2023. január 13.

Tájékoztató a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményekről

Kulcsszavak Megosztás

Tájékoztató a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények érvényesítéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadását érintő jogszabályi változásról.

Tisztelt II. kerületi lakosok!

Magyarország Kormánya az 584/2022. (XII.28.) Korm. rendeletével módosította, kiegészítette az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletet.

Ennek alapján a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.

Felhívjuk minden kérelmező figyelmét, hogy a rendelet módosításának értelmében a hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni

- az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint

- a lakások műszaki megosztására

vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

Aki a fenti módosítások hatálybalépését megelőzően nem volt jogosult a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételére, azonban a módosított jogszabály alapján azokra jogosultságot szerez, a kedvezményeket a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint van lehetősége igényelni.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásának módját, illetve a hatósági bizonyítvány kiállításának további feltételeit illetően a szabályozás változatlan, e tekintetben továbbra is a korábbi, hatósági bizonyítvány kiadásáról szóló tájékoztatásban foglaltak érvényesek.

A hivatkozott tájékoztatás az alábbi linken érhető el:

https://masodikkerulet.hu/cimlap/tajekoztato-a-csaladi-fogyasztoi-kozossegekre-vonatkozo-kedvezmenyek-ervenyesitesehez

A fenti módosítások az 584/2022. (XII.28.) Korm. rendelet értelmében 2023. január 10. napján lépnek hatályba.

Budapest, 2023. január 11.

Címlap