A II. kerület önkormányzati óvodái

Kulcsszavak Megosztás
Send by email

Harmadával nőtt a II. kerületben az óvodai férőhelyek száma az elmúlt évtizedben az önkormányzat folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően. Az elmúlt években három új óvodát is átadtak a kerületben, illetve 2017-ben teljes körűen felújították a Községház utcai óvodát. Öt évvel ezelőtt az ország első önkormányzati fenntartású ökumenikus óvodájával bővült a kínálat, ide ma közel háromszáz gyermek jár. Az idén új intézményként megépülő Kadarka Utcai Óvoda komplex fejlesztőközpont is lesz, amely az ehhez a feladathoz szükséges összes infrastruktúrával rendelkezni fog. A meglévő épületek felújításával és bővítésével, új óvodák építésével a II. kerület egy korszerű, minden igényt kielégítő óvodahálózattal rendelkezik.

Az óvodai (és bölcsődei) beiratkozások időpontja minden évben május első felében várható.

A belső kerületrész óvodái:

Bolyai Utcai Óvoda

Óvodánk hét, korban homogén összetételű csoportjába várjuk az óvodásokat. Tágas, teraszos megoldású udvaraink remek lehetőséget biztosítanak a mozgásfejlesztésre. Elfogadó, szeretetteljes, biztonságos légkörben célunk az egészséges, sokoldalúan fejlett gyermeki személyiség kibontakoztatása. Pedagógiai programunk kiemelt területe a környezet megismerésére nevelés, a természet szeretetének mélyítése, a környezet- és természetvédelem. Nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi nevelésre, a társas kapcsolatok és az egészséges életmód alakítására. Gyermekeinket játékos módon olyan tapasztalatokhoz juttatjuk, melyek segítik őket eligazodni környező világunkban, ezáltal önálló, kitartó, érdeklődő személyiséggé formálódnak.

(1023 Bolyai u. 15., telefon: (06 1) 326-2059, e-mail: [email protected])

Budakeszi Úti Óvoda

Labanc Utcai Tagóvoda

A Budakeszi Úti Óvodában és a hozzá tartozó Labanc Utcai Tagóvodában négy-négy vegyes életkori összetételű csoport működik. A kerület zöldövezeti részén elhelyezkedő épületek és a hozzájuk tartozó udvari részek mind a természet és a környezet szeretetére, védelmére való nevelést segítik. Pedagógiai munkánk és programunk is ezt a területet emeli ki. Kiemelt szerepet kap a játékos angol nyelvi nevelés, melyet kiválóan képzett nyelvtanítók biztosítanak. Hangsúlyos szerepe van mindennapjainkban a néphagyományok ápolásának. Heti rendszerességgel látogatnak el hozzánk néptáncosaink, akiket minden esetben népi hangszerrel kísérnek a zenészek s így teszik még élménydúsabbá foglalkozásaikat. A családias légkör biztosítása mellett fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink számára megfelelő idő és játékeszköz álljon rendelkezésre a sokoldalú, tartalmas játék érdekében.

(1021 Budakeszi út 75., telefon: (06 1) 200-8662 és Labanc utca 2., telefon: (06 1) 200-0559, e-mail: [email protected], www.budakesziutiovoda.hu)

Kitaibel Pál Utcai Óvoda

Ha a Kitaibel Pál utcán végigsétálva egy hatalmas kék-sárga hajóra bukkan: megérkezett óvodánkba. Intézményünk hat csoportban fogadja az elsősorban a körzetében lakó kisgyermekeket. Pedagógiai programunkban kiemelt nevelési területünk az egészséges életmódra nevelés és a testi nevelés. Gyógypedagógus, logopédus, fejlesztőpedagógusok, pedagógiai asszisztensek segítik a csoportok mindennapi életét. Nevelő-oktató munkánk leghatékonyabb eszközének a szabad játékot tekintjük. A támogató, harmonikus, fejlesztő környezet megteremtésével célunk, hogy a gyermekek önbizalommal rendelkező, tevékeny, egymást segítő, nyitott, kreatív és érdeklődő személyiségekké váljanak.

(1022 Kitaibel Pál utca 10., telefon/fax: (06 1) 212-5363, (06 1) 316-2482, e-mail: [email protected])

Pitypang Utcai Óvoda

A Pitypang Utcai Óvoda egy épületegységben található a Pitypang Utcai Általános Iskolával, de külön bejárattal, önálló intézményként működik. A hatcsoportos, újszerű, modern óvodai épületben valamennyi csoportszoba alapterületét galériák növelik. A berendezési tárgyaknál a természetes anyagok dominálnak. Az esztétikus elrendezés és a célszerű eszközkészlet jól szolgálja óvodánk funkcióit – egészségvédő, egészségfejlesztő, egészségnevelő; személyiségfejlesztő, szocializációs és nevelőtevékenységét; az óvodás gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítését. Pedagógiai programunk alapján az egészséges életmód megalapozása mellett a környezetbarát szemléletmód formálása is hangsúlyt kap. A mozgásfejlesztés megvalósításához a tornaterem felszereltsége és a csoportszobákban, udvaron is használható sporteszközök, játékeszközök járulnak hozzá.

(1025 Pitypang u. 17., telefon: (06 1) 325-7830, e-mail: [email protected])

Százszorszép Óvoda

Érmelléki Utcai Tagóvoda

A Százszorszép Óvoda két tagintézménye összesen 9 csoportban fogadja elsősorban a körzetében lakó kisgyermekeket. Az óvoda nevelési programját az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára építettük, gerincét a nevelőtestület döntése alapján „Az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” elnevezésű minősített program adja. Az érzelmi nevelésen alapuló, a játék elsődlegességét hangsúlyozó, az óvónők egyéni irányultságát figyelembe vevő nevelést vállaljuk fel a művészetek eszközeivel. A környezeti nevelés, a környezet megismertetése, megszerettetése, a környezettudatos magatartás kialakítása programunk fejlesztésének eredménye, természetesen a művészetek eszközeivel. Gyermekközpontú, szeretetteljes, családias légkört biztosítunk az óvodában.

(1024 Fillér utca 29., telefon: (06 1) 315-0828, 1026 Érmelléki u. 12., telefon: (06 1) 212-5525, e-mail: [email protected],

www.szazszorszep2ovi.hu)

Szemlőhegy Utcai Óvoda

Fajd Utcai Tagóvoda

Óvodánk a Rózsadomb középső részén helyezkedik el. A 2018/19-es tanévben intézményünk a Fajd utcai tagintézménnyel bővült, így 11 csoportos óvodaként üzemelünk tovább. Óvodánkban homogén életkorú csoportok szervezését tervezzük, kivétel ez alól a Fajd Utcai tagintézmény egyetlen vegyes csoportja. Hagyományaink, programjaink mindkét épületünk munkájára vonatkoznak. Munkatársaink felelősséggel, hivatástudattal a gyermeki szükségletek kielégítését, az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség valamint a hátránycsökkentés biztosítását szem előtt tartva munkálkodnak. A gyermekek nevelését, személyiségformálását az óvodai és a családi élet közötti folyamatosságot biztosítva valósítjuk meg. Segítjük az iskolai közösségbe illeszkedéshez szükséges személyiségvonások fejlődését, a következő életszakaszba való átlépés belső pszichikus feltételek megteremtődését biztonságot és bizalmat erősítő légkörben. Egészségnevelési feladatainkat tudatos munkával váltjuk valóra, amihez számos mozgásfejlesztő eszköz áll rendelkezésükre. A családokkal közösen szervezett programokkal egymás alaposabb megismerését, elfogadását segítjük.

(1023 Szemlőhegy u. 27/b, telefon: (06 1) 326-1887, 1025 Fajd u. 1., telefon: (06 1) 326-0681, e-mail: [email protected],

www.szemlohegyovoda.hu)

Törökvész Úti Kézműves Óvoda

Hét csoportban, kétszáz férőhellyel működünk. Helyi programunk egyrészt a néphagyományok megismerésére, másrészt, a kézművesség alapjaira épül. Megtanítjuk a gyermekeknek a népi kismesterségek technikáit (agyagozás, szövés-fonás, kosárfonás alapjai, bőrözés, nemezelés, batikolás, gyöngyfűzés stb.). A néphagyományokat a gyermekek életkorához igazítjuk, a gyakorlatban is bemutatjuk (szőlőszüret, Mihály-napi vásár, Márton-nap, Luca-nap, kiszézés, zöldágjárás, Szent György-nap).

Programunk tiszteli a gyermekeket és jogaikat. Megteremtjük a feltételeket, az egészséges, biztonságos környezetet a harmonikus és sokoldalú fejlődéshez. Szeretetteljes óvodai nevelést valósítunk meg.

Célunk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az óvodában, egészségesen fejlődjenek: boldog, örömteli óvodáskort biztosítunk számukra. Fajátékokkal felszerelt udvarunk biztosítja számukra az egészséges élethez szükséges mozgáslehetőséget és levegőztetést.

(1022 Törökvész út 18., telefon: (06 1) 326-5356, e-mail: [email protected], www.kezmuvesovi.hu)

Virág Árok 8. Óvoda

Virág Árok 15. Tagóvoda

A Virág Árok Óvoda két egységből álló intézmény, összesen 10 homogén csoportban fogadja az elsősorban a körzetében lakó közel 260 kisgyermeket. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülő, a nevelőtestület által készített nevelési program alapján végezzük nevelőmunkánkat, melynek egyik kiemelt területe a környezet megismerésére nevelés, a környezettudatos magatartás formálása. Számtalan lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyerekek séták, kirándulások alkalmával megtapasztalják a körülöttünk lévő világot. Kiemelt szerepet szánunk a néphagyományok ápolásának is. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, célunk a gyermeki személyiség teljes körű kibontakoztatása. Arra törekszünk, hogy óvodánk tükrözze külső megjelenésében a harmóniát, az egységet és az esztétikumot, légköre sugározza a szeretetteljes bánásmódot és az otthon érzetét. Élményekkel teli, gazdag, változatos tevékenységet biztosítva alakítjuk a gyermekek mindennapjait.

(1026 Virág árok 8., telefon: (06 1) 200-7187 és 1026 Virág árok 15., telefon: (06 1) 200-7185, e-mail: [email protected], www.viragarokovi.hu)

A külső kerületrészben működő óvodák:

Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda

Hat, életkorilag homogén összetételű csoportban gondoskodunk a gyermekek neveléséről. Gyermekközpontú szemléletünk alapján szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, családias nevelést biztosítunk.

Kiemelkedő zöldövezeti adottságainkhoz igazodva pedagógiai programunk környezeti nevelésre épülő személyiségfejlesztő program, amelyben kiemelt szerepet kap az egészségnevelés, a játék, a mozgás és az anyanyelvi nevelés. A játékon keresztül közvetlen élmény- és tapasztalatszerzéssel, színes, változatos programokkal segítjük a gyerekek ismereteinek gyarapodását és környezettudatos személyiségének kialakulását.

(1021 Hűvösvölgyi út 133., telefon: (06 1) 200-6614, e-mail: [email protected], www.gesztenyeskertovi.hu)

Községház Utcai Óvoda

Hidegkúti Úti Tagóvoda

A Községház Utcai Óvoda Pesthidegkúton zöldövezetben helyezkedik el. Az intézmény családias jellegű, mely két épületben működik a Községház u. 4. szám alatti óvodában és a Hidegkúti út 220. alatti tagóvodában három-három csoporttal. Ősztől a tagóvoda a Kadarka utcában egy új, modern épületben fog tovább működni. A környezeti nevelést komplex módon megvalósító pedagógiai programunk kiemelt területe a környezeti és az egészséges életmódra való nevelés. A külső világ tevékeny megismerését az évszakok, zöld jeles napok, hagyományok és ünnepek köré szervezzük a tevékenységek gazdag kínálatával. A mindennapos mozgáshoz kihasználjuk a tágas óvodaudvar lehetőségeit. A gyermekek személyiségének harmonikus fejlődését szeretetteljes légkörben segítjük.

(1028 Községház u. 4., telefon: (06 1) 376-5476, e-mail: [email protected], www.kozseghazovi.hu)

A Kadarka utcában új óvoda épül

Az önkormányzat tervei szerint idén őszre a Hidegkúti úti óvoda három csoportszobájában lévő 77 férőhely helyett az új, Kadarka utcai óvodaépületben négy csoportszobát alakítanak ki 100 férőhellyel. A kétemeletes Kadarka utcai óvoda részlegesen alápincézett, hasznos alapterülete 1167 négyzetméter. Megépítéséhez az önkormányzat adta a telket, és az óvoda működtetését is saját forrásból biztosítja majd. A korszerű, új óvodaépület üzemeltetési költségei az eddigieknél jóval alacsonyabbak lesznek, köszönhetően a megújulóenergia- (napenergia), valamint csapadékvíz-hasznosításnak is. Az óvoda a Pokorny József Sport- és Szabadidőközponttal, valamint az épülő uszodával határos, így lehetővé válik az óvodai úszásoktatás bevezetése.

Kolozsvár Utcai Óvoda

Máriaremetei Úti Tagóvoda

Hűvösvölgyi Úti Tagóvoda

A Kolozsvár utcai és a Máriaremetei úti óvoda három-három homogén összetételű csoporttal, a Hűvösvölgyi út 209. szám alatti óvoda két vegyes életkorú csoporttal üzemel.

Célunk, hogy – helyi adottságainkat figyelembe véve, a családdal szorosan együttműködve – derűs, harmonikus, kiegyensúlyozott légkörben a gyermek testi, lelki, értelmi, szociális, egyéni és életkor-specifikus fejlődését megteremtsük. Kialakítsuk a gyermeknek a környezet szépségei iránti pozitív érzelmi kötődését (rácsodálkozás, gyönyörködés, megóvás). Nevelőmunkánk alapvető feladata a gyermekek személyiségfejlesztése. Olyan tapasztalatok, élmények nyújtása, amelyek során életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően tájékozódni tudnak az őket körülvevő természeti és tárgyi világban.

(Kolozsvár Utcai Óvoda: 1028 Kolozsvár utca 15–19., telefon/fax: (06 1) 275-7203, (06 1) 275-7204, e-mail: [email protected]). Tagintézmények: 1029 Máriaremetei út 185., telefon/fax: (06 1) 376-5034 és 1021 Hűvösvölgyi út 209., telefon/fax: (06 1) 376-5308.)

Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda

Óvodánk 2018 szeptemberében ünnepelte 5. születésnapját. A II. kerület egyik legcsendesebb, a hűvösvölgyi természetvédelmi övezet közvetlen közelében, de a 61-es villamos vonalán található. A felújított épülethez hatalmas ősfás és díszfákkal beültetett, rengeteg udvari játékkal és gumitéglás futballpályával felszerelt udvar tartozik, amely maximálisan kiszolgálja az óvodába járó gyerekek mozgásigényét. Az épület tágas, világos csoportszobákkal, kiszolgálóhelyiségekkel, ízléses berendezéssel és tornateremmel, a legmodernebb felszereléssel biztosítja a XXI. századi óvodai igényeket. Az óvoda pedagógiai programjában a hitre nevelés (katolikus és protestáns csoportokban) a kiemelt terület. A nevelőtestület számára fontos cél, hogy a gyerekeket a természet szeretetére és megóvására is neveljük, ezért törekszünk arra, hogy minél több időt töltsenek a szabadban.

(1021 Völgy utca 3., telefon: (06 1) 200-0547, e-mail: [email protected], volgy-utcai-okumenikus-ovoda.webnode.hu/)

Intézmények