Szünidei gyermekétkeztetés

Megosztás

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére az iskolai szünidő, valamint az óvoda és bölcsőde ezen időszakoknak megfelelő zárva tartás időtartamára eső munkanapokon a települési önkormányzat a déli meleg főétkezést biztosít az arra jogosultak számára.

Ki jogosult az eljárásra: 

A hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére az önkormányzat ingyenes biztosítja, még a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja az ellátást.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A kérelem benyújtható a Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán, annak nyitvatartási rendje szerint. (1023 Budapest, Margit utca 2-4.).

Postai úton az alábbi címre küldhető: Budapest 23, Pf.: 21. 1277.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

Kérelmet írásban lehet benyújtani a letölthető Kérelem méltányossági kedvezményhez űrlap kitöltésével.

Vonatkozó jogszabályok: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

Szervezeti egység: 
Humánszolgáltatási Igazgatóság - Intézményirányítási Osztály
Élethelyzet: 
Szünidei étkezés

Ügyintézés