Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2023.04.01 00:00

Álláspályázat - Intézményvezető

Kulcsszavak Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Budakeszi Úti Óvoda intézményvezető munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Pályázatot kiíró:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, 1024 Budapest, Mechwart liget 1.


Meghirdetett munkahely:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budakeszi Úti Óvoda, 1021 Budapest, Budakeszi út 75.


Meghirdetett munkakör:
magasabb vezető – intézményvezető


Az állás elfoglalásának időpontja:
2023. augusztus 1.


Magasabb vezetői megbízás időtartama:
2023. augusztus 1 – 2028. július 31. (határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony létesítésével)


Pályázati feltételek:

 • az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a nemzeti köznevelésről 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott szakképzettség,
 • közoktatás-vezetői szakvizsga,
 • legalább 4 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • büntetlen előélet.


Pályázat benyújtási határideje:
2023. március 31.


A pályázathoz csatolandó iratok:

 • szakmai önéletrajz,
 • a feladat ellátásához szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves szakmai program,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához


  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ad:
  Rácz Edit 06 30 545 2132, [email protected]


  A
  pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1.)


  A pályázat benyújtásának módja:
  postán egy példányban, és ezzel egyidejűleg a következő e-mail címre is: [email protected]


  A pályázat elbírálásának várható határideje:
  a Képviselő-testület májusi ülésének időpontja


  A pályázat megjelenésének helye:
  az Önkormányzat honlapja, a kozigallas.gov.hu

  Archív