Településképi bejelentési eljárás

Megosztás
Send by email

Tárgy: Településképi bejelentési eljárással kapcsolatos változásról tájékoztatás


Tisztelt II. kerületi lakosok!


A Településképi Bejelentési Osztály tájékoztatja Önöket, hogy a 29/2020. (VII.8.) számú önkormányzati rendelettel módosult a településkép védelméről szóló Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete (TKR.), mely 2020. augusztus 1. napjával lép hatályba.

A Településképi bejelentési eljárás köteles építési tevékenységeket a 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése tartalmazza.

A településképi bejelentési eljárást érintő főbb változások:

 • A vendéglátó egységek közterületen kialakított teraszainak településképi bejelentéseivel kapcsolatban ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. augusztus 1. napját követően településképi bejelentés helyett kötelező szakmai konzultációt kell kérni legalább egy alkalommal a Főépítésztől a vendéglátó terasz közterületen, magánúton, közhasználatú területen történő vagy utca felé néző létesítése esetében.
  A kötelező szakmai konzultációhoz szükséges dokumentációt és a kérelmet a Főépítész felé kell benyújtani. A Főépítész szakmai konzultációra időpontot biztosít, melyet Melcher-Cseri Márta településkép-védelmi ügyintézőnél lehet egyeztetni az alábbi elérhetőségeken:
  e-mail: [email protected]
 •  A bejelentési eljáráshoz szükséges kérelem mintát a TKR. 10. számú melléklete tartalmazza.
 • Nem kell bejelentési eljárást kezdeményezni azon építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységekre, melyeket a TKR 44. § (1) bekezdése nem nevez meg mint pl: Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó állványzat és felvonulási építmény építése.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről /Egységes szerkezetben a 29/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelettel/ az alábbi linkről érhető el:

https://net.jogtar.hu/rendelet?council=ii-kerulet&dbnum=535&docid=A1700045.02R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dii-kerulet%26keyword%3D45/2017

Tárgy: Tájékoztató közterületen lévő teraszok településképi bejelentésével kapcsolatban

Tisztelt II. kerületi lakosok és vendéglátó egységek tulajdonosai!

A vendéglátó egységek közterületen kialakított teraszainak településképi bejelentéseivel kapcsolatban, ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel azokra a közterületi teraszokra, amelyekre 2019. évben a Településképvédelmi Osztály tudomásul vételi határozatot adott ki, 2020. évben nem kell új településképi bejelentést tenni az alábbi esetekben:

 • a közterületen kialakítandó terasz mérete,
 • a kihelyezendő székek, asztalok, napernyők anyagai, színei

mindenben megegyeznek a 2019. évben kiadott határozat mellékletét képező záradékolt tervdokumentációban meghatározottakkal.

Egyéb esetben új településképi bejelentést szükséges tenni.

A településképi bejelentési kérelmet és a tervdokumentációt az e-papír rendszeren keresztül kell benyújtani a Budapest Főváros II. kerület Önkormányzatának. A könnyebb beazonosítás érdekében, kérjük a tárgyban feltüntetni: Településképi Bejelentési Osztály és a kérelem tárgyát.

A rendszer ezen a linken elérhető:

https://epapir.gov.hu/

Tárgy: Tájékoztató közterületen lévő teraszok településképi bejelentésével kapcsolatban

Tisztelt II. kerületi lakosok és vendéglátó egységek tulajdonosai!

A vendéglátó egységek közterületen kialakított teraszainak településképi bejelentéseivel kapcsolatban, ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel azokra a közterületi teraszokra, amelyekre 2019. évben a Településképvédelmi Osztály tudomásul vételi határozatot adott ki, 2020. évben nem kell új településképi bejelentést tenni az alábbi esetekben:

 • a közterületen kialakítandó terasz mérete,
 • a kihelyezendő székek, asztalok, napernyők anyagai, színei

mindenben megegyeznek a 2019. évben kiadott határozat mellékletét képező záradékolt tervdokumentációban meghatározottakkal.

Egyéb esetben új településképi bejelentést szükséges tenni.

A településképi bejelentési kérelmet és a tervdokumentációt az e-papír rendszeren keresztül kell benyújtani a Budapest Főváros II. kerület Önkormányzatának. A könnyebb beazonosítás érdekében, kérjük a tárgyban feltüntetni: Településképi Bejelentési Osztály és a kérelem tárgyát.

A rendszer ezen a linken elérhető:

https://epapir.gov.hu/

A Településképi Bejelentési Osztály örömmel tájékoztatja Önöket, hogy osztályunk átállt az elektronikus ügyintézésre. A továbbiakban kérjük, hogy a településképi bejelentési kérelmét és a tervdokumentációt az e-papír rendszeren keresztül nyújtsák be a Budapest Főváros II. kerület Önkormányzatának. A könnyebb beazonosítás érdekében, a levél szöveges részében fel kell tüntetni a címzettet, adott esetben a Településképi Bejelentési Osztályt, illetve a kérelem tárgyát. A rendszer ezen a linken elérhető:

https://epapir.gov.hu/

A településképi bejelentésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel a veszélyhelyzet időtartama a településképi tudomásulvétellel engedélyezett építési munkálatok elvégzésére megadott 1 évbe nem számít bele.

Az időtartamot a veszélyhelyzet alatt felfüggesztjük, elmúltával az időtartam ott folytatódik, ahol a veszélyhelyzetben felfüggesztésre került.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a Polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le,

 1. az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletében nevezett építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek tekintetében;
 2. a meglévő építmény, építményrész rendeltetését, a rendeltetési egység méretét vagy a rendeltetési egységek számát – részben vagy egészben – érintő változtatás esetén;
 3. a reklámok közzététele és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelmények érvényesítése érdekében;
 4. építményeken elhelyezendő cégér, cég- vagy üzletfelirat, cég- vagy üzlettábla és bármilyen a rendeltetést népszerűsítő jelzés, felirat, tábla felszerelése, felújítása, cseréje, elhelyezése, építése, létesítése, bontása esetén;
 5. közterületen, vagy közhasználat céljára átadott területen vendéglátó terasz létesítése esetén;
 6. a teljes homlokzat felújításához a szükségszerűen lebontott, engedéllyel vagy anélkül telepített homlokzati tárgyak, elemek (táblák, berendezések) visszaépítése/szerelése esetén;
Ki jogosult az eljárásra: 

Ingatlan tulajdonosa személyesen vagy meghatalmazottja által nyújthat be kérelmet papíralapon.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak alapján a településképi bejelentési eljárást kezdeményező iratok kizárólag elektronikus úton terjeszthetők elő.

A továbbiakban kérjük, hogy a településképi bejelentési kérelmét és a tervdokumentációt az e-Papír rendszeren keresztül nyújtsák be a Budapest Főváros II. kerület Önkormányzatának címezve, településképi és városépítési ügyek ügytípusra feltöltve.

A könnyebb beazonosítás érdekében, a levél szöveges részében kérjük beleírni „településképi bejelentés” és a kérelem tárgyát. A rendszer ezen a linken elérhető:

https://epapir.gov.hu/

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

A kérelem tárgyának megfelelően, a településképi követelményeknek és településrendezési eszközöknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki terv dokumentáció tekintettel a bejelentett tevékenységre, egyéb munkarészekkel kiegészítendő:

 • gépjármű elhelyezési mérleg a rendeltetésváltoztatás esetén,
 • tükröződés mentesség igazolása napelemek elhelyezése esetén,
Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

Illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő a papír alapú kérelem és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentáció beérkezését követően indul, mely 15 nap.

Jogorvoslati lehetőség: 

A határozat ellen Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Budapest Főváros II. Kerület Polgármesteri Hivatalnál (1024 Bp., Mechwart liget 1.) benyújtandó, 5000 forintos illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Vonatkozó jogszabályok: 

28/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet Budapest Főváros II. kerületének építési szabályzatáról (KÉSZ)

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet

10/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti –műszaki tervtanácsról

45/2017.(XII.20) önkormányzati rendelet a településkép védelméről

290/2017.(XII.20.) képviselő-testületi határozat a Településképi Arculati Kézikönyvről

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

Szervezeti egység: 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság – Településképi Bejelentési Osztály
Élethelyzet: 
Településképvédelmi ügyek

Ügyintézés