Épített Környezetért Felelős Igazgatóság - Településképi Bejelentési Osztály

Kulcsszavak Megosztás

Településképi Bejelentési Osztály

Nemcsics Ildikó osztályvezető


Munkatársak:

Településképi ügyintézők: Nagy Mónika, Pamuk Zsolt, Borsos András

Pályázati ügyintézők: László Erzsébet, Varga Zoltán

Titkársági koordinátor: Pálóczi Katalin


e-mail:
[email protected]


A Településképi Bejelentési Osztály feladatai

A II. Kerület teljes közigazgatási területére kiterjedően a 45/2017.(XII.20.) Önkormányzati rendeletben előírt településrendezési eszközök alkalmazásával elősegíti, tudomásul veszi a településképileg támogatható, építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket.

A II. kerület közigazgatási területén lévő társasházakra, többlakásos (3) osztatlan közös tulajdonként értékesített lakóépületekre, valamint a lakásszövetkezetekre kiterjedően az Önkormányzat pályázat útján pénzügyi támogatást nyújt az általános társasház felújításhoz és az élet és baleset elhárítás esetében szükséges építési munkálatokhoz. A társasházi pályázat teljes körű lebonyolítása, koordinálása is az Osztály feladata.

2022. évben a kerület műemléki, illetve védett ingatlanok rekonstrukcióját, felújítását támogató pályázat is kiírásra került, melyet szintén az osztály munkatársai ügyintéznek.

Továbbá a II. kerület közigazgatási területén lévő társasházak és közintézmények közterület felé néző homlokzatán bejelentés alapján graffiti mentesítést végeztet. A bejelentést az Osztály központi e-mail címére lehet küldeni illetve személyesen lehet megtenni a Központi Ügyfélszolgálaton.


A Településképi Bejelentési Osztály főbb tevékenységei:


I. Településképi Bejelentési Osztály településképi bejelentési eljárást folytat le az alábbi esetekben:

 

a)építmény külső megjelenését megváltoztató átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása - beleértve a cégér homlokzaton történő elhelyezését is -,

b)meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,

c)*

d)új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg,

e)az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,

f)épületben a rendeltetés módjának, az önálló rendeltetési egységek számának és méretének változtatása,

g)a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2alapterületet,

h)nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot,

i)*

j)*

k)* megfelelőség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű és 30-180 napig fennálló

ka)rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

kb)kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,

kc)ideiglenes fedett lovarda,

kd)legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény,

l)*

m)a magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése,

n)*

o)támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot,

p)utcai kerítés, kerti építmény - a homokozó, hinta, csúszda, szökőkút, kerti zuhany, kerti grill, kerti tűzrakó kivételével -,

q)-v) *

(2) A Polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok közzététele és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelmények érvényesítése érdekében.

(3) A településképi bejelentési eljárás költségmentes (díj- és illetékmentes).


II. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 48. § alapján a polgármester hatósági bizonyítványt állít ki:

„Ha a rendeltetésváltozás megfelel az országos, valamint a helyi építési követelményeknek és az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul vette, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából az önkormányzat kérelemre 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról.”


III. Településképi Bejelentési Osztály egyéb feladatai:

  1. A társasházak felújításának támogatására kiírt önkormányzati pályázatra beérkező pályázati anyagok kiértékelése, ügyintézése és a nyertes pályázókkal a Megállapodások megkötésének koordinálása. A megvalósult építési tevékenységet követően a pénzügyi elszámolások ellenőrzése, önkormányzati támogatás utalásának kezdeményezése.

  2. Középületek, társasházak közterületi homlokzatán graffiti mentesítés megrendelése, annak teljes körű ügyintézése.

  3. A gépjármű várakozóhely megváltás építési engedélyhez vagy településképi bejelentéshez kapcsolódó ügytípus, ezért a 38/2001.(X.24.) önkormányzati rendelet alapján létrejövő Megállapodásban foglalt adatokat a Településképi Bejelentési Osztály szolgáltatja, illetve koordinálja a megállapodások aláírását.

    link:

    https://masodikkerulet.hu/ugyleirasok-listaja combine=&field_ugy_szervezet_value=31&field_ugy_elethelyzet_value=All

      Közérdekű