Épített Környezetért Felelős Igazgatóság - Településképi Bejelentési Osztály

Kulcsszavak Megosztás

Településképi Bejelentési Osztály

Nemcsics Ildikó osztályvezető


Munkatársak:


Településképi referens: Balázs Anikó, Gacsályi-Nagy Mónika, Pamuk Zsolt, Volcz Márta

Pályázati referens: László Erzsébet

Pályázati-kommunikációs referens: Borsos András

Titkársági referens: Pálóczi Katalin


e-mail:
[email protected]


A Településképi Bejelentési Osztály feladatai


A II. Kerület teljes közigazgatási területére kiterjedően a 45/2017.(XII.20.) Önkormányzati rendeletben előírt településrendezési eszközök alkalmazásával elősegíti, tudomásul veszi a településképileg támogatható, építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket.

A II. kerület közigazgatási területén lévő azon társasházak, amelyekben legalább hat külön tulajdonú lakás van és a tulajdonosok egyike sem rendelkezik a lakás albetétek 40 vagy annál több százalékával, valamint az adott épület használatbavételi engedélyét legkésőbb 1985. január 1-ig adták ki az Önkormányzat pályázat útján pénzügyi támogatást nyújt az általános társasház felújításhoz és az élet- és balesetveszély elhárítás esetében szükséges építési munkálatokhoz.

2023. évben is kiírásra került a kerület műemléki, illetve védett ingatlanok rekonstrukcióját, felújítását támogató pályázat, melyet szintén az osztály munkatársai ügyintéznek.

Továbbá a II. kerület közigazgatási területén lévő társasházak és közintézmények közterület felé néző homlokzatán bejelentés alapján graffiti mentesítést végeztet.


A Településképi Bejelentési Osztály főbb tevékenységei:


I. Településképi Bejelentési Osztály településképi bejelentési eljárást folytat le az alábbi esetekben:


(1) A Polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében nevezett építési engedélyhez nem kötött alábbi építési tevékenységek tekintetében:

a)építmény külső megjelenését megváltoztató átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása - beleértve a cégér homlokzaton történő elhelyezését is -,

b)meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,

c)*

d)új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg,

e)az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,

f)épületben a rendeltetés módjának, az önálló rendeltetési egységek számának és méretének változtatása,

g)a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2alapterületet,

h)nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot,

i)*

j)*

k)* megfelelőség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű és 30-180 napig fennálló

ka)rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

kb)kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,

kc)ideiglenes fedett lovarda,

kd)legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény,

l)*

m)a magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése,

n)*

o)támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot,

p)utcai kerítés, kerti építmény - a homokozó, hinta, csúszda, szökőkút, kerti zuhany, kerti grill, kerti tűzrakó kivételével -,

q)-v) *


(2) A Polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok közzététele és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelmények érvényesítése érdekében.


(3) A településképi bejelentési eljárás költségmentes (díj- és illetékmentes).


A településképi bejelentési eljárás ügyintézési határideje 15 nap.


A településképi bejelentést a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt e-Papír rendszeren keresztül benyújtani a Településképi Bejelentési Osztálynak címezve, azonban lehetőség van továbbra is postai úton beadni a kérelmet és a tervdokumentációt.


Az e-Papír rendszeren keresztül történő benyújtás esetén az elérhetőség:

epapir.gov.hu./level/uj oldalra eljutva ki kell tölteni az alábbiakat:

 • témacsoport: Önkormányzati igazgatás
 • ügytípus: Településképi és városépítési ügyek
 • címzett: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
 • levél tárgya: Településképi bejelentés
 • levél szövege: érintett ingatlan címe és a kérelem tárgya

II. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 48. § alapján a polgármester hatósági bizonyítványt állít ki:

„Ha a rendeltetésváltozás megfelel az országos, valamint a helyi építési követelményeknek és az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul vette, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából az önkormányzat kérelemre 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról.”


A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt e-Papír rendszeren keresztül benyújtani a Településképi Bejelentési Osztálynak címezve.

epapir.gov.hu./level/uj oldalra eljutva ki kell tölteni az alábbiakat:

   • témacsoport: Önkormányzati igazgatás
   • ügytípus: Településképi és városépítési ügyek
   • címzett: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
   • levél tárgya: Hatósági bizonyítvány
   • levél szövege: érintett ingatlan címe és a kérelem tárgya

III. Településképi Bejelentési Osztály egyéb feladatai:

  1. A társasházak felújításának támogatására kiírt önkormányzati pályázatra beérkező pályázati anyagok kiértékelése, ügyintézése és a nyertes pályázókkal a megállapodások megkötésének koordinálása. A megvalósult építési tevékenységet követően a pénzügyi elszámolások ellenőrzése, önkormányzati támogatás utalásának kezdeményezése.

  A pályázat az erre a célra rendszeresített pályázati nyomtatványon, postai úton 1 eredeti példányban a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1277 Budapest 23. Pf. 21. címre küldhető, valamint személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton (1023 Budapest, Margit utca 2-4.) is leadható, illetve e-Papír rendszeren keresztül elektronikus formában is benyújtható a Településképi Bejelentési Osztálynak, az alábbi elérési útvonalon:


  epapir.gov.hu./level/uj oldalra eljutva ki kell tölteni az alábbiakat:

    • témacsoport: Önkormányzati igazgatás
    • ügytípus: Településképi és városépítési ügyek
    • címzett: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
    • levél tárgya: Általános társasház felújítás - 2023 vagy Élet-és balesetveszély elhárítása (HAVARIA pályázat) – 2023 vagy Védett ingatlan felújítása - 2023
    • levél szövege: érintett társasház címe és a pályázat tárgya

  2. Középületek, társasházak közterületi homlokzatán graffiti mentesítés megrendelése, annak teljes körű ügyintézése. A bejelentést az Osztály központi e-mail címére lehet küldeni, illetve személyesen lehet megtenni az Központi Ügyfélszolgálaton.


  3. A gépjármű várakozóhely megváltás építési engedélyhez vagy településképi bejelentéshez kapcsolódó ügytípus, ezért a 38/2001.(X.24.) önkormányzati rendelet alapján létrejövő megállapodásban foglalt adatokat a Településképi Bejelentési Osztály szolgáltatja, illetve koordinálja a megállapodások aláírását.


  link:

  Ügyleírások | Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata (masodikkerulet.hu)

    Közérdekű