Adóügyi Igazgatóság - Behajtási, Számlavezetési, Ellenőrzési Osztály

Kulcsszavak Megosztás

A Behajtási, Számlavezetési, Ellenőrzési Osztály feladatai

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat illetékességi területén a helyi adóhatóság legfontosabb feladatai:


Adóigazolások kiállítása, túlfizetés visszautalására irányuló kérelmek elbírálása. A helyi adók, valamint a gépjárműadó vonatkozásában adóellenőrzési eljárás (adótárgy felderítés) lefolytatása. A befizetések, fizetési számlakivonatok, utalások nyilvántartása, azokról adózók adószámla kivonatban történő értesítése. Adóvégrehajtási feladatok ellátása, ideértve azon adók módjára behajtandó köztartozásokat, melyeknek végrehajtását jogszabály az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe utalja. Az elektronikus ügyintézéshez szükséges hatósági adatszolgáltatások nyilvántartása.


MUNKATÁRSAK

OSZTÁLYVEZETŐ
dr. Kiss Edina 346-5572
[email protected]


KÖNYVELÉS (túlfizetés visszautalások)

Bereczkey Ágnes (A-K) 346-5671
[email protected]


Németh Zita (L-végig) 346-5667

[email protected]


ADÓIGAZOLÁSOK

Németi Sándorné (A-K) 346-5658
[email protected]

Németh Zita (L-végig) 346-5667

[email protected]

ADÓVÉGREHAJTÁS (helyi adók)

dr. Kiss Edina (A-Gy) 346-5572
[email protected]


Tóth Péter János (L-Ő) 346-5659
[email protected]


Németi Sándorné (P-végig és számok) 346-5658
[email protected]


ADÓVÉGREHAJTÁS (Adók módjára behajtás)


Tóth Péter János (A-végig) 346-5659
[email protected]

ADÓTÁRGYFELDERÍTÉS

Högl Viktória 346-5650

[email protected]

Wenczl Gabriella 346-5675

[email protected]


TÁRSASHÁZI ADÓIGAZOLÁSOK

Tóth Péter János (A-végig) 346-5659
[email protected]


ÜGYVITELI FELADATOK

Winczheim Zsuzsanna 346-5549
[email protected]

Közérdekű