Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2021.04.14 17:36

Üres, bérbevehető helyiségek a II. kerületben

Kulcsszavak Megosztás

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a tulajdonában álló, a mellékelten csatolt listán szereplő nem lakás céljára szolgáló helyiségeket bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti 2020. november 2. és november 30. közötti időszakban.

Amennyiben valamelyik helyiség felkeltette érdeklődését, annak megtekintését az Önkormányzat megbízásából eljáró II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. felé jelezheti a [email protected] e-mail címen, ahol a további műszaki információk is beszerezhetők.

Bérbevételi szándékát a mellékelt formanyomtatvány benyújtásával jelezheti.

A cégszerűen aláírt bérbevételi kérelem benyújtható

  • elektronikus úton az [email protected] mail címre,
  • postai úton a Budapest 23, Pf.: 21. 1277 címre, vagy
  • személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton annak nyitvatartási rendje szerint (1023 Budapest, Margit utca 2-4.).

A bérbevételi kérelem a meghirdetés teljes időtartama alatt benyújtható, a benyújtási határidő 2020. november 30. 18 óra 00 perc.

A helyiségek bérbeadásával kapcsolatos rendelkezéseket az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet tartalmazza, mely rendelet idekattintva olvasható >>>

A bérbevételi kérelemről az Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága dönt legkésőbb 2021. január havi rendes ülésén dönt.

A Margit-negyedben található önkormányzati helyiségekre benyújtott bérbevételi kérelmekről, a bérleti díj mértékéről a Margit-negyed Döntés-előkészítő és Tanácsadó Testület tesz javaslatot a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság részére.

A Margit-negyed az alábbi utcák által határolt területet foglalja magában:

Margit körút - Bem rakpart 49-54. - Lipthay utca - Frankel Leó út (Bem tértől a Frankel Leó út 46-ig) - Török utca - Margit utca - Rómer Flóris utca 1-4. - Keleti Károly út - Fényes Elek utca - Petrezselyem utca - Kitaibel Pál utca - Kisrókus utca - Csalogány utca 30-55. - Varsányi Irén utca - Bakfark Bálint utca - Varsányi udvar / Jurányi utca - Bajvívó utca - Erőd utca 2. kerületi szakasza - Szász Károly utca -Kapás utca 2. kerületi szakasza - Horvát utca - Kacsa utca 27-33. - Medve utca 30-46. - Ganz köz - Bem József utca - Tölgyfa utca - Fekete sas utca - Bodrog utca - Henger utca.

A bérleti díj összegéről a Képviselő-testület által meghatározott induló négyzetméterár és számítási képlet alapján értékbecslő készít szakvéleményt, amely a bérbeadásról szóló bizottsági döntésben kerül meghatározásra. (309-315/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozatok kivonata).

A bérleti szerződés megkötéséig szükséges a tárgyi helyiségre megállapított 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeg óvadékként (kaució) történő megfizetése, mely összeg a bérleti jogviszony megszűnésekor, amennyiben a bérlő részéről tartozás, illetve károkozás nem áll fenn - melybe az óvadék összege beszámításra kerülhetne -, teljes egészében visszautalásra kerül a bérlő részére.

Az Önkormányzat határozatlan idejű bérleti szerződést köt.

Az egyes helyiségekhez annak a társasházi Alapító okirat mellékletét képező alaprajza, valamint az ingatlanról készített fényképek feltöltésre kerültek, azonban a helyiségek megtekintése nélkülözhetetlen.

Az ingatlanok jelenlegi állapotukban képezik bérbeadás tárgyát, a bérlő által a bérleményben folytatni kívánt tevékenység kialakításához szükséges átalakítás, felújítás a bérlő kizárólagos költségére történik a bérbeadó előzetes hozzájárulása és az annak alapján kötött felújítási megállapodás birtokában.

Az átalakítási, felújítási munkálatokkal kapcsolatos részleteket a csatolt tájékoztató tartalmazza.

A helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének időtartama alatt, de legfeljebb hat hónapig, a helyiséget a bérlő díjfizetési kötelezettség nélkül használhatja a munkálatok elvégzése céljából, amennyiben ezt számára az Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága engedélyezi.

Amennyiben a munkálatok elvégzéséhez a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Thtv.) alapján a társasház hozzájárulása szükséges, akkor annak beszerzése a leendő bérlő kötelezettsége.

Amennyiben az ingatlanra bérbevételi kérelmet kíván benyújtani, akkor ebben az esetben szükséges lehet az ingatlan rendeltetési módjának megváltoztatása, ami a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet szerinti településképi bejelentési eljáráshoz kötött (https://masodikkerulet.hu/node/42034). A bérbevételi kérelemhez csatolni kell a rendeltetési mód váltást tudomásul vevő határozatot vagy azt az állásfoglalást, mely szerint a tevékenység folytatásához településképi bejelentési eljárás lefolytatására nincs szükség.

Az Önkormányzat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdoni lapon feltüntetett térmértékért, valamint ingatlan-nyilvántartási megnevezésért nem vállal szavatosságot.

Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a természetes vagy jogi személynek, akinek az önkormányzattal szemben adó- vagy bérleti díj hátraléka van.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 11. § (10) bekezdése szerint nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető.

A bérbevételi eljárás menetéről további tájékoztatást kérhet a Budapest II. kerület Polgármesteri Hivatal, Gazdasági Igazgatóság, Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály munkatársaitól (telefon: 346-5460).

2020. november 2.

Az ingatlanok listája - a helyrajzi számra kattintva tekintheti meg a az ingatlan fotóit, alaprajzát:

12935/0/A/3

Ady Endre út 17. alagsor 3., Iroda 62 m2
Társasházi közös költség: 20 770 Ft/hó


12831/0/A/10
Aranka út 7., Garázs 18m2

Társasházii közös költség: 5 400 Ft/hó


13550/21/A/1

Bem József út 6. pince, Raktárhelyiség 57m2

Társasházi közös költség: 6 413 Ft/hó


13541/1/A/19

Bem József út 7. pince, Műhely 81m2

Társasházi közös költség: 18 696 Ft/hó


13541/2/A/1
Bem József út 9. pince, Raktárhelyiség 55m2 
Társasházi közös költség: 17 600 Ft/hó

14471/0/A/1
Bem rakpart 46. alagsor 1., Vendéglátás 179 m2

Társasházi közös költség: 49 583 Ft/hó


13482/2/A/1
Bem rakpart 50. alagsor 1., Műhely 120m 
Társasházi közös költség: 27 923 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 6 120 Ft/hó
Összenyitott a 13481/0/A/2 albetéttel, közüzemeik egyesítetten kerültek kialakításra.

13481/0/A/2
Bem rakpart 51. fszt., Iroda 52m2 
Társasházi közös költség: 10 512 Ft/hó

Összenyitott a 13482/2/A/1 albetéttel, közüzemeik egyesítetten kerültek kialakításra.

13479/2/A/24

Bem rakpart 53. pince, Légvédelmi helyiség 40m2

Társasházi közös költség: 8 200 Ft/hó


13477/0/A/2

Bem rakpart 54. alagsor, Üzlet 128m2

Társasházi közös költség: 26 880 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 1 280 Ft/hó

13478/0/A/2

Bem rakpart 56. alagsor, Légvédelmi helyiség 54m2

Társasházi közös költség: 9 984 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 3 840 Ft/hó

11987/2 (3)

Branyiszkó út 2-4. 3. Garázs 16m2

11987/2 (6)

Branyiszkó út 2-4. 6. Garázs 15m2

11987/2 (7)

Branyiszkó út 2-4. 7. Garázs 16m2

11987/2 (9)

Branyiszkó út 2-4. 9. Garázs 16m2

11987/2 (10)

Branyiszkó út 2-4. 10. Garázs 14m2

11987/2 (11)

Branyiszkó út 2-4. 11. Garázs 16m2

11987/2 (12)

Branyiszkó út 2-4. 12. Garázs 13m2

11987/2 (14)

Branyiszkó út 2-4. 14. Garázs 13m2

11987/2 (16)

Branyiszkó út 2-4. 16. Garázs 13m2

11987/2 (17)

Branyiszkó út 2-4. 17. Garázs 13m2

11987/2 (18)

Branyiszkó út 2-4. 18. Garázs 13m2


13359/0/A/1

Buday Lászó utca 5/a. fszt., Műhely 14m2

Társasházi közös költség: 420 Ft/hó


11015/1/A/1

Budenz út 13. alagsor, Raktárhelyiség 75m2

Társasházi közös költség: 10 920 Ft/hó


13871/1/A/1

Csalogány út 3/d. pince, Raktárhelyiség 34m2

Társasházi közös költség: 6 786 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 1 638 Ft/hó

13834/1/A/1

Csalogány út 7. pince, Raktárhelyiség 65m2

A 13834/1/A/2 albetéthez számolták az alapterületét

összesen c.ca. 110 m2 a két ingatlan.

Társasházi közös költség: 22 600 Ft/hó (a 13834/1/A/2 albetéttel együtt)

13834/1/A/2

Csalogány út 7. fszt., Raktárhelyiség 113m2

A 13834/1/A/1 albetéttel együtt határozták meg az alapterületét, a valóságban c.ca. 50 m2

Társasházi közös költség: 22 600 Ft/hó (a 13834/1/A/1 albetéttel együtt)

13761/2/A/3

Csalogány út 41. alagsor, Raktárhelyiség 30m2

Társasházi közös költség: 8 590 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 6 330 Ft/hó


13720/1/A/1

Csalogány út 45/b. fszt., Raktárhelyiség 26m2

Társasházi közös költség: 6 240 Ft/hó

13710/0/A/1

Csalogány út 55. fszt. 2., Raktár, Iroda 263m2

Társasházi közös költség: 32 875 Ft/hó


13729/1/A/2
Erőd út 6. pince, Műhely 26m2

Társasházi közös költség: 10 400 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 5 625 Ft/hó


13682/0/A/1

Erőd út 18. fszt. 1., Egyéb vendéglátás 86m2

Társasházi közös költség: 14 916 Ft/hó


13152/5/A/2

Ezredes út 13. fszt., Légvédelmi helyiség 75m2

Társasházi közös költség: 25 233 Ft/hó


13786/0/A/16

Fazekas út 8. pince, Légvédelmi helyiség 60m2

Társasházi közös költség: 25 080 Ft/hó


13791/2/A/1

Fazekas út 20. fszt., Légvédelmi helyiség 40m2

Társasházi közös költség: 10 095 Ft/hó


13807/0/A/2

Fazekas út 27. pince, Légvédelmi helyiség 41m2

Társasházi közös költség: 14 193 Ft/hó


13195/0/A/72

Fény utca 15. pince, Légvédelmi helyiség 189m2

Társasházi közös költség: 20 533 Ft/hó


13166/3/A/3

Fillér út 9-11. fszt., Légvédelmi helyiség 32m2

Társasházi közös költség: 5 792 Ft/hó

13166/3/A/4

Fillér út 9-11. fszt., Raktárhelyiség 10m2

Társasházi közös költség: 1 810 Ft/hó

12101/0/A/1

Fillér út 22. pince, Raktárhelyiség 71m2

Társasházi közös költség: 24 140 Ft/hó


12095/0/A/9

Fillér út 26. alagsor, Raktárhelyiség 5m2

Társasházi közös költség:1 880 Ft/hó


13157/2/A/2

Forint út 8. fszt. 1., Raktárhelyiség 47m2

Társasházi közös költség: 12 080 Ft/hó

13152/10/A/1

Forint út 12. alagsor, Műhely 38m2

Társasházi közös költség: 8 360 Ft/hó

14467/0/A/1

Fő utca 71. pince, Raktárhelyiség 185m2

Társasházi közös költség: 26 160 Ft/hó


14467/0/B/3

Fő utca 73. pince, Raktárhelyiség 98m2

Társasházi közös költség: 26 000 Ft/hó


14467/0/B/6

Fő utca 73. pince, Műhely 118m2

Társasházi közös költség: 36 400 Ft/hó


13579/0/A/2

Fő utca 80. pince, Légvédelmi helyiség 152m2

Társasházi közös költség: 16 416 Ft/hó


13486/0/A/26

Frankel Leó út 3. pince, Légvédelmi helyiség 107m2

Társasházi közös költség: 18 198 Ft/hó


13501/0/A/41

Frankel Leó út 10. pince, Légvédelmi helyiség 52m2

Társasházi közös költség:  8 320 Ft/hó


13496/0/A/5

Frankel Leó út 20. pince, Raktárhelyiség 4m2

Társasházi közös költség: 1 056 Ft/hó

14484/0/A/2

Frankel Leó út 21-23. fszt., Iroda 469m2

Társasházi közös költség: 89 110 Ft/hó

14484/0/B/1

Frankel Leó út 21-23. fszt., Raktárhelyiség 48m2

Társasházi közös költség: 16 728 Ft/hó


14484/0/B/3

Frankel Leó út 21-23. fszt., Raktárhelyiség 7m2

Társasházi közös költség: 6 232 Ft/hó

14494/1 (25)

Frankel Leó út 36. fszt., Raktárhelyiség 11m2
Csak a 14494/1 (26) irodából közelíthető meg.

14494/1 (26)

Frankel Leó út 36. fszt., Iroda 67m2 


14489 (25)

Frankel Leó út 46. fszt., Üzlet 20m2

14575/1/A/1

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 38m2

Társasházi közös költség: 7 220 Ft/hó

14575/1/A/2

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 40m2

Társasházi közös költség: 7 600 Ft/hó

14575/1/A/3

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 32m2

Társasházi közös költség: 6 080 Ft/hó


14575/1/A/4

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 42m2

Társasházi közös költség: 7 980 Ft/hó

14575/1/A/5

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 42m2

Társasházi közös költség: 7 980 Ft/hó


14575/1/A/6

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 40m2

Társasházi közös költség: 7 600 Ft/hó

14575/1/A/7

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 40m2

Társasházi közös költség: 7 600 Ft/hó

14575/1/A/8

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 32m2

Társasházi közös költség: 6 080 Ft/hó

14575/1/A/9

Frankel Leó út 55-57. pince, Raktárhelyiség 42m2

Társasházi közös költség: 7 980 Ft/hó

14575/1/A/10

Frankel Leó út 55-57. pince, Raktárhelyiség 41m2

Társasházi közös költség: 7 790 Ft/hó

14575/1/A/11

Frankel Leó út 55-57. pince, Raktárhelyiség 39m2

Társasházi közös költség: 7 410 Ft/hó

14575/1/A/12

Frankel Leó út 55-57. pince, Raktárhelyiség 40m2

Társasházi közös költség: 7 600 Ft/hó


14575/1/A/13

Frankel Leó út 55-57. pince, Raktárhelyiség 32m2

Társasházi közös költség: 6 080 Ft/hó


14575/1/A/14

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 42m2

Társasházi közös költség: 7 980 Ft/hó

14575/1/A/15

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 42m2

Társasházi közös költség: 7 980 Ft/hó

14575/1/A/16

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 46m2

Társasházi közös költség: 8 740 Ft/hó

14575/1/A/17

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 41m2

Társasházi közös költség: 7 790 Ft/hó


14575/1/A/18

Frankel Leó út 55-57. pince, Raktárhelyiség 31m2

Társasházi közös költség: 5 890 Ft/hó

14971/4/A/1

Frankel Leó út 96. alagsor, Raktárhelyiség 8m2

Társasházi közös költség: 1 520 Ft/hó


14971/3/A/2

Frankel Leó út 98. alagsor, Raktárhelyiség 41m2

Társasházi közös költség: 8 610 Ft/hó

13861/0/A/2

Gyorskocsi utca 44. fszt., Raktárhelyiség 20m2

Társasházi közös költség: 5 600 Ft/hó


12272/5/A/15

Hankóczy Jenő utca 14. alagsor, Légvédelmi helyiség 53m2

Társasházi közös költség: 12 640 Ft/hó


12272/4/A/15

Hankóczy Jenő utca 16/a. alagsor, Légvédelmi helyiség 42m2

Társasházi közös költség: 11 760 Ft/hó


12272/3/A/15

Hankóczy Jenő utca 18. alagsor, Légvédelmi helyiség 56m2

Társasházi közös költség: 8 280 Ft/hó


13500/0/A/1

Henger utca 9-11. pince, Raktárhelyiség 126m2

Társasházi közös költség: 24 570 Ft/hó

12273/6/A/15

Hermann Ottó út 25/c. pince, Légvédelmi helyiség 58m2

Társasházi közös költség: 14 076 Ft/hó


11597/0/A/1

Hidász utca 15. alagsor, Raktárhelyiség 45m2

Társasházi közös költség: 12 906 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 408 Ft/hó


11000/2/D/24

Hűvösvölgyi út 10. pince, Raktárhelyiség 8m2

Társasházi közös költség: 1 120 Ft/hó


11445/4/A/1

Hűvösvölgyi út 101/a. pince, Légvédelmi helyiség 181m2

Társasházi közös költség: 28 598 Ft/hó

11428/1/A/12

Hűvösvölgyi út 137. fszt., Posta, Lakás 100m2

Társasházi közös költség: 15 716 Ft/hó

Egybenyitott a 11428/1/A/1 ingatlannal, közüzemeik egyesítetten kerültek kialakításra, alapterülete az A/1 albetéttel együtt értendő.

13720/2/A/1

Jurányi utca 4. fszt. 1., Műhely 22m2

Társasházi közös költség: 4 774 Ft/hó


13720/2/A/22

Jurányi utca 4. pince, Légvédelmi helyiség 23m2

Társasházi közös költség: 4 991 Ft/hó


13720/3/A/1

Jurányi utca 6. pince, Raktárhelyiség 44m2

Társasházi közös költség: 9 460 Ft/hó


13859/0/A/1

Kacsa utca 10. fszt. 2., Műhely 30m2

Társasházi közös költség: 6 720 Ft/hó


13550/31/A/1

Kandó Kálmán utca 6. pince, Raktárhelyiség 87m2

Társasházi közös költség: 23 290 Ft/hó


13655/0/A/1

Kapás utca 46. pince, Raktárhelyiség 27m2

Társasházi közös költség: 12 040 Ft/hó


13159/4/A/35

Káplár utca 10/a. pince, Raktárhelyiség 32m2

Társasházi közös költség: 4 160 Ft/hó


11615/17/A/6

Kelemen László utca 7. Garázs 14m2

Társasházi közös költség: 1 710 Ft/hó


11615/17/A/7

Kelemen László utca 7. Garázs 14m2

Társasházi közös költség: 1 710 Ft/hó

11618/20/B/2

Kelemen László utca 14/b. Garázs 14m2

Társasházi közös költség: 2 800 Ft/hó


13295/11/A/110

Keleti Károly utca 9. fszt. 4., Raktárhelyiség 90m2

Társasházi közös költség: 24 640 Ft/hó

13295/10/A/3
Keleti Károly utca 11/a. fszt. 2., Üzlet 83 m2

Társasházi közös költség: 33 874 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 12 864 Ft/hó


13295/9/A/2

Keleti Károly utca 13/a. fszt., Iroda 169m2

Társasházi közös költség: 38 213 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 22 516 Ft/hó


13292/0/A/10

Keleti Károly utca 14. fszt., Légvédelmi helyiség 44m2

Társasházi közös költség: 11 921 Ft/hó


13269/0/A/1

Keleti Károly utca 16. pince, Raktárhelyiség 62m2

Társasházi közös költség: 11 529 Ft/hó


12868/0/A/1

Keleti Károly utca 19. alagsor 2., Műhely 15m2

Társasházi közös költség: 3 600 Ft/hó


13235/46/A/3

Keleti Károly utca 30-32. pince, Raktárhelyiség 40m2

Társasházi közös költség: 10 800 Ft/hó


13235/37/A/12

Keleti Károly utca 38. pince, Légvédelmi helyiség 41m2

Társasházi közös költség: 6 660 Ft/hó

13235/6/A/2

Kisrókus utca 37. alagsor, Üzlet 20m2

Társasházi közös költség: 4 440 Ft/hó

14567/0/A/3

Komjádi Béla utca 3. pince, Raktárhelyiség 52m2

Társasházi közös költség: 9 880 Ft/hó


14567/0/A/29

Komjádi Béla utca 3. pince, Raktárhelyiség 81m2

Társasházi közös költség: 15 390 Ft/hó

10995/0/C/6

Labanc utca 5. Garázs 14m2

Társasházi közös költség: -


10995/0/B/13

Labanc utca 5. pince, Egyéb helyiség 96m2

Társasházi közös költség: 19 100 Ft/hó


13479/1/A/1

Lipthay utca 9. pince, Raktárhelyiség 45m2

Társasházi közös költség: 8 325 Ft/hó


13490/0/A/54

Lipthay utca 10. pince, Üzlet 135m2

Társasházi közös költség: 17 043 Ft/hó


11591/9/A/3

Lotz Károly utca 5/a. Garázs 12m2

Társasházi közös költség: 3 500 Ft/hó


11591/10/A/2

Lotz Károly utca 5/b. Garázs 11m2

Társasházi közös költség: 2 400 Ft/hó


13197/0/A/16

Lövőház utca 11. fszt., Raktárhelyiség 13m2

Társasházi közös költség: 3 120 Ft/hó


14588/0/A/23

Lukács utca 6. pince, Légvédelmi helyiség 72m2

Társasházi közös költség: 15 480 Ft/hó

13492/0/A/4

Margit körút 2. fszt., Üzlet 5m2

Társasházi közös költség: 480 Ft/hó


13492/0/A/22

Margit körút 2. alagsor, Légvédelmi helyiség 44m2

Társasházi közös költség: 4 224 Ft/hó

13388/0/A/44

Margit körút 7. fszt., Üzlet 162m2

Társasházi közös költség: 35 640 Ft/hó


13388/0/A/50

Margit körút 7. fszt., Raktárhelyiség 13m2

Társasházi közös költség: 3 510 Ft/hó

13387/1/A/4

Margit körút 9. I. em., Iroda 134m2

Társasházi közös költség: 32 026 Ft/hó

13387/1/A/5
Margit körút 9. I. em., Iroda 52m2

Társasházi közös költség: 12 428 Ft/hó


13386/0/A/2

Margit körút 11. fszt., Üzlet 124m2

Társasházi közös költség: 27 130 Ft/hó


13385/0/A/38

Margit körút 13. fszt., Üzlet 24m2

Társasházi közös költség:  2 976 Ft/hó


13385/0/A/39

Margit körút 13. fszt., Üzlet 16m2

Társasházi közös költség: 1 984 Ft/hó


13384/0/A/3

Margit körút 15-17. fszt., Üzlet 30m2

Társasházi közös költség: 5 850 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 6 642 Ft/hó


13525/0/A/2

Margit körút 22. fszt.,Üzlet 20m2

Társasházi közös költség: 7 400 Ft/hó


13372/1/A/2

Margit körút 25/a. fszt., Üzlet 198m2

Társasházi közös költség: 58 705 Ft/hó

Egybenyitott a 13372/1/A/3 ingatlannal, közüzemeik egyesítetten kerültek kialakításra, alapterülete az A/3 albetéttel együtt összesen 178 m2


13372/1/A/3

Margit körút 25/a. fszt., Raktárhelyiség 64m2

Társasházi közös költség: 19 175 Ft/hó

Egybenyitott a 13372/1/A/3 ingatlannal, közüzemeik egyesítetten kerültek kialakításra, alapterülete az A/3 albetéttel együtt összesen 178 m2


13372/3/A/1

Margit körút 25/c. pince, Raktárhelyiség 14m2

Társasházi közös költség: 3 710 Ft/hó


13527/0/B/3

Margit körút 26. fszt., Üzlet 138m2

Társasházi közös költség: 27 600 Ft/hó


13527/0/B/1

Margit körút 26. pince, Raktárhelyiség 45m2

Társasházi közös költség: 6 350 Ft/hó


13527/0/B/2

Margit körút 26. pince, Raktárhelyiség 37m2

Társasházi közös költség: 5 230 Ft/hó

13370/0/A/37

Margit körút 29/a. pince, Légvédelmi helyiség 91m2

Társasházi közös költség: 14 242 Ft/hó


13370/0/A/39

Margit körút 29/a. pince, Raktárhelyiség 60m2

Társasházi közös költség: 9 390 Ft/hó

13539/0/A/3

Margit körút 36. fszt., Üzlet 8m2

Társasházi közös költség: 1 320 Ft/hó

13539/0/A/4

Margit körút 36. pince, Raktárhelyiség 32m2

Társasházi közös költség: 5 280 Ft/hó


13539/0/A/5

Margit körút 36. pince, Raktárhelyiség 47m2

Társasházi közös költség: 7 755 Ft/hó


13619/0/A/43

Margit körút 40. pince, Műhely 44m2

Társasházi közös költség:  8 070 Ft/hó


13619/0/A/44

Margit körút 40. pince, Műhely 50m2

Társasházi közös költség: 9 160 Ft/hó

13650/0/A/1

Margit körút 42. pince, Raktárhelyiség 19m2

Társasházi közös költség: 8 170 Ft/hó


13286/0/A/50

Margit körút 47-49. alagsor, Légvédelmi helyiség 86m2

Társasházi közös költség: 8 944 Ft/hó


13687/0/A/1

Margit körút 58. fszt., Iroda 34m2

Társasházi közös költség: 10 200 Ft/hó


13687/0/A/2

Margit körút 58. fszt., Üzlet 48m2

Társasházi közös költség: 14 400 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 4 720 Ft/hó


13687/0/A/5

Margit körút 58. fszt., Iroda 116m2

Társasházi közös költség: 34 800 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 20 776 Ft/hó


13692/0/A/1

Margit körút 64/a. fszt., Üzlet 49m2

Társasházi közös költség: 5 040 Ft/hó


13692/0/A/3

Margit körút 64/a. fszt., Raktárhelyiség 50m2

Társasházi közös költség: 8 340 Ft/hó

13264/2/A/1

Margit körút 73. pince, Raktárhelyiség 47m2

Társasházi közös költség: 12 690 Ft/hó


13264/2/A/38

Margit körút 73. pince, Légvédelmi helyiség 42m2

Társasházi közös költség: 11 340 Ft/hó

13426/0/A/30

Mecset utca 8. fszt., Iroda 123m2

Társasházi közös költség: 19 065 Ft/hó


13600/0/A/1

Medve utca 44. fszt., Raktárhelyiség 45m2

Társasházi közös költség: 10 350 Ft/hó


12098/0/A/1

Nyúl utca 18. pince, Műhely 25m2

Társasházi közös költség: 9 281 Ft/hó


12981/1/A/2

Orgona utca 1. alagsor, Egyéb helyiség 20m2

Társasházi közös költség: 4 200 Ft/hó


11962/2/A/6

Orsó utca 55-57. fszt., Iroda 118m2

Társasházi közös költség: 9 900 Ft/hó


11962/2/A/7

Orsó utca 55-57. Garázs 18m2

Társasházi közös költség: 1 512 Ft/hó


13043/16/A/2

Pasaréti út 6. alagsor, Műhely 24m2

Társasházi közös költség: 4 514 Ft/hó


13043/13/B/5

Pasaréti út 12/b. Garázs 14m2

Társasházi közös költség: 4 067 Ft/hó


11561/0/A/13

Pázsit utca 16. pince, Raktárhelyiség 59m2

Társasházi közös költség: 11 020 Ft/hó


13116/0/A/1

Retek utca 30. pince, Raktárhelyiség 32m2

Társasházi közös költség: 13 000 Ft/hó


12846/0/A/17

Ribáry utca 12. alagsor, Raktárhelyiség 28m2

Társasházi közös költség: 4 480 Ft/hó


13669/0/A/49

Szász Károly utca 1. fszt., Egyéb helyiség 609m2

Társasházi közös költség: 98 658 Ft/hó


13676/0/A/158

Szász Károly utca 2-4. alagsor, Raktárhelyiség 65m2

Társasházi közös költség: 13 325 Ft/hó

13670/0/A/42

Szász Károly utca 3. pince, Raktárhelyiség 361m2

Társasházi közös költség: 54 872 Ft/hó

13670/0/A/43

Szász Károly utca 3. pince, Légvédelmi helyiség 56m2

Társasházi közös költség: 8 512 Ft/hó


13671/0/A/44

Szász Károly utca 5. pince,Raktárhelyiség 181m2

Társasházi közös költség: 37 105 Ft/hó


13126/0/A/1

Széll Kálmán tér 4. pince, Műhely 16m2

Társasházi közös költség: 2 240 Ft/hó


13126/0/A/2

Széll Kálmán tér 4. pince, Műhely 18m2

Társasházi közös költség: 2 520 Ft/hó


13119/0/A/2

Széll Kálmán tér 11. pince, Raktárhelyiség 60m2

Társasházi közös költség: 12 600 Ft/hó

13060/0/A/60

Szilágyi Erzsébet fasor 17-21. fszt., Műhely 25m2

Társasházi közös költség: 7 500 Ft/hó

13060/0/A/62

Szilágyi Erzsébet fasor 17-21. fszt., Iroda 21m2

Társasházi közös költség: 6 300 Ft/hó

13051/1/A/1

Szilágyi Erzsébet fasor 35. alagsor, Üzlet 32m2

Társasházi közös költség: 6 720 Ft/hó

13051/1/A/2

Szilágyi Erzsébet fasor 35. alagsor, Műhely 21m2

Társasházi közös költség: 6 489 Ft/hó

13049/2/A/3

Szilágyi Erzsébet fasor 37-39. fszt., Vendéglátás 129m2

Társasházi közös költség: 29 670 Ft/hó

13047/6/A/2

Szilágyi Erzsébet fasor 43/a. alagsor, Iroda 47m2

Társasházi közös költség: 14 415 Ft/hó


13047/3/A/29

Szilágyi Erzsébet fasor 45/b. alagsor, Üzlet 55m2

Társasházi közös költség: 14 475 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 9 295 Ft/hó

13235/34/A/17

Tizedes utca 3. alagsor, Raktárhelyiség 49m2

Társasházi közös költség: 16 400 Ft/hó


13235/35/A/18

Tizedes utca 5. alagsor, Raktárhelyiség 47m2

Társasházi közös költség: 15 510 Ft/hó


13527/0/A/1

Tölgyfa utca 14. alagsor, Műhely 25m2

Társasházi közös költség: 3 675 Ft/hó

13527/0/A/3

Tölgyfa utca 14. alagsor, Műhely 51m2

Társasházi közös költség: 7 497 Ft/hó


13518/0/A/1

Tölgyfa utca 18. fszt., Üzlet 11m2

Társasházi közös költség: 3 190 Ft/hó


13518/0/A/2

Tölgyfa utca 18. fszt., Üzlet 10m2

Társasházi közös költség: 5 100 Ft/hó


13441/0/A/54

Török utca 1. fszt., Egyéb helyiség 287m2

Társasházi közös költség: 29 000 Ft/hó


13441/0/A/111

Török utca 3. pince, Vendéglátás 123m2

Társasházi közös költség: 24 969 Ft/hó


13436/0/A/34

Török utca 4. alagsor, Egyéb helyiség 276m2

Társasházi közös költség: 61 272 Ft/hó


13437/0/A/2

Török utca 6. pince, Műhely 27m2

Társasházi közös költség: 5 400 Ft/hó


13438/0/A/3

Török utca 8. alagsor, Műhely 176m2

Társasházi közös költség: 26 400 Ft/hó


13439/0/A/2

Török utca 10. fszt., Műhely 157m2

Társasházi közös költség: 25 120 Ft/hó


14817/2/A/2

Ürömi utca 7. pince 2., Raktárhelyiség 4m2

Társasházi közös költség: 880 Ft/hó

14943/7/C/2

Ürömi utca 24-28. alagsor, Egyéb helyiség 33m2

Társasházi közös költség: 4 875 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 4 300 Ft/hó

14943/7/C/3

Ürömi utca 24-28. alagsor, Raktárhelyiség 19m2

Társasházi közös költség: 3 125 Ft/hó


14943/7/C/4

Ürömi utca 24-28. alagsor, Egyéb helyiség 8m2

Társasházi közös költség: 4 350 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 1 050 Ft/hó

14943/7/A/21

Ürömi utca 24-28-30-32. A ép. pince, Raktárhelyiség 22m2

Társasházi közös költség: 3 500 Ft/hó

14943/7/D/3

Ürömi utca 30-32. alagsor 3., Iroda 7m2

Társasházi közös költség: 1 625 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 900 Ft/hó

14943/7/D/4

Ürömi utca 30-32. alagsor, Iroda 53m2

Társasházi közös költség: 7 375 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 1 380 Ft/hó


11458/3/A/1

Vadaskerti utca 2. alagsor, Műhely 16m2

Társasházi közös költség: 4 025 Ft/hó


13701/3/A/1

Varsányi Irén utca 19. alagsor,Műterem 92m2

Társasházi közös költség: 18 400 Ft/hó


13729/2/A/1

Varsányi Irén utca 20. pince,Raktárhelyiség 20m2

Társasházi közös költség: 10 380 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 832 Ft/hó

Összenyitott a 13729/2/A/2 albetéttel, közüzemeik egyesítetten kerültek kialakításra.


13729/2/A/2

Varsányi Irén utca 20. pince, Műhely 18m2

Társasházi közös költség: 9 384 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 752 Ft/hó

Összenyitott a 13729/2/A/1 albetéttel, közüzemeik egyesítetten kerültek kialakításra.


13806/3/A/14

Vitéz utca 15/a. pince, Raktárhelyiség 70m2

Társasházi közös költség: 5 600 Ft/hó


13810/0/A/1

Vitéz utca 18. fszt., Iroda 38m2

Társasházi közös költség: 9 600 Ft/hó

12269/14/B/1

Zilah utca 2-8/b. pince, Légvédelmi helyiség 56m2

Társasházi közös költség: 11 585 Ft/hó


51075/0/A/4

Zsíroshegyi út 77. fszt., Vendéglátás 103m2

Társasházi közös költség: 20 930 Ft/hó

(Az ingatlanok listája excel táblázatban)

Archív