Országgyűlési választás, Országos népszavazás 2022

Kulcsszavak Megosztás

Országgyűlési választás, Országos népszavazás 2022

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők általános választását, valamint a Kormány által kezdeményezett népszavazási kérdésekben az országos népszavazást 2022. április 3. napjára tűzte ki. A választások tisztaságát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben rögzített garanciális elemek biztosítják.

Az alábbiakban a Hivatalom felé intézett, gyakran felmerülő kérdésekről adok tájékoztatást. Amennyiben további kérdésük van a szavazással kapcsolatban, kérem, forduljanak kollégáimhoz bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikén.


Választási Iroda Hivatali helyiségének címe:

1024 Budapest, Mechwart liget 1. II. emelet 205. szoba

(félfogadás minden nap: 8.00-16.00 óra között)

Tel: 346-5526, 346-5557, 346-5633, 346-5561,

 

A Választási Bizottság tagjai és elérhetőségei:

- dr. Földváryné dr. Orosz Julianna - elnök
- dr. Zegnál Márta - elnök-helyettes
- Lehoczki Jánosné - tag
- dr. Gyurkó Péter - megbízott tag a Demokratikus Koalíció -JOBBIK Magyarországért Mozgalom - LMP-Magyarország Zöld Pártja- Magyar Szocialista Párt - Momentum Mozgalom - Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek delegáltja
- dr. Perneki Anna Judit - megbízott tag a FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek delegáltja
- dr. Pataki Norbert András - megbízott tag a Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezet delegáltja
- Hildebrand Krisztian Roland - megbízott tag a Magyar Kétfarkú Kutya Párt delegáltja
- Kizman István – póttag
- Rózsáné Sugár Mária Anna - póttag

A Bizottság Ügyrendje


Értesítők megküldése

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. január 26-án a szavazóköri névjegyzéken szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányban lakcímére 2022. február 11-ig kell megküldeni.


Mozgóurna igénylése

Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok, munkavégzés miatt) kéri, annak kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.


A mozgóurna igénylésének szabályai:

Online igénylés:

 • ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző negyedik napon 2022. március 30. szerdán 16.00 óráignyújtható be.
 • ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráignyújtható be.

Személyesen történő igénylés:

 • A szavazást megelőző második napon 2022. április 1. pénteken 16.00 óráignyújtható be a helyi választási irodához.

Postán (levélben) történő igénylés:

 • A szavazást megelőző negyedik napon 2022. március 30. szerdán 16.00 óráigkell megérkeznie a helyi választási irodához.

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés:

 • a szavazást megelőző második napon 2022. április 1. pénteken 16.00 óráiga helyi választási irodához vagy
 • a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoznyújtható be.

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)

 • a szavazást megelőző negyedik napon 2022. március 30. szerdán 16.00 óráiga helyi választási irodához vagy
 • a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.


Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!


Kérelem nyomtatvány mozgóurna igényléshez
itt


Átjelentkezés másik szavazókörbe

Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatnak be, akik, a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni.


A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon 2022. március 25. péntek 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár kérelmét 2022. március 25. péntek 16.00 óráig módosíthatja.

A kérelem visszavonása tekintetében az alábbiak szerint kell eljárni:

 • levében illetve ügyfélkapus azonosítás nélkül online benyújtott kérelmeknek március 25. 16.00 óráig,
 • személyesen illetve ügyfélkapus azonosítással online benyújtott kérelmeknek április 1. 16.00 óráig

kell megérkeznie a helyi választási irodába.


Kérelem nyomtatvány átjelentkezéssel történő szavazáshoz
itt


Külképviseleten történő szavazás

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be.

A külképviseleti névjegyékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. péntek 16:00 óráig kell megérkeznie a lakóhely szerint illetékes választási irodához. Ugyaneddig az időpontig külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár módosíthatja korábbi kérelmét, és ennek alapján, a külföldön történő szavazására egy másik külképviseletet jelölhet meg.

A külképviseleti névjegyzékből történő törlést legkésőbb 2022. március 30. 16.00 óráig lehet kérni annak érdekében, hogy a választópolgár a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörben szavazhasson.

A külképviseleti szavazás helyéről és idejéről szóló tájékoztatás az alábbi linken érhető el.


Kérelem nyomtatvány külképviseleten történő szavazáshoz
itt


Települési szintű lakóhellyel rendelkezők szavazása

Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát.

Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától – kérnie kell a regisztrációját.


Választójoga gyakorlásához segítséget igényelhet, az alábbiak szerint:

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

 • Braille – írással készült értesítő megküldése,
 • könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
 • Braille–írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
 • akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja is segítségére lehet.


Személyes adatok kiadására vonatkozó szabályok:

A választópolgároknak 2014. január 1-je óta lehetősége van arra, hogy megtiltsák az adataik kampánycélú kiadását, továbbá lehetőség van arra is, hogy a személyiadat - és lakcímnyilvántartásból is megtiltsa az adatainak kiadását.


Kérelem nyomtatvány
itt

dr. Szalai Tibor

Választási Iroda vezetője

Közérdekű