Nemzetiségi Önkormányzati Választás 2019

Kulcsszavak Megosztás

Nemzetiségi Önkormányzati Választás 2019

Tisztelt Választópolgárok!

A Nemzeti Választási Bizottság 2019. október 13. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választását, azaz a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára.

A választások tisztaságát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. (a továbbiakban: Ve.) törvényben rögzített garanciális elemek biztosítják.

Az alábbiakban a Hivatalom felé intézett, gyakran felmerülő kérdésekről adok tájékoztatást. Amennyiben további kérdésük van a szavazással kapcsolatban, kérem, forduljanak kollégáimhoz bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikén.

Választási Iroda Hivatali helyiségének címe:

1024 Budapest, Mechwart liget 1. II. emelet 219. szoba

(félfogadás minden nap: 8.00-16.00 óra között)

Tel: 346-5633, 346-5526, 346-5560, 346-5561

A Választási Bizottság tagjai és elérhetőségei:

- dr. Földváryné dr. Orosz Julianna - elnök
- dr. Zegnál Márta - elnök-helyettes
- Lehoczki Jánosné - tag
- Kizman István – póttag
- Rózsáné Sugár Mária Anna - póttag
- dr. Balogh Júlia - megbízott tag FIDESZ-KDNP
- dr. Lóránd Gergely - megbízott tag MOMENTUM MOZGALOM, DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ, MAGYAR SZOLCIALISTA PÁRT, PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT, LEHET MÁS A POLITIKA, MINDENKI MAGYAROSZÁGA MOZGALOM
- Majzik-Póta József - megbízott tag BODOR ZOLTÁN független jelölt delegáltja

Titkár: dr. Szigeti Szilvia

Tel.: 346-5408

Fax: 346-5409

E-mail: [email protected]

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2019. szeptember 27. 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. (Ve. 315. §)

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet

 • személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy
 • levélben, elektronikus azonosítását követően elektronikusan vagy anélkül elektronikusan (nvi.hu) a lakcíme szerinti helyi választási irodához nyújthatja be. (Ve. 91. § (1) )

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható, vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formában a honlapról letölthető.

Kérelem nyomtatvány a központi névjegyzéket érintő ügyben (nemzetiséghez tartozás, szavazási segítség iránti igény, személyes adatkiadás megtiltásának bejegyzése) itt


Kérelem nyomtatvány átjelentkezéssel történő szavazáshoz itt


Kérelem nyomtatvány mozgóurnával történő szavazáshoz itt


A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma - a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint - a harminc főt eléri.

A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a fővárosban, megyében kitűzött települési választások száma legalább tíz.

Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni. (2011. évi CLXXIX. törvény 56. §)

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma

 • három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen kevesebb, mint száz fő,
 • öt fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen legalább száz fő.

Választójog

A választáson választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki

 • a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik,
 • a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nemzetiséghez tartozik, és
 • e nemzetiséghez tartozását a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott tartalommal és a Ve-ben meghatározott eljárási rendben megvallja. (2011. évi CLXXIX. tv. 53. § (1), Ve. 85. § (1) a), valamint a Ve. 86. § a)-b) pontja)

Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékében szerepelhet. (2011. évi CLXXIX tv. 53. § (2))

A választópolgár

 • a lakóhelye szerinti településen vagy
 • a választás kitűzését megelőző harmincadik napig, azaz 2019. június 26. napjáig, bejelentett tartózkodási helye szerinti településen szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben. (2011. évi CLXXIX tv. 53. § (3))

A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, ha

 • a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,
 • a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá nyilatkozatot tesz arról, hogy
  • a nemzetiség képviseletét vállalja,
  • a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri. (2011. évi CLXXIX tv. 54. §)

Választókerület:

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a település, a fővárosi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a főváros, a megyei nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megye, az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az ország területe egy választókerületet alkot. (2011. évi CLXXIX. törvény 55. §)

Jelölés:

A választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. Két vagy több nemzetiségi szervezet közös jelöltet is állíthat. (2011. évi CLXXIX. törvény 58. §)

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok 5 %-ának, de legalább 5 választópolgárnak az ajánlása szükséges. (2011. évi CLXXIX. törvény 59. §)

A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma. (2011. évi CLXXIX. törvény 63. §)

Szavazás:

A választópolgár azon településen szavazhat, amelynek nemzetiségi névjegyzékében szerepel. A választópolgár, a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 3, ill. 5 települési képviselőjelöltre, a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egy területi listára, és az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egy országos listára szavazhat. (2011. évi CLXXIX. törvény 64. §)

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma. (2011. évi CLXXIX. törvény 65. § (1))

dr. Szalai Tibor

Helyi Választási Iroda vezetője

Közérdekű