2022. november 29.

Pályázati felhívás terület- és helyiségrendező munkakör betöltésére

Kulcsszavak Megosztás

A Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Gazdasági Igazgatóság Üzemeltetési Osztályán terület- és helyiségrendező munkakör betöltésére.

A munkaviszony jellege: határozott idejű, várhatóan 2024. szeptember 30.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1., valamint a Hivatal telephelyei

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

 • általános iskolai végzettség.A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 1. Főépület körüli járda, bevezető út és parkoló felületének seprése, gyomlálása, síkosság mentesítése.

 2. Dohányzóhely rendben tartása.

 3. Kukatároló rendben tartása, hulladék kezelése, kukák ki- és behúzása a kijelölt napokon.

 4. Zászlók, lobogók cseréje, kezelése.

 5. Bútorok mozgatása.

 6. Rendezvényekre termek berendezése.

 7. Irattári anyagok mozgatása.

 8. Gazdasági bejárati helyiség rendben tartása.

 9. Szelektív hulladék gyűjtése, kezelése.

 10. Rakodási feladatok, gépjármű kísérés.

 11. Önkormányzati rendezvények segítése.

 12. Választások lebonyolításában való részvétel.

 13. Szükség esetén külső irodáknál járdafelület takarítása.

 14. Recepción és rendezvény termekben növények ápolása.

 15. Karbantartók, anyagbeszerző munkájának segítése.

 16. Főépületben a vízgépek hibáinak figyelése, ballonok és CO palackok cseréje és átvétele.

 17. Fénymásolási, sokszorosítási feladatok.Elvárt kompetenciák:

 • Jó problémamegoldó képesség

 • Jó kommunikációs képesség

 • Terhelhetőség

 • Önálló munkavégzés és csapatmunkában való részvétel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 1. önéletrajz;

 2. iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata;

 3. nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

 4. 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 258. § (2) bekezdése szerinti – munkavállalókra vonatkozó – valamely ok, vagy

 5. ha nem rendelkezik a 4-es pont szerinti erkölcsi bizonyítvánnyal, akkor írásos nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a munkaviszony létesítése napjáig bemutatja.

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Bérezés:

 • havi bruttó bér: Kérjük a bérigény megjelölését.

Béren kívüli egyéb juttatások:

 • bruttó 230.000,-Ft cafeteria/év,

 • nettó 60.000,- Ft ruházati hozzájárulás/év,

 • bruttó 8.000,- Ft illetmény-átutalási támogatás/év,

 • 2023. márciusig havi bruttó 40.000,- Ft rendkívüli támogatás,

 • vidékről történő bejárás esetén 86%-os utazási támogatás,

 • hivatali mobiltelefon biztosítása.

Légy egy lendületes, fiatalos, összetartó csapat tagja,

stabil háttérrel, hosszú távú munkalehetőséggel!

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 12.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 16.

A munkakör betölthető: legkorábban 2023. január 9.

A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: ”terület- és helyiségrendező”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: +36-1-346-5463, illetve a szakterület részéről: Barna András az Üzemeltetési Osztály vezetője a +36-30-830-7244-es telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

Aktuális