„CSINÁLD MAGAD TÁRSADALOM” pályázati felhívás

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság „CSINÁLD MAGAD TÁRSADALOM” pályázati felhívása a II. kerületi magánszemélyek közösségi aktivitásának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet az 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Budapest II. kerület belterület 11430/1 helyrajzi számú, kivett óvoda, 2 egyéb épület megnevezésű, természetben a 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 133. / 1021 Budapest, Vadaskerti utca 12/C szám alatt található ingatlan oktatási-nevelési ágazaton belüli célra történő,

5+5 éves határozott időtartamra szóló bérbe adására.

Döntés - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 373 és 374 /2022.(XI.22.) határozatával Bursa Hungarica ”A” és „B” típusú Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 2023. tanévben az alábbi hallgatók támogatását hagyta jóvá:

Döntés - Hajós Alfréd Sport Ösztöndíj 2022.

A Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság - a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 24/2019.(XI.18.) önkormányzati rendelete alapján - úgy dönt, hogy szakmai zsűri javaslatát elfogadva a Hajós Alfréd Sport Ösztöndíjat 2022. évben az alábbi sportoló fiataloknak adományozza:

Oldalak