Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2024.05.11 00:00

Pályázati felhívás - Csináld magad társadalom 2024.

Kulcsszavak Megosztás

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság pályázati felhívása a II. kerületi magánszemélyek közösségi aktivitásának támogatására

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság

„CSINÁLD MAGAD TÁRSADALOM” 2024. Pályázati felhívása

a II. kerületi magánszemélyek közösségi aktivitásának támogatására


A pályázat kiírója:

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) „Csináld Magad Társadalom!” nyilvános pályázatot hirdet a II. kerületi magánszemélyek közösségi aktivitásának támogatására.


A lakosság által megpályázható összkeret 1.200.000 Ft

A pályázatonként elnyerhető maximális keret 150 000 Ft.


1. PÁLYÁZAT CÉLJA – Milyen programokat várunk?

Célunk a közösségi önszerveződés ösztönzése, ezért a II. kerület lakossága által a kerületben megvalósított nyilvános, beltéri vagy kültéri közösségépítő programokat, rendezvényeket, kisebb és nagyobb kreatív közösségi ötleteket támogatjuk.

A program témája, tartalma és formája szabadon választható, amennyiben az egy helyi közösséget megmozgat (pl. társasház, utca, tér, környék, településrész lakói stb.), a helyi közösség igényeire, adottságaira, jellegzetességére épül, vagy éppen ezek megismerését, az emberek közti kapcsolódást, közösséggé válást segíti elő.

Első sorban olyan programokat várunk, melyekben

 • a résztvevők aktív szerepet töltenek be, a kidolgozásban és/vagy a megvalósításban egyaránt;
 • minél több helyi résztvevő csatlakozik, kapcsolódik;
 • egy kisközösség, pl. utcai szomszédság, társasház, helyi klub stb. tagjai megosztják történeteiket, készségeiket, tudásukat egymással és az érdeklődőkkel, bevonják egymást tevékenységeikbe;
 • a különböző generációk találkozhatnak egymással;
 • szerepet kap a fenntartható életmód, a környezettudatosság, a szociális érzékenység;
 • hangsúlyos szerepet kap az önkéntesség;
 • a résztvevők közösen hoznak létre valami újszerűt;
 • a hagyományteremtés, hagyomány és értékmegőrzés, a program folytatásának lehetősége hangsúlyos.


Fenti jellemzők összességének nem kötelező egy adott projekten belül megfelelni, de az elbírálásnál előnyt jelent, ha minél több szempontot beépít és részletesen kifejt a pályázó.


2. PÁLYÁZÓK KÖRE – ki adhat be pályázatot:

Budapest II. kerületben lakcímmel (állandó, tartózkodási, albérleti szerződés) rendelkező, 18. életévét betöltött magánszemélyek.

Civil szervezetet bevonása a magánszemély által benyújtott pályázathoz megengedett, azonban ez esetben a pályázó fejtse ki a pályázatában a bevonni kívánt civil szervezet hozzáadott értékét, szerepét, vagy szükségességét a projekt megvalósításánál! Intézmények és civil szervezetek a lakossági pályázaton önállóan nem pályázhatnak.

Korábbi pályázók is nyújthatnak be pályázatot. Ez esetben előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a korábbi programokhoz képest újdonsággal bővültek.


3. HATÁRIDŐK - pályázati időszak:


Pályázatok benyújtása:
2024. március 28. – 2024. május 10.

Hiánypótlás: felszólítást követő 5 munkanapon belül.

Megvalósítás: 2024. június 1. – 2024. december 31.

Elszámolás, számlák benyújtása: legkésőbb 2025. január 10-éig.

Csak a megvalósítási időszakban keletkezett és dátumozott számlákat áll módunkban befogadni! (2024. június 1. - 2024. december 31.)


4. PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK – kitöltendő dokumentumok, és tájékoztatók:

A pályázati dokumentáció a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutatóval együtt letölthető a https://masodikkerulet.hu/palyazatok honlapról.


A hiányos, vagy pontatlan pályázatok hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség, az erre vonatkozó felszólítást követő 5 munkanapon belül.
Pályázni személyenként egy projektre, egy megvalósítási helyszínre lehet. Projektenként legfeljebb egy pályázó beadványát fogadjuk el.


5. ELBÍRÁLÁS - kik értékelik a pályázatokat, és hogyan:

A pályázati beadványokról a Bizottság dönt.


Érvényességi feltételek:

 • a programhoz kapcsolódó rendezvény/esemény nyilvános, és látogatható a lakosság számára;
 • a projektet II. kerületi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött személy adja be;
 • a projekt megvalósítása II. kerületi helyszínen történik;
 • a költségvetés részletes, a tervezett költségek megalapozottak.


Tartalmi szempontok és pontozás:

 • a program tematikáját részletesen, igényesen fejti ki, kiemelve, hogyan, miért, kiket szólít meg az ötlete, projektje, további szervezőket, helyieket, önkénteseket hogyan vonj be a projektbe - (5 pont)
 • aktív résztvevők bevonása-, bevont szereplő, akik alakítják, saját képükre is formálják a programot (pl. szomszédok, vállalkozások, intézmények, klubok stb.) - (5 pont)
 • szerepet kap ezen szempontok valamelyike: a fenntartható életmód / szociálpolitika, szolidaritás / generációk találkozása, hagyományápolás és értékőrzés- (2 pont)
 • a pályázó kifejti, hogyan tervezi felhasználni a helyi médiát, közösségi médiát - (1 pont)
 • a pályázó kifejti, mitől és hogyan: hagyományteremtő, hagyomány és értékmegőrző, ismételhető a program / újszerű, kreatív, hiánypótló a program - (2 pont)
 • a pályázó „csináld magad” tevékenységeket épít a programba: feladatmegosztást és interakciót igénylő programelemek, tudás megosztása, személyes történetek, készségek átadása, csoportfoglalkozás, közös problémamegoldás stb. - (5 pont)
 • bizottsági “favorit” pont - (1 pont – a Bizottság tagjaitól)


A pontszámok súlyszámok.

Bekerülési küszöb: legalább 7 pont.


Érvénytelen az a pályázat, amely:

 • a határidő után érkezett be,
 • a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan, vagy
 • nem a megfelelő pályázati adatlapon kerül benyújtásra,
 • nem felel meg a pályázati célokban és az elbírálási szempontoknál meghatározott feltételeknek,
 • a megvalósítás helyszíneként pártirodát, vagy deklaráltan párthoz köthető szervezet székhelyét, telephelyét jelöli meg.


A pályázatok eredményéről a döntést követő 5 munkanapon belül minden pályázó elektronikus úton értesítést kap. Az e-mailen kiküldött értesítés megérkezéséről visszaigazolást kérünk a pályázótól!


6. TÁMOGATÁS és ELSZÁMOLÁS – előfinanszírozás, elszámolási kötelezettséggel:


A lakosság által megpályázható összkeret 1.200.000 Ft.

A pályázatonként elnyerhető maximális keret 150 000 Ft.

A Bizottság a pályázatok számossága és minősége mentén részösszegek odaítéléséről is dönthet.A támogatás kizárólag programra, adott programhoz kapcsolódó, dologi jellegű kiadások, fogyóeszközök, szolgáltatások vásárlására, illetve tárgyi eszközök bérlésére szolgál.

A támogatás bérezésre, élelmiszer vásárlására nem használható fel.

Lásd: támogatási útmutató.


A) 80% támogatás, 20% önrész:


A támogatást a projekt létrehozásához megpályázott összköltség 80%-a.

A pályázónak legalább 20%-nyi költséget önrészként kell vállalnia.

Például: 150 000 Ft összköltség megpályázása esetén legalább 30 000 Ft önrész szükséges. 70 000 Ft összköltség megpályázása esetén legalább 14 000 Ft önrész szükséges.

Az önrész lehet: az elvégzendő szervezői, cselekvő, vagy adminisztratív önkéntes munka becsült értéke, vagy kölcsönvett eszközök, szolgáltatások becsült értéke, a pályázaton kívül bevont források, stb.

Szerződéskötés:

Az Önkormányzat a nyertes pályázóval szerződést köt. A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését követően, a pályázó által megadott bankszámlaszámra való átutalással történik.


B) Elszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

A támogatott a támogatás mértékének megfelelő összegű, és a megpályázott projekthez kapcsolódó tételeket tartalmazó számlákkal köteles igazolni.

A számlákat a pályázónak saját nevére kell kiállítania. A számlák kiállítási dátuma csak a megvalósítási időszakra vonatkozhat: az adott pályázat elbírálását követően 2024. december 31-ig bezárólag.

A költségekről szóló hitelesített számlamásolatokat mellékelve, valamint a program megvalósításáról szóló rövid szöveges, fényképes beszámolót a projektet követően minél hamarabb, de legkésőbb 2025. január 10. napjáig kell eljuttatni elektronkusan PDF formátumban a [email protected] e-mail címre, ügyfélkapun epapir.gov.hu oldalon (E papíron), személyesen vagy postai úton az alábbi címre:

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztály

(1024 Budapest, Margit krt.15-17.)

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be a pénzügyi elszámolását, a pályázót hiánypótlásra szólítjuk fel. A hiánypótlási felhívást a pályázó e-mail címére elektronikus levél formájában küldi az ellenőrzést végző ügyintéző.

A hiányzó dokumentum benyújtására egy alkalommal van lehetőség, a hiánypótlásra való felszólítást követő 5 munkanapon belül.


C) Visszafizetési kötelezettség:

A támogatási összeg pályázati kiírástól eltérő felhasználása vagy a feladat végrehajtásának meghiúsulása esetén a pályázó a támogatási összeg visszafizetésére köteles.

Nem kaphat támogatást az a személy, aki a benyújtott pályázatában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, az előző évben kapott önkormányzati támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el és azt nem fizette vissza, valamint a támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség áll fenn.

A támogatás felhasználását, a program megvalósítását az Intézményirányítási Osztály ellenőrizheti.


7. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon a pályázatban megjelölt mellékletekkel együtt

négyféle módon lehet beküldeni:


1. Postai úton


A kitöltött pályázati adatlapot és annak kötelező mellékleteit lezárt borítékban, 1 db. példányban kell benyújtani postai úton eredetben a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztály részére (1277 Budapest 23. Pf. 21. Mechwart liget 1.). Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati űrlapon lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „Csináld magad társadalom 2024„ jeligét.


2. E-mail-ben


Az e-mailen beküldött pályázat esetén a pályázati anyagot aláírva, pecséttel ellátva, szkennelve, PDF formátumban kell a [email protected] e-mail címre elküldeni.


3. Ügyfélkapun E papír útján,
amely a epapir.gov.hu oldalon érhető el.

Az E-papírt az alábbiak szerint kell kitölteni:

 • Címzett: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
 • Témacsoport: Önkormányzati igazgatás
 • Ügytípus: kulturális ügyek
 • Hivatkozási szám: XIII-/2024
 • Levél tárgya: Csináld magad társadalom pályázat
 • Levél szövege: Pályázat rövid leírása
 • Csatolni kell: a kapcsolódó kitöltött pályázati nyomtatványt és a mellékleteket4.


4. Személyesen az Intézményirányítási Osztálynál

  Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 15-17.


  A személyes ügyfélfogadás és a telefonos ügyfélszolgálat munkarendje:

  Ügyfélfogadási idő:
  Hétfő:08:00 - 18:00
  Kedd: 08:00 - 16:00
  Szerda: 08:00 - 16:30
  Csütörtök: 08:00 - 16:00
  Péntek: 08:00 - 12:00


  Csak az egyik módon szükséges benyújtani a pályázatot!

  Benyújtási határidők:

  2024. március 28. – 2024. május 10.

  A határidők módosítására nincs lehetőség, a beérkezett pályázatokat, és - a hiánypótlási felhívás után is - tartalmilag hiányos pályázatokat a Bizottság érvénytelennek tekinti.

  Jogorvoslat: a döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.

  A benyújtott pályázati anyag nyilvános. Pályázatot nem áll módunkban visszaküldeni!

  A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:

  Németh Ágnes, tel: 06-30-398-9560, e-mail: [email protected]

  Archív