Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Érvényét vesztette ekkor: 2021. 09. 06.

Szervezeti, személyi adatok

Kulcsszavak Megosztás
Send by email

A közfeladatot ellátó szerv adatai.

 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
  Hivatalos elérhetőségek

 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:
  Szervezeti egységek, szervezeti ábra

 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:
  Vezetők

 4. Központi Ügyfélszolgálat:
  Ügyfélkapcsolati vezető

 5. Képviselő-testület

 6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai: NINCS

 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége:

  1. Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

  2. Budép Budai Épületfenntartó Kft.

  3. Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft.

  4. II. Kerületi Kultúrális Közhasznú Nonprofit Kft.

  5. II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

  6. II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt.

 8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége: NINCS

 9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedély:
  Intézmények

 10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:
  Lapok

 11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:
  Felettes szerv

Közérdekű