2024. április 09.

Pályázati felhívás - Védett ingatlanok felújítása 2024

Kulcsszavak Megosztás

Védett ingatlanok felújításának pénzügyi támogatása - 2024

Tisztelt II. kerületi Lakosok!


A II. Kerületi Önkormányzat idén is pályázatot írt ki a II. kerület közigazgatási területén lévő védett ingatlanok felújításának támogatására. A vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 50 000 000 Ft. Támogatást igényelhetnek Budapest II. kerület teljes területén elhelyezkedő műemléki védettség alatt álló épületek (országos szintű védelemmel), valamint helyi védettség alatt álló épületek, illetve épületegyüttesek részeként – Fővárosi, illetve II. Kerületi Önkormányzat által elrendelt védettséggel rendelkező ingatlanok. Pályázat benyújtására jogosult a védett ingatlan tulajdonosa/tulajdonosai, társasház, lakásszövetkezet, valamint az általuk megbízott, érvényes meghatalmazással. A hatékonyabb, gyorsabb ügyintézés elősegítésére javasoljuk a pályázatokat az e-Papír rendszer alkalmazásával benyújtani.


Pályázatok benyújtási határideje: 2024. július 31.


Támogatható munkák

A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a védelem tárgyát képező épületrészek, úgymint homlokzat, tetőhéjalás, épületdíszek, tagozatok felújítására vehető igénybe. A védett épületek felújításának pénzügyi támogatása pályázat útján az építészeti értékek megőrzésére, és azok értékmegőrzéséhez szorosan kapcsolódó felújítására és állagmegóvására irányul. Ezen felül támogatható még az 1945 előtti, eredeti terveknek vagy az eredeti megvalósulási állapotnak megfelelő épülettömeg és tetőidom, mint eredeti architektúra visszaépítése is. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek az épület egészére vonatkozó komplex felújítások, valamint az eredeti állapot visszaépítésére irányuló rekonstrukciós munkák.


A pályázati támogatás összege

A vissza nem térítendő támogatás összege az elvégzendő felújítás összköltségének legfeljebb 50 %-a, de maximum 10 000 000 Ft


A pályázatok az e-Papír rendszeren keresztül elektronikus formában beadhatók
a Településképi Bejelentési Osztálynak, az alábbi leírás szerint:

epapir.gov.hu./level/uj oldalra eljutva ki kell tölteni az alábbiakat:

  • témacsoport: Önkormányzati igazgatás
  • ügytípus: Településképi és városépítési ügyek
  • címzett: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
  • levél tárgya: Védett ingatlanok felújítása 2024
  • levél szövege: érintett társasház címe és a pályázat tárgya


A pályázatok postai úton a következő címre nyújthatók be:
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1277 Budapest 23, Pf. 21., valamint személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton (1023 Budapest, Margit utca 2-4.). A borítékon kérjük, hogy a pályázati típus alapján tüntessék fel „Védett ingatlanok felújítása 2024”, valamint az ingatlan pontos címét.

A társasházak támogatásáról szóló Önkormányzati rendelet, a Pályázati felhívás szövege és a Pályázat dokumentumai itt találhatóak: https://masodikkerulet.hu/node/44435

Aktuális