Gépjármű várakozóhely megváltása

Megosztás

A gépjármű várakozóhely megváltás (max.2 db) építési engedélyhez vagy településképi bejelentéshez kapcsolódó ügytípus, ezért a 38/2001.(X.24.) önkormányzati rendelet alapján létrejövő Megállapodásban foglalt adatokat a Településképi Bejelentési Osztály szolgáltatja.

A Polgármester kiadmányozási jogának átruházásával a Főépítész és az érintett szerződő ügyfél írja alá a Megállapodást. A gépjármű várakozóhelyek megváltása tárgyban keletkező ügyiratok - adatlap, Megállapodás… stb. - iktatása a Településképi Bejelentési Osztály főszámán történik.

A Megállapodások a Költségvetési és Számviteli Osztály osztályvezetőjének ellenjegyzésével hatályosak. A Megállapodásban rögzített összeg a megjelölt önkormányzati bankszámlaszámra történő megérkezését követően a Költségvetési és Számviteli Osztályvezető a Megállapodást záradékával látja el. A záradékolt Megállapodás egy példányát a Főépítész a szerződő félnek is megküldi.

Ki jogosult az eljárásra: 

Településképi bejelentési eljárást kezdeményező ingatlan tulajdonos.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

Településképi bejelentési eljárás kezdeményezésével egyidejűleg történik.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

Megállapodás megkötéséhez szükséges adatok megadása.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

A várakozóhely megváltása a 38/2001.(X.24.) önkormányzati rendeletben előírtaknak megfelelően.

Ügyintézési határidő: 

Nincs

Jogorvoslati lehetőség: 

Nincs

Vonatkozó jogszabályok: 

38/2001.(X.24.) önkormányzati rendelet

45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet (TKR)

28/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet (KÉSZ)

Szervezeti egység: 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság – Településképi Bejelentési Osztály
Élethelyzet: 
Településképvédelmi ügyek

Ügyintézés