2024. március 05.

„Pesthidegkút új főutcája” felújításának pénzügyi támogatása

Kulcsszavak Megosztás

Tisztelt II. kerületi Lakosok!

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata 2024. évben utófinanszírozású pályázatot ír ki „Pesthidegkút új főutcája” címmel és a sikeresen pályázóknak vissza nem térítendő támogatást nyújt a Pesthidegkút-Ófalu területén belül a Hidegkúti út és Bujdosó köz/Gazda utca és Templom utca közötti szakaszon - a Hidegkúti út menti kettőzött svábházas beépítés kerületi helyi védett (lsd. TKR 1.c. melléklet) területhez kapcsolódó utcakép védelmében - álló nem lakó rendeltetésű ingatlanok homlokzatainak és a 10 méternél hosszabb utcai kerítések felújításához. A vissza nem térítendő támogatás keretösszege 25.000.000,- Ft.

A pályázatok a pályázati felhívás megjelenésétől 2024. október 15. napjáig folyamatosan benyújthatók. A pályázatok elbírálása a beérkezést követően megkezdődik.

A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a Hidegkúti út és Bujdosó köz/Gazda utca és Templom utca közötti szakaszon álló nem lakó rendeltetésű ingatlanok homlokzatainak és a 10 méternél hosszabb utcai kerítések felújítására, előkészítési, járulékos és kivitelezési munkálataira vehető igénybe. Támogathatók az utcafronti, ereszvonallal párhuzamos és arra merőleges közterületről látható homlokzatok felújításai. Részleges felújítás nem támogatható.

Támogatható munkák:

a.) településképi bejelentési dokumentáció készítése, szakértés, műszaki ellenőrzés, organizációs és járulékos munkák, állványozás, bontás, vakolás, rabicolás, vakolat-architektúra helyreállítása, lábazat felújítása/tisztítása, nyílászáró felújítás, bádogos munkák, egységes homlokzatszínezés (pasztell színek), előlépcső átépítés, javítás, a járda szinttől számított 3 méter magasságig felkerülő antigraffiti bevonat költségei, eresz, oromdeszka felújítása, új üzletjelzések, feliratok gyártása, elhelyezése, grafikai tervezés,

b.) 10 méternél hosszabb utcafronti kerítések felújítása

c.) a tetőfelújítás, az utólagos csapadékvíz illetve talajvíz/talajpára elleni vízszigetelés, a nyílászáró csere, a homlokzat utólagos hőszigetelése, a homlokzat eredeti állapotának visszaállításának (nyílászárók, tagozatok) költségei is.

A támogatás igénybevételéhez minimálisan elvégzendő munkák vastagon szedve találhatók.

A vissza nem térítendő támogatás összege a homlokzat, illetve kerítés felújítás összköltségének legfeljebb 90 %-a.

A tetőfelújítás, utólagos csapadék, illetve talajvíz/talajpára elleni vízszigetelés, nyílászáró csere, homlokzat utólagos hőszigetelés, a homlokzat eredeti állapotának visszaállítása (nyílászárók, tagozatok) munkák közül legalább kettő munkanemet tartalmazó pályázat esetén a vissza nem térítendő támogatás összege a homlokzat felújítás (c. pontban felsoroltak) összköltségének 100 %-a.

A pályázati támogatás maximális összege ingatlanonként 8.000.000 Ft.

A pályázatok elektronikus formában az e-Papír rendszeren keresztül nyújthatók be a Településképi Bejelentési Osztálynak az alábbi leírás szerint:

https://epapir.gov.hu/level/uj oldalra eljutva ki kell tölteni az alábbiakat:

Témacsoport: Önkormányzati igazgatás

Ügytípus: Településképi és városépítési ügyek

Címzett: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Levél tárgya: „Pesthidegkút új főutcája” pályázat

Levél szövege: érintett pályázó címe és a pályázat tárgya

A pályázat benyújtásának ideje az e-Papír rendszerbe feltöltés időpontja.

A pályázati kiírással kapcsolatos további felvilágosítás kérhető:

E-mailen: [email protected]

Telefonon: László Erzsébet +36 (1) 346 5577

Borsos András +36 (1) 346 5495

A pályázat teljes szövege, valamint a pályázat dokumentumai itt találhatóak >>>

Címlap