Bölcsődei jelentkezések és felvételi

Kulcsszavak Megosztás

Tájékoztató a bölcsődei jelentkezésekről és a felvételi eljárásról.

A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

A szülők felvételi kérelmüket az óvodai előjegyzések időpontjával megegyezően, a 2022/2023. gondozási évre 2022. május 2-től 6-ig tartó héten - elektronikusan, a bölcsődei felvételi adatlap kitöltésével és továbbításával - nyújthatják be. (www.magyarorszag.hu – Önkormányzat)

Az a szülő, aki nem rendelkezik ügyfélkapuval, ő a jelentkezését az Önkormányzat honlapjáról letölthető (www.masodikkerulet.huÜgyintézés – Ügytípusok - Ügyleírások – Bölcsődei elhelyezés) jelentkezési lap kitöltésével a választott bölcsődevezető e-mail címére küldheti meg.

A felvételi kérelmet a bölcsőde vezetője elbírálja és döntést hoz a gyermek felvételéről vagy elutasításáról. A szülők a döntésről értesítést kapnak.

Az elutasító döntés tartalmazza az elutasítás tényét, indokát, az esetleges későbbi bölcsődei felvétel időpontját, a jogorvoslati lehetőséget. A jogorvoslatra rendelkezésre álló határidő a közléstől, annak hiányában a tudomásra jutástól számított 8 nap.

Másodfokon a fenntartó dönt.

Bölcsődében a gyermek húszhetes korától harmadik életévének betöltéséig gondozható. Amennyiben a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre - és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja-, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. Bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődék címei az Önkormányzat honlapján és a II. kerületi Egyesített Bölcsődék honlapján (http://www.IIkeruletibolcsik.hu) megtalálhatók.

Munkáltatói igazolás >>>

Védőnői vélemény >>>

Címlap