Társasház homlokzatának tisztítása 2024

Társasház homlokzatának tisztítása 2024

Send by email

A Margit körúton álló társasházi épületek nemes anyaggal burkolt, közterületre néző homlokzati felületeinek tisztításának vissza nem térítendő pénzügyi támogatására.

Az Önkormányzat fontos feladatának tartja, hogy támogassa a kerület közigazgatási területén lévő ingatlanok felújítási, és karbantartási munkálatait. A városkép javítása érdekében, amely életében a Margit-negyed kiemelt szerepet játszik, a II. Kerületi Önkormányzat 2024. évben pályázatot ír ki Budapest, Főváros II. kerület közigazgatási területén belül, a Margit körúton álló társasházi épületek nemes anyaggal burkolt közterületre néző homlokzat felületeinek tisztítására, melyen a társasházak vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek. A vissza nem térítendő támogatás összege a homlokzattisztítás összköltségének legfeljebb 70 %-a, míg a járda szinttől számított 3 méter magasságig felkerülő antigraffiti bevonatot is tartalmazó pályázat esetén a homlokzat tisztítás összköltségének legfeljebb 80 %-a. A pályázati támogatás maximális összege Társasházanként 3.000.000 Ft.

Ki jogosult az eljárásra

A pályázat alapján támogatást igényelhetnek azok a társasházak, amelyek felújítására korábban nem került sor, vagy az 5 évnél régebben készült. Nem támogatható az a társasház, melynek homlokzatán az elmúlt 3 évben reklámmolinót helyeztek el. Nem támogatható az a társasház, amely 5 éven belül az Önkormányzattól Általános társasház felújítási-, vagy védelemmel érintett ingatlanokra kiírt pályázaton homlokzat felújításra támogatást nyert. Élet- és balesetveszély elhárítási támogatási (HAVÁRIA) pályázaton történt indulás nem kizáró ok.

A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag nemes burkolatú (kő, műkő, tégla) homlokzati felületek tisztítási munkáira vehető igénybe. A nemes burkolatú homlokzati felületek részleges tisztításának munkái nem támogathatók.

A pályázati dokumentációnak a közterületi homlokzaton lévő összes nemes burkolat tisztítására vonatkozó költségvetést és egyéb a pályázati kiírásban előírt egyéb dokumentumokat kell tartalmaznia.

A megtisztított nemes burkolatú homlokzatok járda szinttől számított 3 m magasságig antigraffiti burkolattal való bevonása szintén támogatható, annak költségei elszámolhatók a pályázat során.

A pályázati dokumentáció tartalmazhatja a homlokzattisztítás költségein felül, az előkészítési munkák költségeit és a járulékos költségeket (területfoglalási engedély, állványozás, védőtető építése, nyílászárók ideiglenes védelme),

Támogatás iránti pályázatot a II. kerületben lévő társasházak tulajdonostársai, a közös képviselő, az intézőbizottság vagy érvényes meghatalmazással rendelkező természetes, illetve jogi személy útján (közgyűlési határozat alapján) nyújthatnak be.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja)

A pályázat kötelező tartalmi elemeit a pályázati felhívás tartalmazza. A pályázat 2024. január 15-től március 15-ig nyújtható be az erre a célra rendszeresített pályázati nyomtatványon. A pályázati nyomtatvány letölthető az önkormányzat honlapjáról https://masodikkerulet.hu A pályázat benyújtása díjtalan. A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A pályázatok kizárólag elektronikus formában e-Papír rendszeren keresztül https://epapir.gov.hu nyújthatók be.

A homlokzattisztítási munkálatok legkorábban a pályázati dokumentáció benyújtását követő napon kezdhetők meg, korábbi keltezésű számlák nem számolhatóak el. A homlokzattisztítás elvégzésének befejezési határideje 2024. október 31. A határidő nem hosszabbítható. A befejezési határidőt nem teljesítő pályázó a támogatást elveszíti.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok

 1. Pályázati adatlap

 2. Pályázói nyilatkozat

 3. Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv

 4. Alapító okirat

 5. SZMSZ

 6. Tulajdoni törzslap

 7. Térképmásolat – Földhivatali nyilvántartási térkép másolata

 8. Műszaki leírás

 9. Kivitelezői árajánlat

 10. Banki fedezetigazolás / aktuális bankszámla kivonat

 11. „0” adóügyi kimutatás

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek

illetékmentes

Ügyintézési határidő

A pályázatok formai és tartalmi értékelését a Településképi Bejelentési Osztály végzi. A pályázatok elbírálásáról a pályázók írásbeli értesítést kapnak a Képviselő-testületi döntést követő 15 munkanapon belül, amely alapján 10 munkanapon belül a nyertes pályázónak a Pályázati Felhívás 3. számú melléklete szerinti, az általa kitöltött és aláírt Támogatási Megállapodást 3 példányszámban kell benyújtania postai úton, vagy személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton leadva.

Jogorvoslati lehetőség

nincs

Vonatkozó jogszabályok

A pályázat tárgyában önkormányzati rendelet nem került megalkotásra, így a pályázat valamennyi feltétele a pályázati felhívásban került meghatározásra. Felhívjuk a figyelmet, hogy azon társasházak esetében, ahol a fonódó villamos felső vezetékeinek rögzítési pontjai vannak, a kivitelezői nyilatkozatnak tartalmaznia kell a BKK illetékes osztályával történt előzetes egyeztetésről szóló emlékeztetőt, jegyzőkönyvet, melyben a tervezett homlokzatmosás munkálatai ellen kifogást nem emel.

Szervezeti egység

Épített Környezetért Felelős Igazgatóság – Településképi Bejelentési Osztály

Élethelyzet

Településképvédelmi ügyek