Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2024.07.02 10:15

Pályázati felhívás egészségügyi szakdolgozók, szakápolók lakásbérleti támogatására

Kulcsszavak Megosztás

a II. kerületi lakosok részére ellátási kötelezettséggel rendelkező járóbeteg- és fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézményekben, a területileg illetékes centrumkórházban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók, szakápolók lakásbérleti támogatására.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Pályázati felhívása

a II. kerületi lakosok részére ellátási kötelezettséggel rendelkező járóbeteg- és fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézményekben, a területileg illetékes centrumkórházban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók, szakápolók lakásbérleti támogatásáraA Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő- testülete az egyes egészségügyi szakdolgozók lakásbérleti támogatásáról szóló 19/2024. (V.31.) számú önkormányzati rendeletében döntött arról, hogy – mérlegelve az egészségügyi ellátás nehézségeit – a II. kerületi lakosok részére ellátási kötelezettséggel rendelkező – magán szolgáltatók kivételével – járóbeteg- és fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézményekben, területileg illetékes centrumkórházban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók, szakápolók lakásbérleti költségeihez támogatást nyújt pályázati úton.

A pályázat célja:

A pályázat célja, hogy az egészségügyi ellátásban jelentkező súlyos szakdolgozói létszámhiány kezeléséhez az Önkormányzat lakhatási támogatással kíván segítséget nyújtani.

A támogatás kizárólag lakásbérleti költségek megfizetéséhez nyújt segítséget. A pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás keretösszege:

10 000 000 Ft (azaz tízmillió forint)

Pályázók köre:Pályázatot nyújthat be azon egészségügyi szakdolgozó és szakápoló, aki a II. kerületi lakosok részére ellátási kötelezettséggel, központi finanszírozásból működő

   • II. kerületi járóbeteg- és fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben, illetve

   • a II. kerület területileg illetékes centrumkórházában

 1. egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkezik, és

 2. főállású foglalkoztatott, és

 3. aktívan dolgozik és

 4. lakhatását lakásbérlet útján biztosítja.Nem nyújthat be pályázatot az a szakdolgozó és szakápoló aki magán egészségügyi szolgáltatónál dolgozik főállásban.Nem nyújthat be pályázatot az a szakdolgozó és szakápoló:

 • aki, vagy akinek vele együtt élő házastársa rendelkezik lakható ingatlannal Budapest területén, vagy Budapest agglomerációs településén;

 • akinek lakhatása saját, vagy hozzátartozója jogán szolgálati lakással, vagy önkormányzati bérlakással biztosított;

 • aki a bérleti szerződésben bérlőként nem szerepel;

 • aki hozzátartozójával köt bérleti szerződést;

 • akinek az állami adóhatóság, vagy önkormányzat felé köztartozása van.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:

A pályázaton pályázónként havi nettó 30 000 Ft összegű vissza nem térítendő pénzbeli támogatás igényelhető. A támogatás személyi juttatásnak minősül, az Szja törvény szerint kerül számfejtésre.

A támogatás felhasználása:

A pályázat alapján támogatás kizárólag lakásbérleti szerződésből eredő bérleti díj jogcímén teljesítendő kötelezettség megfizetéséhez nyújtható.

A támogatás időtartama:

A támogatás 2024. július 1-től a jogosultsági feltételek fennállásáig, de legfeljebb 2024. december 31-éig állapítható meg.

A támogatás módja:

A támogatás összege az Önkormányzat által havonta kerül átutalásra minden hónap 15. napjáig.VII. A pályázat benyújtásának, és elbírálásának módja, helye és határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 30.

Helye: A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlap nyomtatványon mellékletekkel együtt kell benyújtani személyesen vagy e-mail útján. • Személyes benyújtás esetén: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Ellátási Osztály (1024 Budapest, Káplár utca 2/c-d. Tel: 06-1-346-5700)

 • Az adatlap letölthető a https://masodikkerulet.hu/palyazatok önkormányzati honlapról, illetve a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (1023 Budapest, Margit utca 2-4.) kérhető. • A pályázatokat a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) bírálja el.

 • A pályázat csak a pályázati adatlappal és a szükséges mellékletekkel érvényes.

 • A határidőn túl beérkező, hiányosan kitöltött adatlap és nyilatkozatok nélküli, továbbá valótlan adatokat tartalmazó, pontatlan pályázatokat a Bizottság érvénytelennek tekinti.

Abban az esetben, ha az előkészítés során az Ellátási Osztály ügyintézője észleli a hiányt, rövid úton hiánypótlási felhívást küld határidő kitűzésével. A felhívási határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

 • A Bizottság jelen pályázat szerinti keretösszeget meghaladóan támogatást nem ítélhet meg.

 • A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtott érvényes pályázatok esetében a beérkezés időpontját is figyelembe vegye a sorrendiség felállításában.

 • A Bizottság döntése ellen kizárólag jogszabálysértés esetén van helye fellebbezésnek.

 • A pályázat elbírálásának határideje a beérkezéstől számított 15 nap.

 • A nyertes pályázóval a döntést követően 8 napon belül az Önkormányzat megállapodást köt.

Letölthető dokumentok

Pályázati adatlap >>>

Pályázati nyilatkozatok >>>

Adatlap számfejtéshez >>>

Archív