Gazdálkodási adatok

Kulcsszavak Megosztás
Send by email

A közfeladatot ellátó szerv gazdasági működésének részletei.

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója:
  Költségvetési rendeletek
  Költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletek

 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

  1. Foglalkoztatottak 2023. I. negyedév
  2. Foglalkoztatottak 2023. II. negyedév
  3. Foglalkoztatottak 2023. III. negyedév
  4. Foglalkoztatottak 2023. IV. negyedév
  5. Foglalkoztatottak 2024. I. negyedév
  6. Foglalkoztatottak 2024 II. negyedév
 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond:

  1. 2019
  2. 2020
  3. 2021
  4. 2022
  5. 2023
  6. 2024
 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés:

  1. 2019
  2. 2020
  3. 2021
  4. 2022
  5. 2023
  6. 2024

 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): NINCS ILYEN ADAT

 6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: NINCS ILYEN ADAT

 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):

  1. Közbeszerzési terv 2022
  2. Közbeszerzési terv 2023
  3. Közbeszerzési terv 2024

Megindított eljárások 2024. február 29-ig
Ekr honlapja >>>

Közbeszerzési szabályzat >>>Közérdekű