2024. április 09.

Pályázati felhívás - Társasházak felújításának pénzügyi támogatása - 2024

Kulcsszavak Megosztás

Pályázati felhívás - Általános társasház felújítás - 2024 vagy Élet-és balesetveszély elhárítása (HAVARIA pályázat) - 2024

Tisztelt II. kerületi Lakosok!


A II. Kerületi Önkormányzat idén is pályázatot ír ki a II. kerület közigazgatási területén lévő társasházak és lakásszövetkezetek felújításának támogatására. A vissza nem térítendő támogatás keretösszege Általános társasház felújítás esetén 60 000 000 Ft, Élet- és balesetveszély elhárítás esetén 25 000 000 Ft. Támogatást igényelhetnek azok a II. kerületi társasházak, amelyekben legalább hat külön tulajdonú lakás van és a tulajdonosok egyike sem rendelkezik a lakás albetétek 40 vagy annál több százalékával, valamint az adott épület használatbavételi engedélyét legkésőbb 1985. január 1-ig adták ki. A kiírásban az Önkormányzat törekedett az ügykezelés hatékonyabbá tételére, az ügymenet egyszerűsítésére, az ügyfélbarát pályázati feltételek megteremtésére. A gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés elősegítésére javasoljuk a pályázatokat az e-Papír rendszer alkalmazásával benyújtani.


Pályázatok beadási határideje: 2024. július 31.


Támogatható munkák

A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a közös tulajdonban lévő épületrészek felújítási munkálataihoz vehető igénybe.

A) Általános társasház felújítás esetén:

 1. tetőhéjazat felújítása minden tartozékával együtt (eresz- és lefolyócsatorna, tetőbádogozások, tetőkibúvók stb.);
 2. homlokzat felújítása – függőfolyosókkal, erkélyekkel együtt, vagy azok nélkül (Az épület homlokzat felújítása során az engedély nélküli, szabálytalan és avult hirdető berendezéseket – kirakatszekrényeket-, vitrineket, hirdető berendezéseket, klímadobozokat stb. – az épület homlokzatáról el kell távolítani. A felújított homlokzatra visszahelyezni csak településképi bejelentési eljárásban tudomásul vett berendezéseket lehet.)
 3. homlokzati nyílászárók, valamint lépcsőházi nyílászárók cseréje, felújítása
 4. közterületi kapu cseréje, felújítása

B) Élet- és balesetveszély elhárítása esetén:

 1. statikailag állagromlott tartószerkezetek (alapok, főfalak, födémek, függőfolyosók, erkélyek fedélszék stb.) / támfal felújítása;
 2. közös tulajdonban lévő kémény felújítás/szabványosítás, kéményseprő járda cseréjével;
 3. gáz- és villamoshálózati probléma / energiaszolgáltatásból való hatósági felszólítás, illetve kizárás esetén szükséges munkák.


A pályázati támogatás összege

A) Általános társasház felújítás esetén a vissza nem térítendő támogatás összege a felújítás összköltségének legfeljebb a 40 %-a, de maximum 5 000 000 Ft lehet.

B) Kizárólag élet- és balesetveszély elhárítására szolgáló munkálatok esetén, adott pályázati évben társasházanként a felújítási költség legfeljebb 20%-a adható vissza nem térítendő támogatás keretében, de indokolt esetben a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság ettől eltérhet.


A pályázatok az e-Papír rendszeren keresztül elektronikus formában beadhatók
a Településképi Bejelentési Osztálynak, az alábbi leírás szerint:

epapir.gov.hu./level/uj oldalra eljutva ki kell tölteni az alábbiakat:

 • témacsoport: Önkormányzati igazgatás
 • ügytípus: Településképi és városépítési ügyek
 • címzett: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
 • levél tárgya: Általános társasház felújítás - 2024 vagy Élet-és balesetveszély elhárítása (HAVARIA pályázat) - 2024
 • levél szövege: érintett társasház címe és a pályázat tárgya


A pályázatok postai úton a következő címre nyújthatók be:
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1277 Budapest 23, Pf. 21., valamint személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton (1023 Budapest, Margit utca 2-4.). A borítékon kérjük, hogy a pályázati típus alapján tüntessék fel „Általános társasház felújítási pályázat-2024” vagy „Élet-és balesetveszély elhárítása pályázat-2024”, valamint a társasház pontos címét.


A társasházak támogatásáról szóló Önkormányzati rendelet, a Pályázati felhívás szövege és a Pályázat dokumentumai itt találhatóak: https://masodikkerulet.hu/node/42031

Aktuális