Települési román nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása

Kulcsszavak Megosztás

Települési román nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása

Tisztelt Választópolgárok!


A Helyi Választási Bizottság 2020. szeptember 13.
napjára tűzte ki a települési román nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását.


Időközi választást kell kitűzni az üres helyekre, ha a képviselők száma a képviselő-testület működéséhez szükséges létszám alá csökken.
(2011. évi CLXXIX. törvény 69. §)


A választás kitűzéséről szóló 5/2020. (VI.29.) HVB határozat az alábbi linken érhető el.


A választások tisztaságát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. (a továbbiakban: Ve.) törvényben rögzített garanciális elemek biztosítják. Az alábbiakban a Hivatalom felé intézett, gyakran felmerülő kérdésekről adok tájékoztatást.


Választási Iroda Hivatali helyiségének címe:

1024 Budapest, Mechwart liget 1. II. emelet 219. szoba

(félfogadás minden nap: 8.00-16.00 óra között)

Tel: 346-5633, 346-5526, 346-5560, 346-5561


A Választási Bizottság tagjai és elérhetőségei:

- dr. Földváryné dr. Orosz Julianna - elnök
- dr. Zegnál Márta - elnök-helyettes
- Lehoczki Jánosné - tag
- Kizman István – póttag
- Rózsáné Sugár Mária Anna - póttag


Titkár:
dr. Szigeti Szilvia

Tel.: 346-5408

Fax: 346-5409

E-mail: [email protected]


A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2020. augusztus 28. 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. (Ve. 315. §)


A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet

  • személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy
  • levélben, elektronikus azonosítását követően elektronikusan vagy anélkül elektronikusan (nvi.hu) a lakcíme szerinti helyi választási irodához nyújthatja be. (Ve. 91. § (1) )

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható, vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formában a honlapról letölthető.


Választójog

A választáson választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki

  • a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik,
  • a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nemzetiséghez tartozik, és
  • e nemzetiséghez tartozását a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott tartalommal és a Ve-ben meghatározott eljárási rendben megvallja. (2011. évi CLXXIX. tv. 53. § (1), Ve. 85. § (1) a), valamint a Ve. 86. § a)-b) pontja)


Választókerület:

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a település területe egy választókerületet alkot. (2011. évi CLXXIX. törvény 55. §)


Jelölés:

A jelölő szervezetet a választás kitűzését követően a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba.

A választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. Két vagy több nemzetiségi szervezet közös jelöltet is állíthat. (2011. évi CLXXIX. törvény 58. §)

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2020. augusztus 10. 16.00 óráig kell bejelenteni.

A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma. (2011. évi CLXXIX. törvény 63. §)


Szavazás:

Az időközi választásra – helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek egész településre kiterjedő időközi választásával azonos napon tartott időközi választás kivételével – egy külön szavazókört kell kialakítani, amelynek területe az eghész települést magában foglalja. (Ve. 330/A § (1))


Az időközi választásra kijelölt szavazókör:

800. számú szavazókör (1024 Budapest, Mechwart liget 1., Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal)


dr. Szalai Tibor

Helyi Választási Iroda vezetője

Közérdekű