2022. szeptember 19.

Tájékoztató a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények érvényesítéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadásáról

Kulcsszavak Megosztás

Tisztelt II. kerületi lakosok!

Magyarország Kormánya a 345/2022. (IX.9.) Korm. rendeletével módosította a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletét.

Ennek alapján a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. [259/2022. (VII. 21.) Korm. rend. 7/A. § (1) bek.]

A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet

  • E-papír alkalmazáson keresztül hivatali kapun

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat/Önkormányzati igazgatás/ településképi városépítési ügyek  • E-mailben:

[email protected]

[email protected]

  • Papír alapon, postai úton (Levelezési cím: 1024 Bp., Mechwart liget 1.)  • Személyesen a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (1024 Bp., Margit u. 4. / Margit krt.7.) lehet benyújtani.

A gördülékeny ügyintézés érdekében a kérelem benyújtásához formanyomtatvány áll rendelkezésre, melyet letölthet innen:

- adatlap lakásszám igazolására

- kérelem

- tulajdonosi nyilatkozat

valamint a Központi Ügyfélszolgálaton személyesen vehet át.

Felhívjuk minden kérelmező figyelmét, hogy a hatósági bizonyítvány csak akkor adható ki, ha az igazolni kívánt lakás megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti követelményeknek és az önálló rendeltetési egység fogalmának!

Az OTÉK 105. §-a szerint a lakás meghatározása:

A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az a) pont szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

A kérelemben feltüntetett adatok valódiságát a jegyző helyszíni szemle keretében ellenőrizheti.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatósági bizonyítvány kizárólag a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott fogyasztói kedvezmények igénybevételéhez használható fel, ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésre nem használható fel! A lakások számának az egyéb jogszabályokban foglaltaknak (pl. helyi építési szabályzat) ettől függetlenül meg kell felelnie!

A szabálytalanul kialakított önálló rendeltetési egységek településképi kötelezési eljárást vonhatnak maguk után, függetlenül a kiadott hatósági bizonyítványtól!

Budapest, 2022. szeptember 13.

Címlap