címer

Ingatlanpályázat - II. kerület Fény utca 8. egyéb helyiség

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat nyilvános versenytárgyalást hirdet a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest II. kerület, 13177/0/A/23 helyrajzi számú, természetben 1024 Budapest, Fény utca 8. szám alatt található, „egyéb helyiség” megnevezésű (tetőtér, padlás), 409 m2 területű ingatlan tulajdonjogának értékesítésére.

címer

Pályázati felhívás - Hajós Alfréd Sport Ösztöndíj 2022/2023.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága pályázatot ír ki a Budapest Főváros II. kerületében életvitelszerűen lakó sportolók részére, akik az általános és középiskola nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat és valamely olimpiai sportágban kiemelkedő eredményt értek el.

címer

Döntés - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 311 és 312 /2021.(XI.29.) határozatával Bursa Hungarica ”A” és „B” típusú Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 2022. tanévben az alábbi hallgatók támogatását hagyta jóvá: