Pályázati felhívás - Hajós Alfréd Sprotösztöndíj 2021/2022.

Kulcsszavak Megosztás

Pályázati Felhívás a Hajós Alfréd Sport Ösztöndíjra 2021/2022. tanévre

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága pályázatot ír ki a Budapest Főváros II. kerületében életvitelszerűen lakó sportolók részére, akik az általános és középiskola nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat és valamely olimpiai sportágban kiemelkedő eredményt értek el.


A sport ösztöndíj évente legfeljebb tizenkét főnek adományozható. A tizenkét fő az alábbi megoszlásban részesül a sport ösztöndíjból, 10 és 14 év közötti korosztályban 6 fő, 15-19 év közötti korosztályban 6 fő.

A sport ösztöndíj tíz hónapra, az iskolaév időtartamára adományozható, amelynek összege 200 ezer Ft/fő. A megállapított sport ösztöndíj egy összegben kerül átutalásra.


A pályázaton való részvétel feltételei:

  • legalább 1 éve a kerületben állandó lakóhellyel rendelkezik,
  • megelőző évi tanulmányi eredménye legalább 3,51-ös átlagot eléri,
  • valamely olimpiai sportágban magyar országos bajnokságon I-VI. helyezést, illetve európai vagy világversenyen I-VI. helyezést ért el,
  • tárgyévi minimális életkora 10. betöltött életév, maximális életkora a tárgyévben be nem töltött 20. életév.


Pályázni a melléklet szerinti kitöltött Pályázati adatlap benyújtásával lehet.


A pályázathoz csatolni kell

  • rövid szakmai önéletrajzot, az eddigi sportolói tevékenység bemutatását,
  • az oktatási intézmény vezetőjének javaslatát,
  • a bizonyítvány másolatát,
  • sportegyesületi tagsági jogviszonyának igazolását, támogató javaslatát,
  • az országos szakszövetség igazolását az elért sporteredményről.


A 18 év alatti pályázók esetében a pályázatot a törvényes képviselő nyújthatja be.


A pályázati kérelmeket az alábbi címre kell benyújtani:

[email protected]


A pályázati kérelmek beérkezésének határideje:

2021. július 2. (péntek) 12 óra


A döntésről a pályázók szeptember 30-ig írásban kapnak értesítést.

Pályázati adatlap
Adatkezelési tájékoztató

Aktuális