II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

Kulcsszavak Megosztás

A II. kerületi Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény felhatalmazása alapján – az önkormányzati sportfeladatok ellátására Feladatellátási szerződést kötött 2015. április 1.-től, a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot bízta meg a kerületi sportszakmai feladatok ellátásával. E szerint az önkormányzati sportfeladatok tekintetében a Sport Kft. tevékenységét a 2015. évben a sportszakmai feladatokon belül elsősorban a diák és szabadidősporthoz kötött feladatok, illetve a sportreferensi feladatok tették ki, melyek 2016.-tól a Kolozsvári Tamás Utcai Sporttelep, illetve a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont sportlétesítmények üzemeltetésével, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásával bővültek.


1024 Bp. Mechwart liget 1.

Levelezési cím: 1024 Budapest, Keleti K. u. 37.

Tel.:336-1138
Képviseli: Nagy Julianna ügyvezető 

E-mail: [email protected]

www.masodikkeruletsport.hu

A II. kerületi sportélettel és a sportlétesítményekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni.

Információk általános, a kerület sportját érintő kérdésekkel kapcsolatban:
Telefon: (06 1) 336-1138,

fax: (06 1) 325-0403,

e-mail: [email protected]
Személyesen a sport kft. központi irodáján (1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.)

Sportlétesítményekkel, sportpályabérléssel kapcsolatban:
Pokorny József Sport és Szabadidőközpont    
1028 Budapest, Szabadság utca 51-57.                    
Telefon: 06 20 282-3346,

e-mail: [email protected]

Kolozsvári Tamás Utcai Panoráma Sporttelep    
1023 Budapest, Kolozsvári Tamás u. 11.            
Telefon: 06 20 388-1127,

e-mail: [email protected]

Intézmények