Időközi önkormányzati képviselő választás 2022

Kulcsszavak Megosztás

Időközi önkormányzati képviselő választás 2022.

Tisztelt Választópolgárok!


Budapest Főváros II. kerületi Helyi Választási Bizottsága a II. kerület 02. számú önkormányzati egyéni választókerületében az időközi választást 2022. október 2. napjára tűzte ki. A választások tisztaságát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben rögzített garanciális elemek biztosítják.

Az alábbiakban a Hivatalom felé intézett, gyakran felmerülő kérdésekről adok tájékoztatást. Amennyiben további kérdésük van a szavazással kapcsolatban, kérem, forduljanak kollégáimhoz bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikén.


Választási Iroda Hivatali helyiségének címe:

1024 Budapest, Mechwart liget 1. II. emelet 219. szoba

(félfogadás minden nap: 8.00-16.00 óra között)

Tel: 346-5532, 346-5526, 346-5560, 346-5561, 346-5633


A Választási Bizottság tagjai és elérhetőségei:

- dr. Földváryné dr. Orosz Julianna - elnök
- dr. Zegnál Márta - elnök-helyettes
- Lehoczki Jánosné - tag
- Kizman István – póttag
- Rózsáné Sugár Mária Anna - póttag

- dr. Perneki Anna Judit - megbízott tag a FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek delegáltja
- dr. Tiber Gréta - megbízott tag a Demokratikus Koalíció - LMP-Magyarország Zöld Pártja - Magyar Szocialista Párt - Momentum Mozgalom - Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek delegáltja
- Sasi-Szabó Tamás - megbízott tag a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelölő szervezet delegáltja


A Választási Bizottság határozatai

Értesítők megküldése

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. július 27-én a szavazóköri névjegyzéken szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányban lakcímére 2022. augusztus 12-ig kell megküldeni.


Jelölés:

A jelölő szervezetet a választás kitűzését követően a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba.

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2022. augusztus 13-án átadja az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.


Az egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője 2022. július 28-án állapítja meg a központi névjegyzék 2022. július 27. napi adatai alapján.

Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2022. augusztus 29-én 16.00 óráig kell bejelenteni.

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet az ajánlóíveket 2022. augusztus 29-én 16.00 óráig köteles átadni a helyi választási irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.

2. számú választókerület utcajegyzéke

Szavazóhelyiségek

KÖZLEMÉNY az érvényes jelöléshez szükséges ajánlások számáról


Mozgóurna igénylése

Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok, munkavégzés miatt) kéri, annak kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

A mozgóurna igénylésének szabályai:

Online igénylés:

 • ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző negyedik napon 2022. szeptember 28. szerdán 16.00 óráignyújtható be.
 • ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráignyújtható be.

Személyesen történő igénylés:

 • A szavazást megelőző második napon 2022. szeptember 30. pénteken 16.00 óráignyújtható be a helyi választási irodához.

Postán (levélben) történő igénylés:

 • A szavazást megelőző negyedik napon 2022. szeptember 28. szerdán 16.00 óráigkell megérkeznie a helyi választási irodához.

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés:

 • a szavazást megelőző második napon 2022. szeptember 30. pénteken 16.00 óráiga helyi választási irodához vagy
 • a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoznyújtható be.

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)

 • a szavazást megelőző negyedik napon 2022. szeptember 28. szerdán 16.00 óráiga helyi választási irodához vagy
 • a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Kérelem nyomtatvány mozgóurna igényléshez itt


Átjelentkezés másik szavazókörbe

Az időközi választáson átjelentkezésre nincs lehetőség csak abban az esetben, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon választókerületben van, ahol a névjegyzéken szerepel.
Kérelem nyomtatvány itt

Választójoga gyakorlásához segítséget igényelhet, az alábbiak szerint:

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

 • Braille – írással készült értesítő megküldése,
 • könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
 • Braille–írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
 • akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja is segítségére lehet.


Személyes adatok kiadására vonatkozó szabályok:

A választópolgároknak 2014. január 1-je óta lehetősége van arra, hogy megtiltsák az adataik kampánycélú kiadását, továbbá lehetőség van arra is, hogy a személyiadat - és lakcímnyilvántartásból is megtiltsa az adatainak kiadását.

Kérelem nyomtatvány itt


dr. Szalai Tibor

Választási Iroda vezetője

Közérdekű