2023. október 04.

Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázata 2023/2024 tanév.

Kulcsszavak Megosztás

A II. Kerületi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírta 2023 - 2024. tanévre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

FELHIVÁS: BUSA HUNGARICA ÖSZTÖNDJ PÁLYÁZAT 2023/ 2024. ÉVRE

A pályázat beadáshoz a pályázó tanuló/ hallgató részéről regisztráció szükséges a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése.

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

Budapest II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán,

1024 Budapest, Margit u. 2-4.

A beadandó pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

  • a Bursa Hungarica rendszerben véglegesített, majd kinyomtatott pályázati űrlap

  • A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak másolata a 2023/2024. tanév első félévéről

  • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, mely nem haladhatja meg jelenleg 139 200 Ft-ot (jövedelemigazolás)

  • lakcímkártya másolat

pályázat benyújtás határideje: 2023. november 3.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

További információ a Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézményirányítási Osztály

Telefon: +36 30 / 319-3405 vagy [email protected] címen kérhető.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3.

mellékletek:

Címlap