Elektronikus keresetlevél

Kulcsszavak Megosztás

Keresetlevél elektronikus benyújtása

A polgári perrendtartásról szóló 1952 évi III. törvény (Pp.) rendelkezései értelmében 2016. július 1-től kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal a közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára.

E jogalanyok 2016. július 1. napjától kezdődően a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által hozott döntésekkel szembeni, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a keresetlevelet elektronikus úton, a www.archiv.masodikkerulet.hu honlapon keresztül elektronikus űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével (ÁNYK) használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

További információ az adott ügytípus tájékoztatójánál folyamatosan frissítésre illetve feltöltésre kerül.


Letölthető űrlapok:

- J01 - Űrlap a jegyző Birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben keresetlevél benyújtásához


- J02 - Űrlap a közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához (címzett szerv: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzője)


- P01 - Űrlap a közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához (címzett szerv: Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat )


Az Űrlapok letöltése és benyújtása érdekében, a hivatali munkaidőben érdeklődni lehet 346-5542 és 346-5500 telefonszámokon, illetve elektronikus úton a [email protected] címen.

Az országos Önkormányzati Hivatali Portálról szóló tájékoztatót itt találja: Önkormányzati Hivatali Portál

Ügyintézés