PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona - magasabb vezető – intézményvezető

Archív   |   2022, július 25 - 05:41Send by email

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázatot kiíró: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Meghirdetett munkahely: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona

1028 Budapest, Hidegkúti út 158.

Meghirdetett munkakör: magasabb vezető – intézményvezető

Az állás elfoglalásának időpontja: 2022. október 1.

Magasabb vezetői megbízás időtartama: 2022. október 1 – 2027.szeptember 30.

(határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony létesítésével)

Pályázati feltételek:

  • Képesítési előírása a 1/2000.(I.7.) SZCSM 3. sz. melléklete alapján:

szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociálpolitikus, igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, stb.

- A személyes gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére kötelezettek.

- Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén szerzett szakmai gyakorlat.

Pályázat benyújtási határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázathoz csatolandó iratok:

  • szakmai önéletrajz,

  • a feladat ellátásához szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok

másolata,

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

  • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves szakmai program,

  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát,

  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ad:

Rácz Edit 06 30 545 2132, [email protected]

A pályázat benyújtásának módja:

  • postán egy példányban, és ezzel egyidejűleg

a következő e-mail címre is: [email protected]

A pályázat elbírálásának várható határideje: a Képviselő-testület szeptemberi ülésének időpontja

A pályázat megjelenésének helye: az Önkormányzat honlapja, a kozigallas.gov.hu

B u d a p e s t, 2022. július 19.

Őrsi Gergely

polgármester