Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2024.04.10 12:03

Pályázat a „Göncz-házaspár” emlékét megörökítő köztéri szobor elkészítésére

Kulcsszavak Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata NYÍLT, ORSZÁGOS MŰVÉSZETI TERVPÁLYÁZATA a „Göncz-házaspár” emlékét megörökítő köztéri szobor elkészítésére

A teljes kiírás letöltése PDF-ben >>>

A II. kerületi Önkormányzat méltó módon kíván emléket állítani Göncz Árpádnak és
Zsuzsának, utolsó otthonuk közelében, a Vérhalom téren. A Göncz házaspár számunkra
elsősorban nem, mint közszereplők fontosak, hanem mint két olyan ember, akik egész
életútjukkal mintát adnak számunkra szeretetből, emberségből, odafigyelésből és empátiából.
Mindketten kötődnek a környékhez is: Budán születtek, itt jártak iskolába, itt töltötték életük
meghatározó szakaszait is.


A pályázat kiírója
Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata (1024 Budapest, Mechwart liget 1.)


A pályázat célja
Göncz házaspár tiszteletére szobor állítása


A pályázat jellege
Nyílt, országos pályázat


Az emlékmű helyszíne
Budapesten a II. kerületi Vérhalom tér


Az alkotás mérete
A megjelölt helyszín szerkezetébe, közvetlen környezetébe illő, az épített és természeti környezethez illeszkedő, Göncz Árpád és Zsuzsa emlékét megörökítő műalkotás.


A kiíró szempontjai
● Magas művészeti értékkel bíró, hosszú távon érvényes alkotás
● Fenntarthatóság: a szobrok ne igényeljenek állandó műszaki vagy informatikai háttértámogatást
● helyi kötődés: az univerzális értékek mellett minden esetben legyenek párbeszédben szűkebb (az adott köztér) és tágabb (Buda) környezetükkel


A pályázat előirányzott költsége
15 millió Forint

A pályaművek elbírálása
A beérkezett pályaműveket 2021. szeptember 20-ig értékeli az erre felkért szakmai szoborbizottság, amelynek tagjai:
● Török András elnök - művelődéstörténész, kulturális menedzser, a Fortepan archívum
menedzsere és a Summa Artium Alapítvány kuratóriumi elnöke
● Erős Apolka tag - szobrászművész, a XIII. kerületi Göncz Árpád-szobor készítője,
● Göncz Benedek tag - Göncz Árpád Alapítvány alapítója, Göncz Árpád gyermeke
● Gulyás András tag - műfordító, nyugalmazott diplomata, a Göncz Árpád Alapítvány kurátora
● Jovánovics György tag – szobrászművész, az óbudai Göncz Árpád-szobor készítője
● Kelen Anna tag - művészettörténész, szociológus-politológus, a Virág Judit Galéria vezetője


A pályázók díjazása
A szoborbizottság által kiválasztott nyertes pályázat díja 1 millió Forint. A pályázaton első helyen végző művész megbízást kap a szobor elkészítésére. A második, harmadik, negyedik és ötödik helyezettek részére 150 ezer Forint díjat fizetünk.


A pályaműnek tartalmaznia kell:
● a pályázó nevét, lakcímét, székhelyét,
● a pályázó művész szakmai önéletrajzát (maximum 2 oldal terjedelemben),
● a pályázó művész referenciaanyagát,
● az alkotás 1:5 léptékű makettjét (vagy a makett bemutatását digitális adathordozón (CD-n, DVD-n), legalább 4 nézetből készült fotókkal,)
● építési és környezettervet (tervek) 1:100 léptékben,
● látványtervet, a környezetbe illeszkedés bemutatásával,
● műleírást és koncepciótervet,
● a megvalósítás részletes költségtervezetét (amely tartalmazza a szerzői díjat, a
kivitelezés, elhelyezés díját, a parkosítás és közműellátás költségeit az összes járulékkal
együtt),
● a megvalósítás időkereteit,

A pályaművek beadásának helye és ideje


A pályázatokat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) részére kell eljuttatni, 2021. augusztus 31. (kedd) 16 óráig
E-mail cím: [email protected]

A pályaművek elbírálásának határideje: 2021. szeptember


További pályázati információk

A pályázó a pályaművét az önkormányzat rendelkezésssére bocsátja és a pályázat benyújtásával egyidejűleg vállalja, hogy alkotását az önkormányzat az internetes felületein, közösségi oldalain vagy más módon is közzéteszi, azokból virtuális vagy egyéb típusú kiállítást szervez.


Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.


A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtja, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.


A pályázatból kizárásra kerül:
● a határidő után benyújtott pályamű,
● az a pályamű, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget,
● a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályamű

A pályázat eredményének kihirdetése
A kiíró a pályázókat a döntést követő öt napon belül írásban értesíti a tervpályázat további hasznosításának lehetőségeiről és harminc napon belül a pályázati költségtérítés kifizetéséről.
A pályázók felvilágosítást kaphatnak a [email protected] e-mail címen.

A „GÖNCZ-HÁZASPÁR” EMLÉKÉT MEGÖRÖKÍTŐ KÖZTÉRI SZOBOR
TERVEZETT HELYSZÍNE


A „GÖNCZ-HÁZASPÁR” EMLÉKÉT MEGÖRÖKÍTŐ KÖZTÉRI SZOBOR TERVEZETT HELYSZÍNE

Archív