Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2022.11.14 10:10

Pályázati felhívás - Csináld magad társadalom

Kulcsszavak Megosztás

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) „Csináld Magad Társadalom!” nyilvános pályázatot hirdet a II. kerületi magánszemélyek közösségi aktivitásának támogatására.

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság

„CSINÁLD MAGAD TÁRSADALOM”

Pályázati felhívása


A pályázat kiírója:

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) „Csináld Magad Társadalom!” nyilvános pályázatot hirdet a II. kerületi magánszemélyek közösségi aktivitásának támogatására.


A lakosság által megpályázható összkeret 628.000. Ft

A pályázatonként elnyerhető maximális keret 150 000 Ft.


1. PÁLYÁZAT CÉLJA – Milyen programokat várunk?

Célunk a közösségi önszerveződés ösztönzése, ezért a II. kerület lakossága által a kerületben megvalósított nyilvános, beltéri vagy kültéri közösségépítő programokat, rendezvényeket, kisebb és nagyobb kreatív közösségi ötleteket támogatjuk.


A program témája, tartalma és formája szabadon választható
, amennyiben az egy helyi közösséget megmozgat (pl. társasház, utca, tér, környék, településrész lakói stb.), a helyi közösség igényeire, adottságaira, jellegzetességére épül, vagy éppen ezek megismerését, az emberek közti kapcsolódást, közösséggé válást segíti elő.

Első sorban olyan programokat várunk, melyekben

 • a résztvevők aktív szerepet kaphatnak, a kidolgozásban és a megvalósításban egyaránt;
 • minél több helyi résztvevő csatlakozik, kapcsolódik;
 • egy kisközösség, pl. utcai szomszédság, társasház, helyi klub stb. tagjai megosztják történeteiket, készségeiket, tudásukat egymással és az érdeklődőkkel, bevonják egymást tevékenységeikbe;
 • a különböző generációk találkozhatnak egymással;
 • szerepet kap a fenntartható életmód, a környezettudatosság, a szociális érzékenység;
 • hangsúlyos szerepet kap az önkéntesség;
 • a résztvevők közösen hoznak létre valami újszerűt;
 • a hagyományteremtés, a folytatás lehetősége rejlik.


Fenti jellemzők összességének nem kötelező egy adott projekten belül megfelelni, de az elbírálásnál előnyt jelent, ha minél több szempont kerül beépítése és kifejtésre a pályázatban.


2. JOGOSULTSÁG – ki adhat be pályázatot:

Budapest II. kerületben lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött magánszemélyek.

Civil szervezetet társpályázóként, vagy egyéb módon bevonni a pályázatba megengedett, azonban ez esetben a pályázó magánszemély fejtse ki beadványában a bevonni kívánt civil szervezet hozzáadott értékét, szerepét, vagy szükségességét a projekt megvalósításánál.


3. HATÁRIDŐK - pályázati időszak:


Pályázatok benyújtása:
2022. szeptember 30. – 2022. október 31.

Hiánypótlás: felszólítást követő 5 munkanapon belül.

Elbírálás: 2022. november

Megvalósítás: 2022. november 15. – 2022. december 31.

Elszámolás: 2023. január 10-éig.


4. PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK – kitöltendő dokumentumok, és tájékoztatók:

A pályázati dokumentáció a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutatóval együtt letölthető a https://masodikkerulet.hu/palyazatok honlapról.


A hiányos, vagy pontatlan pályázatok hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség, az erre vonatkozó felszólítást követő 5 munkanapon belül.
Pályázni személyenként egy projektre, egy megvalósítási helyszínre lehet. Projektenként legfeljebb egy pályázó beadványát fogadjuk el.


5. ELBÍRÁLÁS - kik értékelik a pályázatokat, és hogyan:


A pályázati beadványokról a Szakbizottság dönt.


Érvényességi feltételek:

 • a programhoz kapcsolódó rendezvény/esemény nyilvánosa és látogatható a lakosság számára;
 • a projektet II. kerületi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött személy adja be;
 • a projekt megvalósítása II. kerületi helyszínen történik;
 • a költségvetés részletes, a tervezett költségek megalapozottak.


Tartalmi szempontok és pontozás:

 • a program tematikáját részletesen, igényesen fejti ki, kiemelve, hogyan és miért szólít meg az ötlete, projektje további szervezőket, helyieket, önkénteseket, és hogyan vonja be őket a projektbe - (5 pont)
 • minél több aktív résztvevő-, bevont szereplő, akik alakítják, saját képükre is formálják a programot (pl. szomszédok, vállalkozások, intézmények, klubok stb.) - (5 pont)
 • szerepet kap ezek valamelyike: a fenntartható életmód / szociális szolidaritás / generációk találkozása - (2 pont)
 • a pályázó kifejti, hogyan tervezi felhasználni a helyi médiát, közösségi médiát - (1 pont)
 • a pályázó kifejti, mitől és hogyan: hagyományteremtő, ismételhető a program / újszerű, kreatív, hiánypótló a program - (2 pont)
 • a pályázó „csináld magad” tevékenységeket épít a programba: feladatmegosztást és interakciót igénylő programelemek, tudás megosztása, személyes történetek, készségek átadása, csoportfoglalkozás, közös problémamegoldás stb. - (5 pont)
 • bizottsági favorit pont - (1 pont –a Bizottság tagjaitól)


A pontszámok súlyszámok, kategóriánként nem adhatók részpontszámok. Az elérhető legmagasabb pontszám 20 + 1.

A bekerülési küszöb: minimum 12 pont.


Érvénytelen az a pályázat, amely:

 • a határidő után érkezett be,
 • a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan, vagy
 • nem a megfelelő pályázati adatlapon kerül benyújtásra,
 • nem felel meg a pályázati célokban és az elbírálási szempontoknál meghatározott feltételeknek,
 • a megvalósítás helyszíneként pártirodát, vagy deklaráltan párthoz köthető szervezet székhelyét, telephelyét jelöli meg.


A pályázatok eredményéről a döntést követő 5 munkanapon belül minden pályázó elektronikus úton értesítést kap. Az e-mailen kiküldött értesítés megérkezéséről visszaigazolást kérünk a pályázótól!


6. TÁMOGATÁS és ELSZÁMOLÁS – előfinanszírozás, elszámolási kötelezettséggel:


A lakosság által megpályázható összkeret 628.000. Ft

A pályázatonként elnyerhető maximális keret 150 000 Ft.


A támogatás kizárólag programra, adott programhoz kapcsolódó, dologi jellegű kiadások, fogyóeszközök, szolgáltatások vásárlására, illetve tárgyi eszközök bérlésére szolgál.

A támogatás bérezésre, alkohol vásárlására nem használható fel.

Lásd: Költési útmutató.


A) 80% támogatás, 20% önrész:


A támogatást a projekt létrehozásához megpályázott összköltség 80%-ára adjuk.

A pályázónak legalább 20%-nyi költséget önrészként kell befektetnie, és ezt forintosítva szerepeltetnie a pályázatában. Például: ha a projekt összköltségét 180 000 Ft-ra becsüli a pályázó, akkor a maximálisan elnyerhető támogatás 150 000 Ft, és a pályázati költségvetésben szerepeltetni kell, hogy miből áll össze a fennmaradó 30 000 Ft önrész.

Az önrész lehet: az elvégzendő szervezői, cselekvő, vagy adminisztratív önkéntes munka becsült értéke, vagy kölcsönzött eszközök, szolgáltatások becsült értéke, stb.

A teljes pályázati költségvetés maximum 80%-os mértékig támogatható. A pályázóknak a megpályázni kívánt támogatási összeg megjelölésén kívül, előre meg kell becsülniük a program teljes költségvetését, vagyis meg kell tervezniük az önrészként vagy más pályázati forrásból bevonni kívánt önerő mértékét.


Az Önkormányzat a nyertes pályázóval szerződést köt. A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését követően, a pályázó által megadott bankszámlaszámra való átutalással történik.


B) Elszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

A támogatott a projekt költéseit a támogatás mértékének megfelelő összegű, és a megpályázott projekthez kapcsolódó tételeket tartalmazó számlákkal köteles igazolni.

A számlákat a pályázónak saját nevére kell kiállítania. A számlák kiállítási dátuma nem lehet későbbi 2022.12.31-nél (megvalósítási időszak).

A költségekről szóló hitelesített számlamásolatokat mellékelve, valamint a program megvalósításáról szóló rövid szöveges, fényképes beszámolót legkésőbb 2023. január 10. napjáig kell eljuttatni az alábbi címre:


Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztály

(1024 Budapest, Margit krt.15-17.)


Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be a pénzügyi elszámolását, a pályázót hiánypótlásra szólítjuk fel. A hiánypótlási felhívást a pályázó e-mail címére elektronikus levél formájában küldi az ellenőrzést végző ügyintéző.

A hiányzó dokumentum benyújtására egy alkalommal van lehetőség, a hiánypótlásra való felszólítást követő 5 munkanapon belül.


C) V
isszafizetési kötelezettség:

A támogatási összeg pályázati kiírástól eltérő felhasználása vagy a feladat végrehajtásának meghiúsulása esetén a pályázó a támogatási összeg visszafizetésére köteles.

Nem kaphat támogatást az a személy, aki a benyújtott pályázatában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, az előző évben kapott önkormányzati támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el és azt nem fizette vissza, valamint a támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség áll fenn.

A támogatás felhasználását, a program megvalósítását az Intézményirányítási Osztály ellenőrizheti.


7. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA


A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon a pályázatban megjelölt mellékletekkel együtt elektronikus úton a [email protected] e-mail címre vagy postai úton lehet beküldeni. (Csak az egyik módon szükséges benyújtani!) Az elektronikus úton beküldött pályázat esetén az eredeti iratokat aláírva, pecséttel ellátva, szkennelve szükséges csatolni és beküldeni. Postai úton a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztály (1024 Budapest, Margit krt. 15-17.) címre „Csináld Magad Társadalom” pályázat megjelöléssel kell beküldeni.


Határidő:
2022. október 31.


A határidő módosítására nincs lehetőség.
2022. október 31. napja 24 óra után, a tartalmilag hiányos pályázatokat a Bizottság érvénytelennek tekinti.


Jogorvoslat:
a döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.


A benyújtott pályázati anyag nyilvános. Pályázatot nem áll módunkban visszaküldeni!


A pályázatok elutasítása esetén a döntést a Bizottság nem indokolja.


A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Németh Ágnes, tel: 06-30-398-9560, e-mail: [email protected]

Pályázati adatlap
Pályázaói nyilatkozatok
Útmutató a költségek elszámolásához
Pályázati felhivás

Archív