Védőoltás támogatás

Védőoltás támogatás

Send by email

Az Önkormányzat a Rotavírus, valamint a Meningococcus B baktérium okozta megbetegedések megelőzése céljából a térítésköteles védőoltások költségéhez támogatást nyújt azon családok számára, akik 2 év alatti gyermeket nevelnek és a védőoltás beadását jövedelmi helyzetük miatt nem tudják vállalni.

Az oltóanyagok beszerzéséről és kiadásáról a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata gondoskodik.

A védőoltás igénybevételéhez az igazolásokról a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

.

Ki jogosult az eljárásra

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. A Budapest II. kerület közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

A kiskorú gyermeket nevelő szülő (törvényes képviselő) kérelmezheti az igazolást.

ROTAvírus elleni oltóanyag térítésmentesen biztosítható azon gyermekek részére, akik családja a kérelem beadásakor az alábbi rendszeres ellátás valamelyikében részesül:

1. az önkormányzat által nyújtott gyermeknevelési támogatás,

2. GYVT. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

3. Szt. szerinti aktív korúak ellátása,

4. az önkormányzat által nyújtott keresetpótló támogatás,

5. az önkormányzat által nyújtott betegápolási támogatás.Meningococcus B elleni oltóanyag térítésmentesen biztosítható azon 2 év alatti gyermekek részére, akik a kérelem beadásakor a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A térítésmentes védőoltási támogatás az alapimmunitáshoz szükséges valamennyi oltás tekintetében egy határozatban kerül megállapításra. Az emlékeztető oltások esetén ismételten kérelmet kell benyújtani.


Az oltóanyagok beszerzéséről és kiadásáról a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata gondoskodik.


A határozat kézhezvételét követő 60 napon belül orvosi igazolás benyújtása szükséges arról, hogy a támogatott gyermeke részesült a védőoltásban. Az igazolás benyújtásának elmulasztása esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett ellátásnak minősül.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja)

A kérelem benyújtható a Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán annak nyitvatartási rendje szerint. (1023 Budapest, Margit utca 2-4.).

Postai úton az alábbi címre küldhető: Budapest 23, Pf.: 21. 1277.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok

- kitöltött nyomtatvány

- határozat kézhezvételét követő 60 napon belül orvosi igazolás benyújtása szükséges arról, hogy a támogatott gyermeke részesült a védőoltásban.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében - amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő.

Jogorvoslati lehetőség

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

Vonatkozó jogszabályok

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

Ügyfél jogai, kötelezettségei

Ügyfél joga: kérelmet nyújtson be, kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja, önmaga helyett megbízottja járjon el, saját ügye irataiba betekintsen, nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje, meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje, igazolási kérelmet terjesszen elő, jogorvoslattal éljen.
Kötelezettsége: idézésnek eleget tenni, hiánypótlásnak eleget tenni, jóhiszeműen közreműködni.

Szervezeti egység

Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály

Élethelyzet

Szociális ügyek