemény alapján gyógypedagógiai segítséget igényelnek.

A gyógypedagógus kollegák iránymutatása alapján a csoportokban gyógypedagógiai

asszisztensek segítik a sikeres együttnevelést.


Milyen menetrendre kell készüljenek a beszokó gyerekek szülei? Hogyan zajlik Önöknél a beszoktatás?

Nálunk a pedagógiai programban is rögzített módon lesz idén is a beszoktatás.

Augusztusban - egy délután - tervezzük a beiratkozást és a szülői értekezletet megtartani. Ekkor megismerhetik a szülők a kollégákat és az óvoda épületét.

Szeptember 1-én egy játék délelőttel kezdünk, amikor az anyuka/apuka is bent van a kisgyermekkel. A továbbiakban a fokozatosságot a bent töltött idő jelenti. A szülők és a kollégák megbeszélik, hogy az adott kisgyermek esetében hány napig tervezik a fokozatos beszoktatást. Első héten nem vagy csak kevesen alszanak bent az oviban, de van akit 2 hét után is elvisznek ebéd után, ezt mindig a gyermek igénye-érdeke határozza meg.

Szemlőhegy Utcai Óvoda

Fajd Utcai Tagóvoda

Óvodavezető: Kis-Albert Mónika

További információ: http://www.szemlohegyovoda.hu

Mi az elsődleges amiért ajánlaná az intézményüket?

A Szemlőhegy Utcai Óvoda az utóbbi években hatalmas méretbeli változásokon ment keresztül. Ennek ellenére jó érzéssel tölt el bennünket, hogy azokat az értékeket, hagyományokat melyeket kisebb intézményként is jól működtettünk, sikerült a változások ellenére megtartani. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az óvodánk iránti érdeklődés továbbra is igen nagy. Elmondható tehát, hogy az értékállóság és a modern gondolkodás ötvöződése jellemző ránk.

Ugyanakkor, nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való kapcsolattartásra, kommunikációra. Úgy gondoljuk, az óvodai nevelés sikerének a kulcsa mindenképp a szoros, és kiegyensúlyozott szülő pedagógus kapcsolatban rejlik.

Hány gyerek jár az óvodába?

Óvodánkba jelenleg 245 gyermek jár. A 2020/21 tanévben három kiscsoport indul. Kettő kiscsoport a Szemlőhegy utcai épületben, egy pedig a Fajd utcai tagintézményben. A Szemlőhegy utcai csoportok 25 fővel, míg a Fajd utcai csoport 16 -17 fővel indul. Ennek a különbségnek az oka kizárólagosan a csoportszobák mérete. Mindegyik kiscsoport homogén.

A negyedik éves nagycsoportjaink általában azért nagy létszámúak (kb.27 fő) az összevonásból adódóan.

Hogyan jellemezné a nevelőtestületet pár szóval?

Gyermekközpontúság, kreativitás, rugalmasság, kooperáció, elfogadás.

Milyen értékek mentén alakították ki Pedagógiai Programjukat?

Óvodánk elhelyezkedése, környezeti adottságai és a kollégák szakmai, módszertani szaktudása eredményezte, hogy ebből adódóan a mozgás és az egészséges életmódra nevelés a fő profilunk.

Hogyan segítik az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket a közösségben?

Az elfogadás intézményi szinten minden alkalmazott részéről magas szintű és elvárt viselkedésforma. Minden sajátos nevelési igényű gyermek mellé igyekszünk gyógypedagógia vagy pedagógiai asszisztenst biztosítani. A kerületi utazó gyógypedagógus hálózat szakembereivel szorosan együttműködve igyekszünk a lehető legmagasabb szintű fejlesztést megvalósítani.

Milyen menetrendre kell készüljenek a beszokó gyerekek szülei? Hogyan zajlik Önöknél a beszoktatás?

Minden óvodába készülő kisgyermeknek, azért, hogy a biztonságérzete kialakuljon és örömmel jöjjön az óvodába, szüksége van arra, hogy az óvodával, és annak személyzetével fokozatosan ismerkedjen. Ehhez nyújt segítséget óvodánkban az anyás beszoktatás.

Augusztus utolsó hetében három napot szoktunk kijelölni, amikor a szülőnek lehetősége van két napon, két-két órát eltölteni a csoportban. Azt szoktuk javasolni, hogy egyik nap 8-10-ig a másik nap pedig, 10-12-ig terjedő időintervallumot válasszák. Így lehetőségük van arra, hogy a délelőtt minden időszakára rálássanak.

Szeptember első hetében, pedig a gyerekek csak délig maradnak. Ezzel is biztosítva a beszoktatás fokozatosságát. A második héten pedig már aludhatnak az óvodában. Természetesen a beszoktatást és annak ütemét rugalmasan kezeljük. A szülő ismeri a legjobban a gyermekét és látja, hogy a gyermeknek mi a legjobb. Ha szükséges a beszoktatási időt lehet nyújtani, de nem azon módon, hogy több hétig jelen van a szülő, hanem, hogy mondjuk akár két hétig nem alszik az óvodában.

Fontos, hogy az óvodából való hazavitel is legyen fokozatos. A kiscsoportos gyermek, ha megoldható, ne maradjon az első hetekben 17 óráig. A szülő számára is megnyugtató, ha látja nyugodtan, vidáman ébredni gyermekét a pihenő idő végén.

A beszoktatás, és annak fokozatossága ugyanúgy vonatkozik a bölcsödéből, családi napköziből érkezett gyerekekre, mint az otthonról érkezettekre.

Törökvész Úti Kézműves Óvoda

Óvodavezető: Mázikné Markó Ágnes

További információ: https://kezmuvesovi.hu

Mi az elsődleges, amiért ajánlaná intézményüket?

Célunk a boldog óvodáskor biztosítása minden gyermeknek.

Megtanítjuk a gyerekeknek a népi kismesterség technikáit: agyagozás, szövés-fonás, kosárfonás alapjai, bőrözés, nemezelés, batikolás, gyöngyfűzés, stb. A néphagyományokat a gyermekek életkorához igazodóan ismertetjük meg, és a fővárosi lehetőségekhez mérten a gyakorlatban is bemutatjuk (szőlőszüret és -préselés, Mihály-napi vásár, Márton-nap, Luca-nap, kiszebáb-égetés, zöldágjárás, Szent György-nap, stb). Ünnepeink vendégváróak.

Hány gyerek jár az óvodába? Hányan vannak egy csoportban?

Összesen 200 férőhelyünk van, de jelenleg 122 gyermek jár hozzánk. Vannak csoportjaink, ahol 26-an és vannak, ahol 14-en vannak.

Hogyan jellemezné a nevelőtestületet pár szóval?

Gyermekszerető közösség vagyunk és összetartó csapat. Pedagógusaink szakmailag felkészültek és kreativitásunkra építünk a mindennapokban.

Milyen értékek mentén alakították ki Pedagógia Programjukat?

Pedagógiai programunk az Országos Alapprogramra és az óvodánkban mindig kiemelt területnek számító hagyományőrzés és kézművesség alapjaira épül. Óvodánk a helyi program bevezetése előtt már elnyerte a “Kézműves Óvoda” címet.

Hogyan segítik az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket a közösségben?

Intézményünk a mozgásban akadályozott és látássérült gyermekeket fogadja. Intézményünk (pl.: bejárat, előtér, mosdó) akadálymentes. A gyerekekkel utazó szakemberek foglalkoznak.

Milyen menetrendre kell készüljenek a beszokó gyerekek szülei? Hogyan zajlik Önöknél a beszoktatás?

Normál menetrendben, akik a mellettünk lévő bölcsődébe járnak, könnyű dolguk van. Már júliusban áthívjuk őket, a gondozó nénikkel együtt és ismerkedhetnek a közeggel. Akik nem járnak még vagy nem ide, azok augusztus végén két játszódélelőttöt tölthetnek nálunk. Az “igazi” beszoktatás fokozatos, a gyerekek igényeihez igazítjuk. Általában azt javasoljuk, hogy az első héten ebéd után vigyék el a gyerekeket.

Mi az, amit még fontosnak tart elmondani Intézményükről?

Mi egy gyermekközpontú, szolgáltató óvoda vagyunk. Családias légkörű és belsőséges óvoda, ahol nagyon minőségi oktatás folyik, felkészült kollégákkal.

Minden évben megrendezzük az Óvoda Galériát, amikor más kerületi óvodák gyerekeinek kézműves munkáiból szervezünk kiállítást.

Virág Árok 8. Óvoda

Virág Árok 15. Tagóvoda

Óvodavezető: Nagyné Szőlősi Erika

További infromációk: http://www.viragarokovi.hu

Mi az elsődleges amiért ajánlaná intézményüket?

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, minden cél és feladat meghatározásánál mindenkor a gyermekekből, a gyermeki szükségletekből indulunk ki, derűs, vidám, szeretetteljes, tevékenységre ösztönző, élményekre épülő, ingergazdag környezetet biztosítunk számukra. Nagy hangsúlyt fektetünk a másság elfogadására, elfogadtatására, munkájuk során a prevenció kerül előtérbe. Egyéni bánásmóddal, a képességek egyéni fejlesztésével segítjük a gyermekek integrációját. Valljuk, hogy a testileg és lelkileg egészséges gyermek képes a környezetéből jövő társadalmi és természeti hatások olyan fokú befogadására, amelynek következtében érzelmekben gazdag gyermekkorát élheti meg.

Hiszünk abban, hogy az óvoda falai között megvalósuló értékalapú nevelés tevőlegesen hozzájárul a gyermekek további fejlődéséhez annak érdekében, hogy a jövő társadalmát egészséges, építő, haladást elősegítő személyiségek alkossák.

Hány gyerek jár az óvodába? Hányan vannak egy csoportban?

A gyermekcsoportok létszáma 24-27 fő/csoport, ez függ a csoportszoba méretétől, valamint attól, hogy van-e sajátos nevelési igényű kisgyermek az adott csoportban. Az óvodát igénybe vevő gyermekek létszáma a demográfiai hullámok ellenére is megközelítőleg azonos.

Hogyan jellemezné a nevelőtestületet pár szóval?

Nevelőtestületük jól képzett, tapasztalt, elkötelezett és lelkes, ugyanakkor színes egyéniségű óvodapedagógusokból áll. Belső igény a rendszeres tapasztalatcsere, az egymással és a szülőkkel, való együttműködés, valamint a megújulásra, és a szakmai fejlődésre törekvés. A gyermekek fejlesztését segíti még logopédus, pszichológus, gyógypedagógus, szurdopedagógus (ha olyan gyermeket veszünk fel akinek szükséges) és fejlesztő pedagógus is.

Milyen értékek mentén alakították ki Pedagógia Programjukat?

Nevelési programunk sajátos arculatát a környezet megismerésére nevelés, a néphagyományok ápolása, a mozgásfejlesztés határozza meg. Kiemelt tevékenységünk a játék és a mozgás, mely áthatja nevelésünk egész rendszerét. Az egyéni képességek, a gyermeki játékszabadság figyelembevételével, tiszteletben tartásával a környezetében jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkező gyermekek próbálunk nevelni.

Nevelésfelfogásunk a gyermekekhez az életkori sajátosságok és az egyéni szükségletek különbözőségeinek ismeretében közelít, tekintettel az eltérő adottságokra és képességekre, szokásokra, érésbeli, vérmérsékleti különbségekre és a családok értékrendjének sokféleségére.

Hogyan segítik az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket a közösségben?

Alapító okiratunk szerint az érzékszervi (hallás) fogyatékos és a beszédfogyatékos gyermekek nevelésére vagyunk jogosultak. A sajátos nevelési igényű gyermekek integráltan, ép társaik körében nevelkedtek. A pedagógusok a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését az intézmény belső szakemberei külső szakemberekkel együttműködve látják el.

Milyen menetrendre kell készüljenek a beszokó gyerekek szülei? Hogyan zajlik Önöknél a beszoktatás?

Első három nap 8 tól ebédig, ebéd után hazamennek.

Első nap ott lehetnek velük a szülők, második nap 9 óra körül elmennek a szülők, ebéd után jönnek vissza és együtt hazamennek.

Harmadik nap reggel az ajtóban átadják a gyerekeket és ebéd után visszajönnek és együtt hazamennek. Javasolni szoktuk, hogy ha még tudják oldani az első héten ne aludjanak ott a gyerekek.

Mi az, amit még fontosnak tart elmondani Intézményükről?

A csoportszobák mérete, felszereltsége mindkét épületben nagyon jó. A tárgyi környezet gyermekek életkorának megfelelő eszközrendszerrel, szín- és formavilággal rendelkezik. A tiszta, kellemesen kialakított, esztétikus és balesetmentes környezet a gyermekek egészséges fejlődésének, nevelésének biztosítéka.

Mindkét épületben kiválóan felszerelt, a gyermekek igényének megfelelően kialakított tornaszoba biztosítja a napi mozgásos tevékenységeket, lehetőséget nyújt arra, hogy az óvoda programjában is kiemelten kezelt területet, a gyermeki mozgást, a mozgáskészségek fejlesztését megfelelő körülmények között végezzék az óvodapedagógusok.

Tágas, jól felszerelt udvarok állnak rendelkezésre a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. Az egyedi tervezésű, magas minőségű, fából készült játékszerek mellett az önkormányzati, illetve szülői támogatásból megvalósult műfüves focipályák biztosítják a gyermekek mozgásgazdag életmódját.

A külső kerületrészben működő óvodák:

Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda

Óvodavezető: Sümegi Szilvia

További információk: https://teszt.gesztenyeskertovi.hu

Mi az elsődleges, amiért ajánlaná intézményünket?

Elsősorban azért ajánlanám, mert gyermekközpontú óvodánkban fontos a családias, érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes nevelés. Azoknak ajánlanám, akikhez közel áll a természet és a környezet szeretete. Az óvoda nagyon jó környezetben van, hatalmas, gyönyörű kert veszi körül, amely sok gyakorlati tapasztalatszerzése ad lehetőséget. Szemléletünk igazodik az óvoda adottságaihoz, kiemelt területünk a környezeti nevelés. Nagyon sok időt töltünk a szabad levegőn, kihasználjuk az udvar adta remek lehetőségeket

Hány gyerek jár az óvodába? Hányan vannak egy csoportban?

Az Alapító Okirat szerinti felvehető gyereklétszám 180 fő. Homogén, szerkezetileg azonos életkorú csoportjaink létszáma változó, átlagosan 24 fő.

Hogyan jellemezné a nevelőtestületet pár szóval?

Összetartó, szakmailag magasan képzett közösség, melyben folyamatos a szakmai megújulás. Életkorilag vegyes összetételű, ami a tudásmegosztás szempontjából nagyon értékes.

Rugalmas, kreatív, jókedvű csapat, ami mind a mindennapok, mind pedig a számos óvodai/családi programok megvalósítása során megmutatkozik.

Empatikus, befogadó, elfogadó szemléletű a gyerekek sokszínűsége, egyéni különbözőségeinek megismerésében, megsegítésében, fejlesztésében, együttnevelésében.

Kollégáim partnerközpontúak, mert fontos számukra a szülőkkel, szakmai partnerekkel folytatott szoros együttműködés, együtt gondolkodás.

Milyen értékek mentén alakították ki Pedagógiai Programjukat?

Nevelési programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára építve Környezeti nevelésre épülő személyiségfejlesztő program. Pedagógiai Programunkban a tevékenységeket a játékos ismeretnyújtásra, a közvetlen tapasztalatszerzésre, játékos cselekedtetésre építjük. Programjainkat- óvodán belül és óvodán kívül- változatos helyszíneken, változatos módon valósítjuk meg.

Nagy hangsúlyt fordítunk a környezet- és egészségtudatos magatartás kialakítása, a fenntarthatóság fontosságának a hangsúlyozására. Ezáltal a rendszeres komposztálás, a szelektív hulladékgyűjtés, valamint a víztakarékosság fontosságának a kiemelése elengedhetetlen része a mindennapjainak. A mozgásfejlesztés, a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése mindennapjaink szerves része. Szakmai munkánk elismeréseként 2017-ben elnyertük az „Örökös Zöld Óvoda” megtisztelő címet.

Nálunk érték a szeretet, a tudás, a gyermekekre való odafigyelés, egyéni bánásmód érvényesítése, a szülőkkel való együttműködés, együttnevelés.

A hozzánk járó gyermekeket az életre neveljük. Az óvodába lépéstől kezdve az iskolára, a tanulásra készítjük fel a gyermekeket. A játékos cselekedtetés, a sokrétű ismeretnyújtás és közvetlen tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása mind ezt szolgálják amellett, hogy örömteli, színes, változatos óvodai életet ad a hozzánk járó gyermekeknek.

Hogyan segítik az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket a közösségben?

Alapító Okiratunk szerint fogadjuk a különleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos gyermekek, a mozgássérült gyermekek, az integráltan nevelhető tanulásban akadályozott gyermekek, és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

Egyéni bánásmóddal, közvetlen, szoros megsegítéssel vezetjük ezeket a gyermekeket mindennapokban. Segítjük a társas kapcsolódások, a társas kapcsolatok alakítását, a tevékenységekbe való bekapcsolódást, a gyermekközösségbe való beilleszkedést. A gondozási, önkiszolgálási feladatokban is kiemelt figyelmet kapnak. Nevelésükben, a csoport életében való eligazodásban aktív részt vállalnak a gyógypedagógiai asszisztensek, emellett kiváló szakember gárdával biztosítjuk számukra a szakértői bizottság által előírt fejlesztő foglalkozásokat.

A gyermekcsoport inkluzív szemléletét beszélgetésekkel, személyes példamutatással, együtt játszással, szeretetteljes attitűdünkkel alakítjuk, formáljuk.

Milyen menetrendre kell készüljenek a beszokó gyerekek szülei? Hogyan zajlik Önöknél a beszoktatás?

Elsődleges célunk a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése és az óvónénihez való biztonságos kötődés kialakulásának segítése, hiszen ez alapjaiban meghatározó a későbbi óvodai évekre nézve. Óvodánkban a beszoktatás rugalmasan, a gyermekek egyéni igényeinek maximális figyelembevételével, az édesanyák bevonásával történik. Az első héten - vagy ameddig szükség van rá - a gyermekek az édesanyákkal együtt vesznek részt az óvodai tevékenységekben, ismerkednek az óvodával, óvónénivel, egymással. Lassan, fokozatosan nő az az idő, amit a kisgyermek egyedül tölt a csoportban. Igény szerint első naptól lehetőséget biztosítunk a bent alvásra.

Községház Utcai Óvoda

Kadarka Utcai Tagóvoda

Óvodavezető: Sándorfi Lászlóné

További információk: http://www.kozseghazovi.hu

Mi az elsődleges amiért ajánlaná intézményüket?

A gyermekeknek biztonságos,barátságos,derűs, családias légkört, élménygazdag környezetet teremtünk sok mozgáslehetőség biztosításával, hogy személyiségük minél teljesebben kibontakozhasson. Óvodánk kiemelt nevelési területe a környezeti nevelés és az egészséges életmódra való nevelés. A gyermekeknek a természethez fűződő pozitív érzelmi viszonyát, a tevékenységek gazdag kínálatával, a környezeti nevelés komplexitásának érvényesítésével, közvetlen tapasztalatszerzés útján alakítjuk. Több alkalommal kirándulunk, sétálunk a környéken, megfigyeljük a természeti jelenségeket, környezetünk növényeit. Sokat tartózkodunk a gyermekekkel szabad levegőn, a mindennapos mozgáshoz kihasználjuk a tágas óvoda udvarunk lehetőségeit.

A Községház u. 4. sz. óvoda épülete 2017-ben teljes felújítás alá került. A jelentős átalakítás során kívül-belül megújult. A Hidegkúti út 220. sz. alatti régi építésű tagóvoda 2019 év végéig működött óvodaként. Helyette a Kadarka u. 1. sz. alatt épült új, a mai kor igényeinek megfelelő korszerű óvoda fogadja 2020. januárjától az oda járó gyermekeket.

Óvodánk jól felszerelt, a változatos tevékenységekhez szükséges eszközök biztosítottak.

Hány gyerek jár az óvodába? Hányan vannak egy csoportban?

A két épületben (Községház u. 4. sz. óvoda és a Kadarka u. tagóvoda) 3 + 3 csoportban jelenleg 146 gyermek jár az óvodába, de szeptembertől a Kadarka u. tagóvoda egy gyermekcsoporttal bővülni fog, így 170 fő gyermek járhat összesen az intézményünkbe.

A gyermekcsoportok átlag létszáma 24 fő.

Hogyan jellemezné a nevelőtestületet pár szóval?

Nevelőtestületünk kiváló szakmai tapasztalattal, szaktudással rendelkezik, és folyamatos önképzéssel igyekszik megfelelni a mai kor társadalmi elvárásainak, szakmai kihívásainak. Az óvoda Pedagógiai programját figyelembe véve az óvodapedagógusok alapos felkészülés mellett végzik mindennapi pedagógiai munkájukat. A testületre jellemező, hogy a közösség összetartó, egymást segítő, jól együttműködő munkakapcsolatban eredményesen dolgoznak az óvónőpárok és az pedagógiai munkát segítő kollégák. Nevelő munkánkat a szakmaiság és a gyermekek mindenek felett álló érdekét szolgáló szempontok határozzák meg.

Milyen értékek mentén alakították ki Pedagógia Programjukat?

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának fő alapelveit és a Köznevelési Törvény rendelkezéseit és az óvodánk helyi adottságait figyelembe véve dolgoztuk ki óvodánk Pedagógiai programját. Értékrendünk kialakításánál megfogalmaztuk az alapvető erkölcsi normák érvényesülését: emberi és nevelői magatartás legyen mintaszerű, követésre méltó, az emberi, kulturális értékek, a természet védelme, a természet iránti tisztelet és szeretet közvetítése, hagyományok ápolása, őrzése. Az óvodapedagógusok intézményünk Pedagógiai programjának környezeti nevelésről szóló fejezetében rögzített alapelvek, célok és feladatok figyelembevételével tervezik és valósítják meg a környezetorientált magatartás kialakítását, pl.: komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés a csoportszobákban is, újrahasznosítás, kertgondozás, madárvédelem.

Hogyan segítik az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket a közösségben?

A gyermek optimális fejlődése érdekében minden területen igyekszünk érvényesíteni az egyéni képességfejlesztést, differenciált bánásmódot.

Barátságos, befogadó, inkluzív környezet kialakítására törekszünk az óvodába lépéstől kezdve. A gyermekek személyiségének harmonikus fejlődését bátorítással, felzárkóztató egyéni foglalkozással, fejlesztő hatású értékeléssel támogatjuk, önállóságuk fejlődését segítjük. Játékban integrálva fejlesztjük értelmi képességeiket, érzékelésüket, észlelésüket, gondolkodásukat. A szülőkkel, a szakemberekkel, a pedagógiai munkát segítő dolgozókkal együttműködve a rendszeres kapcsolattartásra, hatékony kommunikációra törekszünk, hogy a gyermek beilleszkedése, integrálása a közösségbe eredményes legyen. A testület több alkalommal részt vett befogadást segítő tréningen. Alapító okiratunk szerint a beszédfogyatékos gyermekek nevelésére vagyunk jogosultak.

Milyen menetrendre kell készüljenek a beszokó gyerekek szülei? Hogyan zajlik Önöknél a beszoktatás?

A Községház Utcai Óvodában a beszoktatást rugalmasan kezeljük, elsősorban a gyermekhez alkalmazkodunk, ugyanakkor figyelembe vesszük a szülők igényét is.

Az a célunk, hogy a beszoktatás minél zökkenőmentesen történjen, ezért a fokozatosan és folyamatosan történő beszoktatásra törekszünk, melyet elsősorban a gyermekhez igazítunk, és ehhez kérjük a szülők együttműködését. A szülőknek a következő fokozatosságot javasoljuk; az első nap délelőtt ott lehet gyermekével a szülő, másnap már inkább rövidebb időre szülők nélkül a gyermek az óvodával, a csoporttal ismerkedik a délelőtt folyamán. Azt követő néhány napon (első héten) ebéd utáni időpontban érkezzen meg gyermekéért a szülő. A második héttől kezdődően javasoljuk azt, hogy hosszabb időt töltsön el a gyermek az óvodában.

Mi az, amit még fontosnak tart elmondani Intézményükről?

Több nyílt programot szervezünk, melyre a szülőket is meghívjuk. Ilyenek: egészséges életmód program, adventi kézműves nap, tavaszi jeles napok rendezvény. Nyitott programjainkon mindig számíthatunk a szülők aktív közreműködésére, törekszünk a kölcsönös együttműködésre.

Lehetőséget biztosítunk fakultatív jellegű délutáni programoknak: zene-ovinak, néptáncnak, hittan foglalkozásnak, angol nyelvű foglalkozásnak, foci sulin, úszásoktatáson való részvételnek.

Intézményünknek létrehozott alapítványa is támogatja, hogy az óvodánkba járó gyermekek még színesebb és több programokon, foglalkozásokon tudjanak részt venni, hogy élményekben gazdagon tölthessék el óvodás éveiket.

Kolozsvár Utcai Óvoda - https://kolozsvarovi.hu

Máriaremetei Úti Tagóvoda

Hűvösvölgyi Úti Tagóvoda

A Kolozsvár utcai és a Máriaremetei úti óvoda három-három homogén összetételű csoporttal, a Hűvösvölgyi út 209. szám alatti óvoda két vegyes életkorú csoporttal üzemel.

Célunk, hogy – helyi adottságainkat figyelembe véve, a családdal szorosan együttműködve – derűs, harmonikus, kiegyensúlyozott légkörben a gyermek testi, lelki, értelmi, szociális, egyéni és életkor-specifikus fejlődését megteremtsük. Kialakítsuk a gyermeknek a környezet szépségei iránti pozitív érzelmi kötődését (rácsodálkozás, gyönyörködés, megóvás). Nevelőmunkánk alapvető feladata a gyermekek személyiségfejlesztése. Olyan tapasztalatok, élmények nyújtása, amelyek során életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően tájékozódni tudnak az őket körülvevő természeti és tárgyi világban.

(Kolozsvár Utcai Óvoda: 1028 Kolozsvár utca 15–19., telefon/fax: (06 1) 275-7203, (06 1) 275-7204, e-mail: [email protected]). Tagintézmények: 1029 Máriaremetei út 185., telefon/fax: (06 1) 376-5034 és 1021 Hűvösvölgyi út 209., telefon/fax: (06 1) 376-5308.)

Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda

Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda

Óvodavezető: Haszillóné John Helga

További információ: https://volgy-utcai-okumenikus-ovoda.webnode.hu

Mi az elsődleges amiért ajánlaná az intézményüket?

Az óvoda egyedi jellege az önkormányzati fenntartású, az Országos Óvodai Alapprogramot kiegészítő keresztény szemléletű nevelés, amely keretezi az óvoda pedagógiai programjában szereplő összes nevelési – tanulási elvet. Az óvodapedagógusok által közvetített hitre nevelés sajátos formában jelenik meg a gyerekek mindennapi cselekvéseiben, ismeretanyag közvetítésében a katolikus vagy református (és evangélikus) módszertani útmutató segítségével a gyermekek szemléletének formálása: szeretet, gondoskodás, türelem, elfogadás (empátia), segítség.

Az óvoda épületének és környezetének sajátossága biztosítja a természetközeli lehetőségeket, XXI. századi körülmények, feltételek között (Tájvédelmi körzet közvetlen közelsége, csendes, békés környezet, a legkülönfélébb megközelítési formák: kerékpárút, 61 –es villamos, parkolási lehetőség).

Hány gyerek jár az óvodába?

Az épületben 10 csoportszoba, fejlesztő helyiségek, tornaterem, konzultációs helyiségek, szertárak/tárolók, tágas közlekedő helyiségek vannak. Össz.: 300 gyerek ellátására van engedélye az óvodának. Jelenleg 7 csoportba, 168 gyermek jár, a csoportok átlaglétszáma 24 fő.

Hogyan jellemezné a nevelőtestületet pár szóval?

Az óvoda nevelőtestületére és teljes munkaközösségére jellemző a környezetbarát, természettudatos gondolkodás, a hagyományok tisztelete, a munka szeretetére és megbecsülésére nevelés és a hitbeli meggyőződés. Bár az óvoda még csak 6 nevelési év múltjára néz vissza és valamikor nagyon fiatal (34 éves) átlagéletkor jellemezte, ma több nyugdíjas foglalkoztatású, „fitt”, tapasztalt (bölcs) óvodapedagógus is dolgozik a nevelőtestületben.

Milyen értékek mentén alakították ki Pedagógiai Programjukat?

Az Ökumenikus Óvoda Pedagógiai Programja az Országos Óvodai Alapprogramra elveire: esély – érzelem – közösség – erkölcs – mozgás - épülve határozza meg az óvodában a nevelési kereteket. A tanulási tevékenységek: a környezet megismerésére nevelés, matematikai nevelés, anyanyelvi nevelés, mesélés, verselés, ének, zene, dalos játékok, népi tánc, rajzolás, mintázás, kézimunka, testnevelés, kiegészül a hitre neveléssel. A nevelőközösséggel közösen készített pedagógiai programot a katolikus munkaközösség által készített „Katolikus Módszertani Útmutató” és a református egyház ajánlásával adaptált „Bárányka füzetek” módszertani segédanyagok egészítik ki. A sajátos (hitre) nevelési terület mellett az óvoda kiemelt az értékközvetítése a környezet szeretetére, megóvására, gondozására való törekvés és a munka szeretetére nevelés. Igyekszünk a gyerekeket megismertetni a legegyszerűbb és legmodernebb formában a környezet szeretetére, védelmére: az óvoda udvarán kialakított komposztáló, lomb-gyűjtő, a hulladék szelektálása, a madarász-ovi foglalkozások, gyermek munkaeszközök használata (seprű, gereblye, húzós kocsi) stb. révén. A mozgás szeretetére, testünk egészségi állapotának megőrzésére és edzettségére nagy hangsúlyt fektetünk: a tornaterem változatos eszközkészletének bővítésével, az átriumban a Kneipp-udvarral, az udvari mozgásos lehetőségek kihasználásával (Kresz pálya, csimpaszkodó-, mászóeszközök, mozgásfejlesztő eszközök), sétákkal, tematikus kirándulásokkal. A gyerekek számára a külön programokat kizárólag a mozgás köré szervezzük: úszás-oktatás, néptánc, foci-suli, sportágválasztó mozgás, tartásjavító torna.

Hogyan segítik az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket a közösségben?

Az Ökumenikus Óvoda a beszédfogyatékos, beszédben akadályozott és az autizmus spektrummal élő SNI-s gyerekek befogadásában vesz részt. Gyógypedagógusaink, asszisztenseink, az óvodapszichológus és a nevelőtestület tudatosan, korszerűen segíti a sajátos nevelési igényű gyerekek korcsoportba való beillesztését. Az óvoda kiváló személyi és tárgyi adottságokkal rendelkezik az integrálásra. A nevelőtestület, a gyermek- és szülői közösség számára érzékenyítő programokat szervezünk.

Milyen menetrendre kell készüljenek a beszokó gyerekek szülei? Hogyan zajlik Önöknél a beszoktatás?

Az Ökumenikus Óvodába a gyerekeket korcsoportonként (homogén életkorú gyerekcsoportok szervezésével) illesztjük be. A beillesztés előtt az óvodapedagógusok családlátogatás során ismerkednek a leendő óvodás kisgyermekkel és családjával. A kiscsoportosok számára a beillesztés előtt „ismerkedési játszó délelőttöt” szervezünk, amely során a gyerekek és a szülők bepillantást nyerhetnek az óvodai életbe. A beillesztés üteme gyermekenként változó, ezért 6 – 8 hét során, fokozatosan szoktatjuk hozzá a gyerekeket az óvodai szokás- és szabályrendszerhez. Igyekszünk figyelni a gyerekek egyéni szükségleteire és az óvodai élet minden területén differenciáltan foglalkozunk a gyerekekkel.

Mi az, amit még fontosnak tart elmondani Intézményükről?

Az Ökumenikus Óvoda sajátos arculata az óvodai hagyományok, ünnepek során is megjelenik. Legfontosabb célunk a közösség építése, erősítése. A 4 pillér: az évnyitó és az évzáró Istentisztelet a családokkal közösen zajlik, az adventi gyertyagyújtás és a húsvéti templomlátogatás a gyerekekkel és a felekezetek képviselőivel közös program. Az óvodai nevelési év lezárásának legemlékezetesebb alkalma a Gyermeknapi Családi Sportvetélkedős Délutánja, amikor a hozzánk járó összes gyermek a családjával egy nagyon vidám hangulatú, akadálypályákkal és sportvetélkedőkkel tarkított majálison ünnepel.

(1021 Völgy utca 3., telefon: (06 1) 200-0547, e-mail: [email protected], volgy-utcai-okumenikus-ovoda.webnode.hu/)

Alapítványi óvodák:

Rózsabimbó Óvoda és Bölcsőde >>>

Intézmények