Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Érvényét vesztette ekkor: 2021. 02. 08.

Gazdálkodási adatok

Kulcsszavak Megosztás
Send by email

A közfeladatot ellátó szerv gazdasági működésének részletei.

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója:
  Költségvetési rendeletek
  Költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletek (számviteli beszámolók)
 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:
  1. Foglalkoztatottak 2018. I. negyedév
  2. Foglalkoztatottak 2018. II. negyedév
  3. Foglalkoztatottak 2018. III. negyedév
  4. Foglalkoztatottak 2018. IV. negyedév
  5. Foglalkoztatottak 2019. I. negyedév
  6. Foglalkoztatottak 2019. II. negyedév
  7. Foglalkoztatottak 2019. III. negyedév
  8. Foglalkoztatottak 2019. IV. negyedév
  9. Foglalkoztatottak 2020. I. negyedév
  10. Foglalkoztatottak 2020. II. negyedév
  11. Foglalkoztatottak 2020. III. negyedév
  12. Foglalkoztatottak 2020. IV. negyedév
 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond:
  1. 2014
  2. 2015
  3. 2016
  4. 2017
  5. 2018
  6. 2019
  7. 2020
  8. 2021
 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés:
  1. 2014
  2. 2015
  3. 2016
  4. 2017
  5. 2018
  6. 2019
  7. 2020
  8. 2021

  Egymillió és ötmillió forint közötti értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés:
  1. 2020
  2. 2021
 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): NINCS

 6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: NINCS

 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:
  LINK HONLAP

 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):
  1. Közbeszerzési terv 2018
  2. Közbeszerzési terv 2019
  3. Közbeszerzési terv 2020
  4. Közbeszerzési terv 2021

Parkolással kapcsolatos bevételek:
2019. 01. 31-től 2019. 12.31-ig

2020. 01. 01-től 2020. 03.31-igKözérdekű