Álláspályázat - városrendész

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Városüzemeltetési Igazgatóság Városrendészeti Osztályán városrendész (közterület-felügyelő) munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony jellege: határozatlan

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 1022Budapest, Törökvész út 6/a.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 30. pontjában szereplő feladatkörhöz tartozó következő végzettség/szakképzettség: középiskolai vagy főiskolai/egyetemi végzettség és közterület-felügyelői vizsga,

 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a közterület rendjére, tisztaságára vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése;

 • a II. kerület közterületein folytatott – engedélyhez kötött – tevékenységek ellenőrzése;

 • a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban meghatározott várakozási tilalmat vagy korlátozást megszegő járművezetőkkel szembeni intézkedés foganatosítása; önkormányzati rendeletben meghatározott, kiemelten védett, továbbá az időtartamban korlátozott várakozási övezetben közlekedő, ill. várakozó járművek behajtási engedélyeinek ellenőrzése.Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,

 • jó szervezőkészség,

 • jó problémamegoldó képesség,

 • stratégiai szemléletmód,

 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • B kategóriás jogosítvány,

 • közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga,

 • közigazgatásban szerzett tapasztalat.

-2-A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata;

 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

- 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, VAGY

- ha nem rendelkezik a 4-es pont szerinti erkölcsi bizonyítvánnyal, akkor írásos nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 58.000,- Ft-os illetményalapot és felsőfokú végzettség esetén 35%-os, középfokú végzettség esetén 20%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.02.15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 02.24.

A munkakör betölthető: az elbírálást követően azonnal.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Közigazgatási Állásportál, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat honlapja, Budai Polgár, FB

A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „városrendész”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5529, illetve a szakterület részéről: Kalocsai Tímea Városüzemeltetési igazgató, 06-1-346-5790.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

Aktuális