Szociális támogatásokról igazolás

Szociális támogatásokról igazolás

Send by email

Ösztöndíjpályázatokhoz, nyugdíj megállapításhoz, adó méltányossághoz és egyéb célból benyújtott kérelmek esetében igazolás kiállítás történik a kérelmező személy részére megállapított ellátások idejéről, időtartamáról, összegéről, avagy arról hogy nem részesült szociális vagy gyermekvédelmi támogatásban.

Ki jogosult az eljárásra

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul.

A már megítélt támogatások saját vagy gyermeke jogán jogosultja, avagy bármely más személy, azon tény igazolásának tekintetében, hogy nem részesült támogatásban hatóságunktól.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja)

A kérelem benyújtható a Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán annak nyitvatartási rendje szerint. (1023 Budapest, Margit utca 2-4.).

Postai úton az alábbi címre küldhető: Budapest 23, Pf.: 21. 1277.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok

kérelem indokolással ellátva

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek

A szociális igazgatási valamint a gyámhatósági eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében - amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő.

Vonatkozó jogszabályok

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet

Ügyfél jogai, kötelezettségei

Ügyfél joga: kérelmet nyújtson be, kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja, önmaga helyett megbízottja járjon el, saját ügye irataiba betekintsen, nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje, meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje, igazolási kérelmet terjesszen elő, jogorvoslattal éljen.
Kötelezettsége: idézésnek eleget tenni, hiánypótlásnak eleget tenni, jóhiszeműen közreműködni.

Szervezeti egység

Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály

Élethelyzet

Szociális ügyek